__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

0

Friedrich von Schiller

Ludwig van Beethoven

«An die Freude: una mirada als himnes i càntics d'Europa» A càrrec de Xavier Cervera i Gallemí

0


AN DIE FREUDE, HIMNE D’EUROPA TEXT (Friedrich von Schiller, 1785)

Traducció

Freude, schöner Götterfunken Tochter aus Elysium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum! Deine Zauber binden wieder Was die Mode streng geteilt;* alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt.

Joia, bella espurna divina, filla de l'Elisi, entrem, ebris de foc, al teu santuari celestial! Els teu encís torna a unir el que els costums han separat; tots els homes es fan germans allà on sojorna la teva ala suau.

Wem der große Wurf gelungen, Eines Freundes Freund zu sein; Wer ein holdes Weib errungen, Mische seinen Jubel ein! Ja, wer auch nur eine Seele Sein nennt auf dem Erdenrund! Und wer's nie gekonnt, der stehle Weinend sich aus diesem Bund!

Qui hagi tingut la gran sort de ser amic d’un amic, qui hagi trobat una dona fidel, que s’uneixi al nostre goig! Sí, i si una ànima sobre la terra no ho ha pogut fer, que fugi, plorant, d’aquest estol!

Freude trinken alle Wesen An den Brüsten der Natur; Alle Guten, alle Bösen Folgen ihrer Rosenspur. Küße gab sie uns und Reben, Einen Freund, geprüft im Tod; Wollust ward dem Wurm gegeben, und der Cherub steht vor Gott.

Tots els éssers beuen la joia del si de la natura. Tots, bons i dolents segueixen el seu camí de roses. Ens ha donat els besos, les vinyes i l’amic fidel fins a la mort; ha donat goig al cuc de terra i al querubí davant de Déu.

Froh, wie seine Sonnen fliegen Durch des Himmels prächt'gen Plan, Laufet, Brüder, eure Bahn, Freudig, wie ein Held zum Siegen. Seid umschlungen, Millionen! Diesen Kuß der ganzen Welt! Brüder, über'm Sternenzelt Muß ein lieber Vater wohnen. Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahnest du den Schöpfer, Welt? Such' ihn über'm Sternenzelt! Über Sternen muß er wohnen.

Joiosos, com el sol que travessa volant l'esplèndida volta del cel, Seguiu la vostra via, germans, joiosos com un heroi vers la victòria! Abraceu-vos , tots els homes, amb un bes per al món sencer! Germans, al damunt dels estels hi habita un pare amorós. Potser defalliu, companys? No sentiu el creador del món?, Cerqueu-lo a dalt del firmament ell habita enllà dels estels.

Freude, schöner Götterfunken…

Joia, bella espurna divina…

O Freunde, nicht diese Töne! Sondern laßt uns angenehmere anstimmen und freudenvollere. Freude! Freude! **

Amics, no pas aquests tons! Ans entonem-ne uns de més plaents i alegres. Joia! Joia!

(en negreta, mots escrits per Beethoven: *per a la primera estrofa **per a l’inici de la 9ª Simfonia )

1


VERSIÓ CATALANA DE JOAN MARAGALL (ca. 1886) Joia, que ets dels déus guspira generada dalt del cel: vent de foc el pit respira sota els plecs del teu sant vel. Si ajuntar-se els cors demanen que un mal vent va separant, tots els homes s'agermanen on tes ales van tocant. Si fortuna generosa ens ha dat un bon company, o companya graciosa, cantarem amb més afany. Sols si un cor hem fet ben nostre forta veu podrem lluî; pro més d'un, girant el rostre, fugirà plorant d'aquí. Joia tots voldríem heure bo i seguint son pas florit, i de joia tot s'abeura de natura en l'ample pit. Joia és bes i primavera, joia bons amics ens féu; goig fou dat al cuc en terra, goig a l'àngel prop de Déu. Goig! Els astres canten glòria; van pel cel rient triomfants. Goig! Correm rient, germans: hèroes som cantant victòria. Abraceu-vos, homes, ara! Un gran bes inflama els cels: germans, sobre els bells estels hi ha l'amor immens d'un Pare. Humilia't, o món!, ara. Criador de terra i cels! dins la llum de mils d’estels, dins la llum cerquem-te encara! https://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo (Flashmob Orquestra Simfònica del Vallès. Sabadell, 2012) 5'

2


Versió castellana de Miguel Ríos (1970) Escucha hermano la canción de la alegria, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta... Si en tu camino sólo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa. Ven, canta.... Si es que no encuentras la alegría en esta tierra búscala hermano más allá de las estrellas. Ven, canta...

PROPOSTA DE TEXT LLATÍ PER A L’HIMNE D’EUROPA (Peter Roland, 2004) TEXT

Traducció

Est Europa nunc unita et unita maneat; una in diversitate pacem mundi augeat.

Ara Europa està unida i unida romandrà; una en la diversitat, obrant per la pau del món.

Semper regnant in Europa fides et iustitia et libertas populorum in maiore patria.

Que a Europa regnin sempre la fe, la justícia i la llibertat dels pobles dins la pàtria gran.

