Page 1

ГИДРОЦИЛИНДРЫ: ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ - ТЕЛ.: (050) 544-27-69

№ 10 (165)

www.agrarnik.com

14 июня 2011 г.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210

ЩИРО ВІТАЄМО ТОВ НВФ «АЕРОМЕХ» З 10-РІЧЧЯМ!


2

ВСЕ ДЛЯ УРОЖАЯ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ВСЕ ДЛЯ УРОЖАЯ

3


4

АГРОТЕХНОЛОГИИ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

iнформація

АГРОШКОЛА

№ 10 - 2009 2011 г. № 16

технології • консультації

Інсектициди НЕРТУС® – ворог комах №1! Виробник – Агрохімічний Холдинг Peters&Burg Ltd (Угорщина)

Передзбиральний період у зернових колосових вважається найважливішим, оскільки саме в цей час відбувається формування майбутнього врожаю та визначаються якісні показники зерна – виповненість, вміст білку та клітковини. Створюючи добрі умови для розвитку рослин в цей період, ми маємо можливість не тіль-

ки зберегти сформований врожай, але й не допустити погіршення його якості. В фазу молочно-воскової стиглості (МВС) рослини зернових є ласим шматочком для чималої кількості шкідників, неконтрольований розвиток яких в посіві може запросто знищити гарний врожай впродовж декількох днів. Ось декілька із них:

Клоп шкідлива черепашка – чи не найпоширеніший шкідник зернових колосових в Україні. Шкодочинність клопа шкідливої черепашки обумовлена позакишковим типом травлення – клоп вводить в молоду зернівку слину, що містить ферменти, які перетравлюють рослинні білки, після чого комаха споживає вже готову їжу. В результаті різко знижується вміст та якість клейковини в зерні, формується невиповнене зерно з низькою натурою (в окремих випадках зниження маси 1000 насінин може досягати 50-70%). Якщо в загальній масі зерна міститься лише 2-3% насінин, пошкоджених клопом шкідливою черепашкою, це істотно погіршує якість борошна. Відповідно і ціна на таке зерно при закупівлі значно нижча. Жук-кузька. Доволі поширений шкідник на полях України. На полях зернових жук-кузька з’являється в другій половині червня. Середня плодючість однієї самки – 50 яєць. Шкодить комаха в період від молочно-воскової стиглості до повної стиглості зерна. Основної шкоди комаха завдає, вибиваючи велику кількість зерна з колоса під час харчування. Вважається, що одна комаха, харчуючись та вимолочуючи зерно, здатна повністю знищити врожай з 9-10 колосків. Пшеничний трипс. Трипси пошкоджують колоскові луски, квіткові плівки, ості, висмоктуючи з них сік, що в свою чергу спричиняє білоколосість та щуплість зерна. В окремих випадках трипси пошкоджують прапорцевий листок у його основи, внаслідок чого погіршується вихід колосу. Наявність 20-30 личинок трипса на 1 колосі може спричинити втрату до 15% врожаю. Також істотно погіршуються хлібопекарські якості зерна і посівні якості насіння на насіннєвих посівах. Злакові попелиці. Можуть завдати істотної шкоди посівам зернових колосових в період від появи прапорцевого листка до фази воскової стиглості зерна. Висмоктуючи з культурних рослин сік під час харчування, злакові попелиці порушують формування та розвиток вегетативних та генеративних органів у рослин зернових. При сильному заселенні рослин (більше 10-15 екз./стебло) втрати врожаю можуть сягати 10%. П’явиця червоногруда. Дорослі комахи пошкоджують листки, вигризаючи в них видовжені наскрізні отвори. Сильне пошкодження листків призводить до їх відмирання. Загальна листкова поверхня рослини різко зменшується і, відповідно, знижується загальна врожайність посіву. Особливо небезпечним є неконтрольований розвиток даного шкідника в період появи прапорцевого листка, оскільки саме прапорцевий листок у зернових відповідає за формування левової частини майбутнього врожаю.

Вчасне застосування інсектицидів ФАТРІН® та БІММЕР® дозволяє в повній мірі захистити посіви зернових колосових від шкідників в передзбиральний період і зберегти якість майбутнього врожаю!

Регіональні представництва Харків: (057) 719-61-42 Київ: (044) 529-78-12 Миколаїв: (0512) 42-44-56 Дніпропетровськ: (067) 575-46-30

Вінниця: (067) 573-62-27 Кіровоград: (067) 573-96-62 Сімферополь: (050) 393-69-19 Одеса: (067) 540-81-80

Наш сайт: www.nertus.ua

Для захисту врожаю від цих та інших шкідників компанія «Нертус» рекомендує використовувати інсектициди ФАТРІН® та БІММЕР® виробництва угорського агрохімічного холдингу Peters&Burg Ltd. ФАТРІН®, к.е. (альфациперметрин, 100 г/л) Інсектицид ФАТРІН® має широкий спектр дії на сисних та листогризучих комах, та ефективно працює по гусені (на відміну від інших, надзвичайно популярних сьогодні інсектицидів). ФАТРІН® має контактношлункову дію. Тому однаково ефективно знищує комах, що безпосередньо контактують з робочим розчином препарату, та тих, що згодом харчуються обробленими рослинами. ФАТРІН® швидко паралізує центральну та периферичну нервові системи шкідника, що призводить до паралічу органів і загибелі комахи. Препарат добре комбінується з переважною більшістю пестицидів та агрохімікатів. Миттєвий і потужний початковий стоп-ефект, порівняно невеликі норми витрати на 1 га посіву та низька вартість гектарної норми препарату роблять цей продукт незамінним помічником аграрія.