Cives, floreat Europa, opus magnum vocat vos. Ciutadans, que Europa floreixi; una gran Stellae signa sunt in caelo aureae, quae iungant nos. tasca us crida. Es estels daurats al cel . són els símbols que ens uneixen.

3


GOD SAVE THE QUEEN, HIMNE BRITÀNIC

TEXT (autor desconegut)

Traducció

1. God save our gracious Queen, (King) long live our noble Queen, God save the Queen! Send her (him) victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the Queen!

Déu salvi la nostra gloriosa Reina (Rei) llarga vida a la nostra noble Reina Déu salvi la Reina! Que sigui victoriosa, feliç i gloriosa, que ens regni per molt temps, Déu salvi la Reina!

2. O Lord our God arise, scatter her enemies and make them fall, confound their politics, frustrate their knavish tricks, on Thee our hopes we fix, God save us all!

Senyor Déu nostre, alceu-vos, disperseu els seus enemics i feu-los caure, confoneu les seves polítiques, frustreu els seus trucs ardits, en Vós confiem, Déu ens salvi a tots!

3. Thy choicest gifts in store, on her be pleased to pour, long may she reign, may she defend our laws, and ever give us cause, to sing with heart and voice, God save the Queen!

Els vostres presents més preuats us plagui atorgar-li, que regni per molt temps, que defensi nostres lleis, i que sempre ens doni motiu per cantar amb el cor i la veu, Déu salvi la Reina!

https://www.youtube.com/watch?v=j7ujvOWWfpY (Westminster, 2011) 2’20”

4


LA MARSELLESA, HIMNE DE FRANÇA. Autor: Rouget de Lisle (1792) TEXT

Traducció

1. Allons, enfants de la Patrie! Le jour de gloire est arrivé! Contre nous de la tyrannie, l’étendard sanglant est levé. (bis) mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils, vos compagnes!

Anem, fills de la Pàtria! El jorn de glòria és arribat! Contra nostre s’ha alçat l’estendard sagnant de la tirania. (bis) No sentiu pels camps bramar aquests ferotges soldats? Vénen fins als nostres braços a degollar vostres fills, vostres companyes!

Aux armes citoyens! Formez vos bataillons! Marchons, marchons! Qu’un sang impur abreuve nos sillons!

A les armes, ciutadans! Formeu els batallons! Marxem, marxem! Que una sang impura abeuri els nostres solcs!

Entendez vous dans les campagnes

2. Que veut cette horde d’esclaves, de traîtres, de rois conjurés? Pour qui ces ignobles entraves,

Quels transports il doit excitar! c’est nous qu’on ose méditer de rendre à l’antique esclavage!

Què vol aquesta horda d’esclaus, de traïdors, de reis conjurats? Per qui han preparat de fa temps innobles traves i cadenats? (bis) Francesos! Oh! Quin ultratge! Quina rauxa ens desvetllarà! Ens volen tornar a sotmetre al jou de l’antic esclavatge!

Aux armes, citoyens!...

A les armes, ciutadans!

ces fers dès longtemps préparés? (bis) Français! pour nous, ah! quel outrage!

3. Quoi! ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers! Quoi! ces phalanges mercenaires terrasseraient nos fiers guerriers! (bis) Grand Dieu! Par des mains enchaînées nos fronts sous le joug se ploieraient! De vils despotes deviendraient les maîtres des nos destinées!

I doncs! Aquestes cohorts estrangeres farien la llei a nostres llars! I doncs! Aquestes falanges mercenàries aterririen nostres altius guerrers! (bis) Gran Déu! Amb les mans encadenades nostres fronts sota el jou cedirien! Vils dèspotes esdevindrien i els amos dels nostres destins!

Aux armes, citoyens!...

A les armes, ciutadans!...

4. Tremblez, tyrans, et vous pèrfides l'opprobre de tous les partis! Tremblez! Vos projets parricides vont enfin recevoir leurs prix! (bis) Tout est soldat pour vous combattre, s'ils tombent nos jeunes héros la terre en produit de nouveaux, contre vous tous prêts à se battre!

Tremoleu, tirans, i vosaltres pèrfids l’oprobi de tots els partits! Tremoleu! Vostres afanys parricides rebran per fi llur premi! (bis) Tot són soldats per combatre’us, si cauen nostres joves herois la terra en crea de nous contra vostre, a punt per batre’s!

5


5. Français, en guerriers magnanimes, portez ou retenez vos coups! Épargnez ces tristes victimes, à regret s'armant contre nous. (bis) Mais le despote sanguinaire, mais les complices de Bouillé tous ces tigres qui, sans pitié, déchirent le sein de leur mère!

Francesos, com magnànims guerrers patiu o detureu els cops! Perdoneu aquestes tristes víctimes que a contractor s’armen contra nostre.(bis) Però aquest dèspota sanguinari, però els còmplices de Bouillé aquests tigres que, sens pietat, esquincen el si de llur mare!

6. Amour sacré de la Patrie, conduis, soutiens nos bras vengeurs! Liberté, Liberté chérie, combats avec tes défenseurs! (bis) Sous nos drapeaux, que la victoire accoure à tes mâles accents! Que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire!

Amor sagrat de la Pàtria condueix, sosté nostres braços venjadors!

Llibertat, llibertat aimada, lluita amb els teus defensors! (bis) Sota nostres banderes, que la victòria senti els teus baronívols accents! Que els teus enemics moribunds vegin ton triomf i nostra glòria!

7. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leurs vertus. (bis) Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre!

Entrarem en el camí quan ja no hi siguin nostres ancians, hi trobarem llurs cendres i l’empremta de llurs virtuts. (bis) Prou menys gelosos de sobreviure’ls que de compartir llurs tombes, tindrem el sublim orgull de venjar-los o de seguir-los!

https://www.youtube.com/watch?v=TLn8EsVtH9A(Mireille Mathieu, 1988) 4’15’’

6


LA MARSELLESA Versió catalana de JOSEP ANSELM CLAVÉ (1871)

1. Tots a la lluita fills del poble! El jorn de glòria és arribat! Enfront nostre s’alcen innobles els tirans que ens han subjugat.(bis) Anem, anem plens de coratge, lluitem contra l’opressor; vessant la sang sense dolor veurem la fi de l’esclavatge. Alcem-nos, ciutadans! Cridem tota la gent! Avant, avant! Unim les mans Per batre els vils tirans! 2. Fills de la terra catalana, abans morir que ser esclaus! Un sol crit a tots agermana: Fora els opressors malvats!(bis) Mal siga el poble que les penes suporta amb plor resignat, mal siga el poble esclavitzat que no trenca a trossos les cadenes! Alcem-nos ciutadans!... 3. Trenquem la inèrcia que ens degrada, si un poble és lliure, un poble és fort! Llibertat, llibertat aimada, tu ens omplenes de joia el cor! (bis) Sota el teu nom cantar victòria podrem, vençut el combat, quan tot el poble alliberat alci al vent la senyera de la glòria!

https://www.youtube.com/watch?v=3q3F3R4mjQY (versió catalana) 4’02’’

7


DAS LIED DER DEUTSCHEN, HIMNE ALEMANY TEXT (August Heinrich Hoffmann, 1841)

Traducció

Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt, wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält; von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt: Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!

Alemanya, Alemanya per sobre de tot, sobre tot el món, així és quan en la protecció i la defensa ens unim com a germans; des del Mosa fins al Niemen, des de l’Adige fins al Belt: Alemanya, Alemanya per sobre de tot, sobre tot el món!

Deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten schönen Klang, uns zu edler Tat begeistern unser ganzes Leben lang: deutsche Frauen, deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang!

Dones alemanyes, lleialtat alemanya, vi alemany i cançons alemanyes reconeguts arreu del món, nostres antics bells cants inspiren nobles fites en la nostra vida: dones alemanyes, lleialtat alemanya vi alemany i cançons alemanyes!

Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland! danach lasst uns alle streben brüderlich mit Herz und Hand! Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand; blüh im Glanze dieses Glückes, blühe, deutsches Vaterland.

Unitat, justícia i llibertat per la pàtria alemanya! Lluitem tots per aquest fi, fraternalment, amb el cor i amb les mans! Unitat, justícia i llibertat són penyora de felicitat; gaudeix d’aquesta brillant goig, floreix, pàtria alemanya!

https://www.youtube.com/watch?v=PlN2c22xJRY (Bundestag, 2011) 1’44’’

8


IL CANTO DEGLI ITALIANI (Fratelli d’Italia), HIMNE ITALIÀ TEXT (Goffredo Mameli, 1847)

Traducció

Fratelli d'Italia l'Italia s'è desta. Dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma ché schiava di Roma Iddio la creò

Germans d’Itàlia Itàlia s’ha despertat. L’elm d’Escipió s’ha cenyit a la testa On és la victòria? Que li ofreni la cabellera, car esclava de Roma Déu la creà.

Stringiamci a coorte siam pronti alla morte l'Italia chiamò!

Apleguem-nos en cohort disposats a morir Itàlia ens ha cridat!

Noi siamo da secoli calpesti, derisi, perché non siam popolo, perché siam divisi. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme di fonderci insieme. Già l'ora suonò!

Hem estat durant segles trepitjats i escarnits, perquè no som un poble, perquè estem dividits. Que ens aplegui una sola bandera, l’esperança d’unir-nos tots junts. Ha arribat l’hora!

Stringiamci a coorte...

Apleguem-nos en cohort...

Uniamoci, amiamoci, l'unione e l'amore rivelano ai populi le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natìo, uniti per Dio, chi vincer ci può?

Unim-nos i estimem-nos, la unió i l’amor revelen als pobles els camins del Senyor. Jurem alliberar el sòl natal, units per Déu, qui ens pot vèncer?

Stringiamo a coorte...

Apleguem-nos en cohort...

Dall'Alpi a Sicilia dovunque è Legnano, ogn'uom di Ferruccio ha il core, ha la mano, i bimbi d'Italia si chiaman Balilla,

Dels Alps a Sicília, arreu és Legnano, tothom de Ferruccio té el cor, té la mà, els nens d’Itàlia es diuen Balilla, 9


il suon d'ogni squilla i Vespri suonò!

el so de les campanes cridà a les Vespres!

Stringiamo a coorte...

Apleguem-nos en cohort...

Son giunchi che piegano le spade vendute: già l'Aquila d'Austria le penne ha perdute; il sangue d'Italia il sangue polacco bevé, col cosacco, ma il cor le bruciò.

Són joncs que es dobleguen les espases venudes: l’àguila d’Àustria ja ha perdut les plomes; la sang d’Itàlia la sang polonesa begué, amb el cosac, però li ha cremat el cor.

Stringiamo a coorte...

Apleguem-nos en cohort...

https://www.youtube.com/watch?v=8hNfB-unpd0

(André Rieu, plaça pública Cortona) 1’57’’

10


MARCHA REAL, HIMNE D’ESPANYA L’himne espanyol no té text oficial. Tanmateix al llarg del temps hi ha hagut diverses propostes de posar-hi lletra. Una de les més conegudes és la que va fer José Maria Pemán (1928), per encàrrec de Miguel Primo de Rivera.

¡Viva España! Alzad la frente* hijos del pueblo español que vuelve a resurgir. Gloria a la Patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. ¡Triunfa, España! Los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Juntos con ellos cantemos de pie la vida nueva y fuerte de trabajo y paz.

(*) Després de la Guerra Civil Espanyola, Pemán va decidir canviar el segon vers (“alzad la frente”), per “alzad los brazos”, i el desè vers (“los yunques y las ruedas”), per “los yugos y las flechas”, per tal d’adaptar-se al règim franquista. https://www.youtube.com/watch?v=zi6VIw2GgkE (Himne amb text de Pemán) 2’02’’

11


HIMNE DE RIEGO, HIMNE DE LA REPÚBLICA ESPANYOLA . Text d’Evaristo San Miguel (1820), amb vuit estrofes i la tornada. (A l’enregistrament es poden sentitr les estrofes 1, 3 i 7) Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella vencer o prefiero morir. Serenos, alegres, valientes, osados, cantemos, soldados, el himno a la lid. Y a nuestros acentos el orbe se admire y en nosotros mire los hijos del Cid. Soldados, la patria… Blandamos el hierro que el tímido esclavo del fuerte, del bravo la faz no osa a ver; sus huestes cual humo veréis disipadas, y a nuestras espadas fugaces correr. Soldados, la patria… El mundo vio nunca más noble osadía Ni vio nunca un día más grande en valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego que excitara en Riego de Patria el amor? Soldados, la patria… Su voz fue seguida, su voz fue escuchada, tuvimos en nada soldados, morir; Y osados quisimos romper la cadena que de afrenta llena del bravo el vivir.

Rompímosla, amigos, que el vil que la lleva insano se atreva su frente mostrar. Nosotros ya libres en hombres tornados sabremos, soldados, su audacia humillar. Soldados, la patria… Al arma ya tocan, las armas tan solo el crimen, el dolo sabrán abatir. Que tiemblen, que tiemblen, que tiemble el malvado al ver del soldado la lanza esgrimir. Soldados, la patria… La trompa guerrera sus ecos da al viento horror al sediento, ya ruge el cañón; y a Marte sañudo la audacia provoca, y el genio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria… Se muestran, volemos, volemos, soldados: ¿los veis aterrados su frente bajar? Volemos, que el libre por siempre ha sabido del siervo vendido la audacia humillar. Soldados, la patria…

Soldados, la patria…

https://www.youtube.com/watch?v=IqarvkV3puI 2’29’

12


EL GRAN CARLEMANY, HIMNE D’ANDORRA TEXT (Joan Benlloch, ca. 1921) El gran Carlemany, mon pare, dels alarbs em deslliurà, i del cel vida em donà, de Meritxell la gran Mare. Princesa nasquí i pubilla entre dues nacions, neutral; sols resto l'única filla, de l'imperi Carlemany. Creient i lliure onze segles, creient i lliure vull ser, siguin els furs mos tutors i mos Prínceps defensors, i mos Prínceps defensors! https://www.youtube.com/watch?v=l3FtMgBgnVg 2016) 1’27’’

(palau episcopal La Seu d’Urgell,

https://www.youtube.com/watch?v=DeI6Erk4qDI(cor infantil, text i vistes, 2018) 1’14’’

13


ELS SEGADORS, HIMNE DE CATALUNYA TEXT (Emili Guanyavents, 1897) Catalunya triomfant, tornarà a ser rica i plena. Endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de falç! Bon cop de falç, Defensors de la terra! Bon cop de falç! Ara és hora, segadors. Ara és hora d'estar alerta. Per quan vingui un altre juny esmolem ben bé les eines. Bon cop de falç!... Que tremoli l'enemic en veient la nostra ensenya. Com fem caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes. Bon cop de falç!...

https://www.youtube.com/watch?v=ZRBeyK304Ho (Jordi Savall-Liceu, 2014, versió tradicional i versió moderna) 4’51 L’origen de l’himne és una antiga cançó popular del segle XVIII, que explica els fets produïts en la ja esmentada Guerra dels Segadors o Corpus de Sang. Aquesta és la versió documentada per Manuel Milà i Fontanals. TEXT Catalunya, comtat gran, qui t'ha vist tan rica i plena! Ara el rei Nostre Senyor declarada ens té la guerra. Segueu arran! Segueu arran, que la palla va cara! Segueu arran! Lo gran comte d'Olivar sempre li burxa l'orella: -Ara és hora, nostre rei, ara És hora que fem guerra.Contra tots els catalans, ja veieu quina n'han feta: seguiren viles i llocs fins al lloc de Riu d'Arenes; n'han cremat un sagrat lloc, que Santa Coloma es deia;

14


cremen albes i casulles, i caporals i patenes, i el Santíssim Sagrament, alabat sia per sempre. Mataren un sacerdot mentre que la missa deia; mataren un cavaller a la porta de l'església, en Lluís de Furrià, i els àngels li fan gran festa. Lo pa que no era blanc deien que era massa negre: el donaven als cavalls sols per assolar la terra. Del vi que no era bo, n'engegaven les aixetes, el tiraven pels carrers sols per regar la terra. A presència dels parents deshonraven les donzelles. Ne donen part al Virrei, del mal que aquells soldats feien: -Llicència els he donat jo, molta més se'n poden prendre.Sentint resposta semblant, enarboren la bandera; a la plaça de Sant Jaume, n´hi foren les dependències. A vista de tot això s'és esvalotat la terra: comencen de llevar gent i enarborar les banderes. Entraren a Barcelona mil persones forasteres: entren com a segadors, com érem en temps de sega. De tres guàrdies que n'hi ha, ja n'han morta la primera; ne mataren el Virrei, a l'entrant de la galera; mataren els diputats i els jutges de l'Audiència. Aneu alerta, catalans, catalans, aneu alerta: mireu que aixís ho faran, quan seran en vostres terres. Anaren a la presó: donen llibertat als presos. El bisbe els va beneir amb la mà dreta i l'esquerra: -On es vostre capità? On és vostre bandera?Varen treure el bon Jesús tot cobert amb un vel negre: -Aquí és nostre capità, aquesta és nostre bandera.A les armes catalans, que ens ha declarat la guerra! Segueu arran! Segueu arran, que la palla va cara! Segueu arran!

15


EL CANT DE LA SENYERA TEXT (Joan Maragall, 1896) Al damunt dels nostres cants aixequem una Senyera que els farà més triomfants. Au, companys, enarborem-la en senyal de germandat! Au, germans, al vent desfem-la en senyal de llibertat. Que voleï! Contemplem-la, en sa dolça majestat! (bis) Al damunt dels nostres cants... Oh bandera catalana!, nostre cor t'és ben fidel: volaràs com au galana pel damunt del nostre anhel: per mirar-te sobirana, alçarem els ulls al cel. (bis) Al damunt dels nostres cants... I et durem arreu enlaire, et durem, i tu ens duràs: voleiant al grat de l'aire, el camí assenyalaràs. Dóna veu al teu cantaire, llum als ulls i força al braç. (bis) Al damunt dels nostres cants... https://www.youtube.com/watch?v=9dwCGqFlOrE (Palau Música Catalana, 2015) 4’01’’

16


LA BALANGUERA, HIMNE DE MALLORCA TEXT Joan Alcover, 1902 La Balanguera misteriosa, com una aranya d'art subtil, buida que buida sa filosa, de nostra vida treu lo fil. Com una parca bé cavil·la teixint la tela pel demà. La Balanguera fila, fila, la Balanguera filarà! Girant l'ullada cap enrere guaita les ombres de l'avior, i de la nova primavera sap on s'amaga la llavor. Sap que la soca més s'enfila com més endins pot arrelar. La Balanguera fila, fila... Quan la parella ve de noces ja veu i compta sos minyons; veu com davallen a les fosses els que ara viuen d'il·lusions, els que a la plaça de la vila surten a riure i a cantar. La Balanguera fila, fila... Bellugant l'aspi, el fil cabdella, i de la pàtria la visió fa bategar son cor de vella sota la sarja del gipó. Dins la profunda nit tranquil·la destria l'auba que vindrà. La Balanguera fila, fila... De tradicions i d'esperances tix la senyera pel jovent com qui fa un vel de nuviances amb cabelleres d'or i argent. De la infantesa que s'enfila de la vellura que se'n va. La Balanguera fila, fila... https://www.youtube.com/watch?v=DH3ND6Gwc7c (Blavets de Lluc – M. Mar Bonet, 2013) 3’19’’

17


EUSKO ABENDAREN ERESEKIRA, HIMNE DEL PAÍS BASC TEXT (Sabino Arana, 1902)

Traducció

Gora ta Gora Euskadi aintza ta aintza bere goiko Jaun Onari.

Amunt i amunt el País Basc glòria i glòria al seu bon Déu.

Areitz bat Bizkaian da Zar, sendo, zindo bera ta bere lagia lakua.

Hi ha un roure a Biscaia vell, fort, sa com la seva llei.

Areitz gainean dogu gurutza deuna beti geure goi buru.

A l’arbre hi trobem la creu santa, sempre el nostre lema.

Abestu gora Euskadi aintza ta aintza bere goiko Jaun Onari

Canta “Amunt el País Basc” glòria i glòria al seu bon Déu.

https://www.youtube.com/watch?v=N_mlImwyiU0 (vistes, només música ) 1’25” https://www.youtube.com/watch?v=71UzX4A-N3U (vistes, amb text cantat) 2’48”

18


FLOWER OF SCOTLAND i SCOTLAND THE BRAVE, HIMNES D’ESCÒCIA FLOWER OF SCOTLAND (Roy Williamson, ca. 1960) TEXT

Traducció

O Flower of Scotland When will we see your like again that fought and died for Your wee bit hill and glen, and stood against him.

Oh Flor d'Escòcia, que van lluitar i van morir pel bocí de turó i per la comella, i van resistir contra ell.

Proud Edward's army, and sent him homeward to think again.

L’exèrcit de l’altiu Eduard, i el van enviar cap a casa a tornar-s’ho a pensar.

quan tornarem a veure uns altres d’iguals

The hills are bare now, And autumn leaves lie thick and still O'er land that is lost now, Which those so dearly held and stood against him,

Els turons ara estan nus, i les fulles de tardor jeuen tupides i immòbils

sobre la terra ara perduda, que aquells van defensar amb tant coratge

i van resistir contra ell,

Proud Edward's army …

L’exèrcit de l’altiu Eduard…

Those days are past now and in the past they must remain, but we can still rise now and be the nation again, that stood against him!

Aquells temps ara són el passat i en el passat han de romandre, però encara ens podem alçar i tornar a ser la nació que va resistir contra ell!

Proud Edward's army…

L’exèrcit de l’altiu Eduard…

https://www.youtube.com/watch?v=7vkYiCdn834 (Amy McDonald, estadi) 1’30’’

19


SCOTLAND THE BRAVE (Cliff Hanley, ca.1950) TEXT

Traducció

Harkwhen the night is falling Hear, hear the pipes are calling

Escolteu, escolteu quan cau la nit, escolteu la crida de les gaites,

loudly and proudly calling down through the glen,

amb veu alta i amb orgull sonen del fons de la vall,

there where the hills are sleeping. Now feel the blood a leaping high as the spirits of the old highland men.

allà on els turons dormen. Sentiu ara pujar la sang amunt com l’esperit dels homes de les velles terres altes.

(Chorus) Towering in gallant fame Scotland my mountain hame,

(Cor) Amunt la teva fama gentil, Escòcia, la meva muntanyosa llar,

high may your proud standards gloriously wave!

que el teu altiu estendard voleï alt i gloriós!

Land of the high endeavor, Land of the shining river, land of my heart forever, Scotland the brave!

Terra dels meus grans afanys, terra de rius brillants, terra del meu cor per sempre, Escòcia, la valenta!

High in the misty highlands, out by the purple islands,

A dalt les boiroses terres altes, allà a les illes de porpra,

brave are the hearts that beat beneath Scottish skies,

valents són els cors que bateguen sota el cel d’Escòcia,

wild are the winds to meet you, staunch are the friends that greet you,

forts són els vents que et colpegen, fidels els amics que et saluden,

kind as the love that shines from fair maidens eyes.

amables com l’amor que brilla als ulls de les belles donzelles.

.

https://www.youtube.com/watch?v=PSH0eRKq1lE (gaites i tambors, paisatges) 2’43’’

20


SE CANTA, HIMNE D’OCCITÀNIA TEXT (atribuït a Gaston Fèbus, S. XIV)

Traducció

Aqueres montanhes que tan nautes son, m’empèishen de véder mèns amors a o son.

Aquelles muntanyes que tan altes són, em priven de veure els meus amors on són.

Nautes se son nautes ja s’abaisharàn es mies amoretes que s’aproparàn.

Altes, si són altes ja les abaixaran les meves amoretes que s’aproparan.

Montanhes araneses a on es pastors es hònts regalades tròben, e jordons.

Muntanyes araneses on els pastors troben fonts regalades i gerdons.

Se cantes perqué cantes, cantes pas per jo, cantes per ma hilha que non ei près de jo.

Si cantes, per què cantes, no cantes per mi, cantes per ma filla que és lluny de mi.

Montanhes coronades tot er an de nhèu, tan nautes e bères que vos pune eth cèu.

Muntanyes coronades tot l’any de neu, tan altes i belles que us enveja el cel.

Montanhes araneses pientades de rius, de totes grandeses vos adorne Diu.

Muntanyes araneses pentinades de rius, de totes les grandeses us adorna Déu.

Nòsti amors veiguéretz com rosèr florir, volem com es pares, guardant-vos morir.

Nostres amors veiéreu com el roser florir, volem, com els pares, tot mirant-vos, morir.

https://www.youtube.com/watch?v=lCL0z5l8Pu8 (fotos paisatges) 4’22’’

21


DIU VI SALVI REGINA, HIMNE DE CÒRSEGA TEXT (Salvadore Costa? S. XVII)

Traducció

Diu vi salvi, Regina è madre universale per cui favor si sale al paradisu. Voi siete gioa è risu di tutti i scunsulati, di tutti i tribulatti, unica speme. À voi sospira è geme il nostru afflitu core in un mar di dolore e d'amarezza. Maria, mar' di dolcezza i vostri occhi pietosi materni ed amorosi à noi volgete. Noi miseri accogliete nel vostru santu velu, il vostru figliu in celu à noi mostrate. Gradite ed ascultate ô vergine Maria, dolce è clemente è pia, gli affleti nostri accogliete. Voi da inemici nostri à noi date vitoria, e poi l'eterna gloria in paradisu.

Déu vos salve, Reina i mare universal pels vostres favors es puja al Paradís. Sou la joia i el goig de tots els desconsolats, de tots els atribolats, l’única esperança. A vós sospira i plany el nostre cor afligit en un mar de dolor i desconhort. Maria, mar de dolcesa els vostres ulls pietosos maternals i amorosos, gireu vers nosaltres. A nosaltres, miserables, acolliu en el vostre sant vel, i al vostre fill al cel mostreu-nos. Accepteu i escolteu oh Verge Maria, dolça, clement i pia, els nostres clams acolliu. Guardeu-nos dels enemics doneu-nos la victòria i desprès l’eterna glòria

https://www.youtube.com/watch?v=5EDXgUducfo (text cantat, 3’22’’)

22


CANT DELS AUCELLS A finals d'agost de 1705, el rei Carles III, l'Arxiduc, va desembarcar solemnement a Barcelona. Li van cantar un himne, publicat en un full volander en forma de goigs, amb un vaixell en què onejava la bandera catalana al capdamunt de l'arbre mestre. Es titulava: Cant dels Aucells quan arribaren los vaxells davant de Barcelona y del desembarch de Carles III, que Deu guarde. La música és coneguda, però la lletra no. És un elogi de l’arxiduc Carles i una sàtira contra el Borbó.

TEXT (Autor anònim, sobre la cançó de Nadal homònima) Cantaven los aucells / quan veren los vaxells / davant de Barcelona / i lo alegre Tord / cantant deia a n’el Bort / tu eras la ponçonya. L’Àliga imperial / va per l’ayre volant / cantant amb melodia / l’alegria que causà / quan lo Rey va arrivà / en esta Monarquia. Cantava el Rossinyol / avuy deixo lo dol: / respon la Cadernera / una passada vull fer / puix veig Carles Tercer / que ja toca en terra. Cantava lo Pardal / jo veig un General / Jesús!, y que Noblesa; / may crech que se fos vist: / jo crec que Jesu-Christ / los dona lleugeresa. Cantava el Perdigot / tots venen per lo Bort / y lo Marquès d’Aytona; / Lo Calandré cantant diu: / cuyteu i tots veniu, / y veureu la Corona. Canten los Cruixidells / y tots los Passerells: / visca lo Rey d’Espanya; / Carles Tercer és lo nom; / és Blanch com un colom, / vingut d’Alemanya. Sols no daria un sou / del pobre duch d’Anjou, / canta lo gran Canari; / basta sols que sia crach, / li varen fer un gran nyach / puix lo tenim en dari. Cantava lo Verdum, / Duch d’Anjou has fet tum; / respon la noble Merla: / mirau lo que ací duc, / lo noble Arxiduch / bonich com una Perla. Cantava el Gafarró / per férten bell Minyó / criat ab gran criança: / és bo com un Abel; / jo crech que el Rey del Cel / lo fará Rey de França. Respon lo Esparver: / jo també m’hi vull fer / a cantar alabances, / y alegries també / del Rey Carles Tercer, / vingut de la Reyna Anna. Lo Faisá ab son color, / cantava de tot cor / de Carles les grandeses;/ després cantà l’Estornell: / mireu que lindo y bell, / sos ulls son dos Estrelles. Cantava lo Lluer / visca Carles Tercer / y lo Duch de Saboya, / y també el General / d’Inglaterra y Portugal / puix nos han dat gran joya.

23


Cantava lo Pinsá: / mireu lo Cathalá, / quin goig y alegría / té avui de son Rey / puix veu que ab justa lley / ve per la Monarquia. Los aucellets Bitxacs / cantaven a n’els Crachs: / se us acaben les glories; / puix veig que sens remey / vosaltres y lo Rey, / tingau ja més victories. Quan va eixir lo Sol / cantá lo Oriol: / los Cathalans que viscan / puix que son bons Christians / sempre pregan als Sants / que els Crachs d’Espanya iscan. Canta lo Cotoliu: / ja el tenim dins lo niu, / lo pobre Rey de França, / diu Bandsome per son torn / tots están morts de son / me’n vaig ab ordenança https://www.youtube.com/watch?v=RYglfCJCvwo (Commemoració del tricentenari de 1714 a Mont-real, Québec, 2014 - Tres estrofes) 1’49’’

24


GAUDEAMUS IGITUR, HIMNE UNIVERSITARI Gaudeamus igitur, expressió llatina que vol dir "Alegrem-nos, doncs" és l'himne universitari per excel·lència. Es tracta d'una cançó estudiantil d'autor anònim que en realitat es titulava «De brevitate vitae» («Sobre la brevetat de la vida») i es va cantar inicialment a les universitats alemanyes a mitjans del segle XVIII. De fet és un himne goliardesc i no fou fins al 1959 que va ser escollit himne del món universitari. Actualment s’interpreta en els actes acadèmics solemnes de les universitats europees i també americanes. L’any 1879, Johannes Brahms va compondre L’obertura per a un festival acadèmic, com a agraïment pel seu nomenament de doctor honoris causa per la Universitat de Wroclaw (Breslau). Al final de l’obra, Brahms utilitza el cèlebre himne universitari Gaudeamus igitur per cloure solemnement la composició.

TEXT (autor anònim) Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus, post iucundam iuventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus! Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? vadite ad superos transite ad inferos ubi iam fuere? Vita nostra brevis est, brevi finietur, venit mors velociter, rapit nos atrociter nemini parcetur! Vivat academia, vivant professores! vivat membrum quodlibet, vivant membra quaelibet, semper sint in flore! Vivant omnes virgines faciles, formosae, vivant et mulieres,

Traducció Alegrem-nos doncs, mentre siguem joves Després de la divertida joventut, després de la incòmoda vellesa, ens rebrà la terra! On són els que abans nostre al món foren? aneu vers el cel, descendiu als inferns, si voleu veure'ls. La nostra vida és breu, en breu finirà, la mort arriba en un instant, ens esquinça cruelment no perdonarà a ningú! Visca l'acadèmia, visca els professors! visca cada membre, visquin tots els membres, sempre siguin en flor! Visca totes les joves, fàcils, formoses visquin les dones, 25


tenerae, amabiles, bonae, laboriosae Vivat et res publica, et qui illam regit! vivat nostra civitas, maecenatum caritas, quae nos hic protegit! Pereat tristitia pereant osores pereat diabolus quivis antiburschius atque irrisores

tendres, amables, bones, laborioses Visca la república, i qui la governa! visca les nostres ciutats, la generositat dels mecenes, què aquí ens protegeixen! Mori la tristesa morin els odiosos mori el diable els contraris als estudiants i els que se'n riuen.

https://www.youtube.com/watch?v=FkYI7NSMMT0 (Universitat de Brasov, Romania, estrofes 1-3-4)

26


WIEGALA, CANÇÓ DE BRESSOL D’AUSCHWITZ Wiegala és una cançó de bressol meravellosa que Ilse Weber va compondre a Theresienstadt, poc temps abans de ser deportada a Auschwitz, on va morir asfixiada pel gas, tot abraçant el seu fill. Va compondre una seixantena de poemes que ella mateixa va musicar i que cantava als nens i als ancians com a cançons de bressol, acompanyada d'una guitarra. Es diu que camí de la cambra de gas va anar cantant als nens la cançó Wiegala.

TEXT (Ilse Weber, ca. 1942)

Traducció

Wiegala, wiegala, weier, der Wind spielt auf der Leier, Er spielt so süss im grünen Ried, die Nachtigall, die singt ihr Lied. Wiegala, wiegala, weier, der Wind spielt auf der Leier.

Wiegala, wiegala, weier, el vent toca la lira, toca dolçament entre els verds canyissos, el rossinyol canta la seva cançó. Wiegala, wiegala weier, el vent toca la lira.

Wiegala, wiegala, werne, der Mond ist die Laterne, er steht am dunkeln Himmelszelt, und schaut hernieder auf die Welt. Wiegala, wiegala, werne, der Mond is die Laterne.

Wiegala, wiegala, werne, la lluna és una llanterna a la fosca del firmament, i des d’allí mira el món. Wiegala, wiegala, werne, la lluna és una llanterna.

Wiegala, wiegala, wille, wie ist die Welt so stille! Es stört kein Laut die süsse Ruh, schlaf, mein Kindchen, schlaf auch du. Wiegala, wiegala, wille, wie ist die Welt so stille !

Wiegala, wiegala, wille, el món és tot en silenci! Cap brogit no torba la pau dolça, dorm, petitó meu, dorm tu també. Wiegala, wiegala, wille, el món és tot en silenci!

https://www.youtube.com/watch?v=cAN5qjcAn8w (Anne Sofie von Otter, 2007) 2’3’’ https://www.youtube.com/watch?v=4Hmu264dTCA (Cor Vivaldi, 2014) 2’02”

27

Profile for L'Agrícol

«An die Freude: una mirada als himnes i càntics d'Europa»  

Conferència a càrrec de Xavier Cervera i Gallemí, dins del cicle "A l'Agrícol parlem de música"

«An die Freude: una mirada als himnes i càntics d'Europa»  

Conferència a càrrec de Xavier Cervera i Gallemí, dins del cicle "A l'Agrícol parlem de música"

Profile for agricol
Advertisement