БІММЕР®, к.е. (диметоат, 400 г/л) Інсектоакарицид БІММЕР® характеризується широким спектром дії та підвищеною стійкістю до погодних умов. Це особливо актуально за умов глобального потепління, коли під час наливу зерна стоїть спекотна посушлива погода. Препарат має контактно-системну дію, що дозволяє знищувати не тільки шкідників, контактуючих з робочим розчином препарату під час внесення, але й тих, що будуть харчуватись на оброблених рослинах. Період захисної дії препарату БІММЕР® становить 15 днів, що дозволяє в повній мірі захистити культурні рослини від шкідників. Препарат добре комбінується з іншими пестицидами та агрохімікатами, що не мають лужної реакції рН та не містять в своєму складі сірку. БІММЕР® можна вносити разом з фунгіцидами, заощаджуючи при цьому певні кошти та ресурси.

Для досягнення максимальної ефективності в боротьбі з шкідниками, внесення препарату потрібно проводити, коли кількість шкідників сягає Економічного Порогу Шкодочинності (ЕПШ) – тобто, коли в посіві стільки шкідників, втрати від харчування яких, будуть істотно перевищувати витрати на застосування препарату. Економічні пороги шкодочинності деяких шкідників зернових колосових Економічний поріг шкодочинності 2-4 екз./м2 2 та ≥ личинки/м2 у посівах сильних і цінних сортів пшениці Клоп шкідлива Формування зерна – мо- 4-6 личинок/м2 на решті посівів черепашка лочна стиглість 8-10 личинок/м2 на посівах ячменю на насіння Цвітіння – початок молоч- 3-4 екз./м2 ної стиглості Жук-кузька Формування зерна – мо- 3-8 екз./м2 лочна стиглість зерна Пшеничний Вихід у трубку – налив 8-10 екз. дорослих комах/колос трипс зерна або 20-30 екз. личинок/колос Кінець цвітіння 5-6 екз./стебло Злакові попелиці Формування зерна – мо20-30 екз./стебло лочна стиглість Кущіння – вихід у трубку 15-20 екз. жуків/м2 П’явиця червоно3-5 екз. личинок/м2 або при загрозі груда Колосіння пошкодження 8-10% листкової поверхні Назва шкідника

Фаза розвитку культурних рослин Кущіння – вихід у трубку


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ВСЕ ДЛЯ УРОЖАЯ

5


6

ВСЕ ДЛЯ УРОЖАЯ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ВСЕ ДЛЯ УРОЖАЯ

7


8

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16

КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА КОРМОВ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÇÀÃÎÒÎÂÊÀ ÊÎÐÌÎÂ С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ

Ñ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÌÈ ÇÀÒÐÀÒÀÌÈ

На продуктивность крупного рогатого скота влияет рацион кормления и качество кормов. Полноценное и правильное кормление – одно из самых главных условий увеличения продуктивности животноводства. При приготовлении силоса первостепенное значение имеют эффективность и каНа продуктивность крупного ро-и способствуют наполнению консервирубактерии силосующие в значительной добавки. степени опречество процесса ферментации, здесь неоценимую пользу могут оказать гатого скота влияет рацион кормле- емых субстратов полезной микрофлорой деляют функционирование желудочнобактерии хотяи ихозяйствах, при консервировании негативно отражается состонияМолочнокислые и качество кормов. Полноценное подавляют размножение нежелатель- кишечного тракта. Недостатокна пропионообычно и кормление обнаруживаются по- ных кормов, биологический янии организма в целом и развиправильное – одно изна самых микроорганизмов, тем консервант самым обе- вокислых бактерий приводит к развитию верхности растений, но количест«БИОКОНТ». Основупитательных его составлязаболеваний. Проглавных условий увеличения продук- спечивают сохранение ве- тию различных что негативно отражается венно представлены бедно. Требу- ют специально подобранные куль- дисбактериоза, пионовые бактерии выравнивают тивности животноводства. При приществ корма и исключают образование на состоянии организма в целом и развиется определенное время, в течение туры с определенной комбинацией соотношение в силосе молочной, готовлении силоса размножаются первостепенное вредной микрофлоры. Нами разработан различных заболеваний. Пропионокоторого бактерии штаммов. Это препарат комплек- тию уксусной и пропионовой кислот. значение имеют эффективность ка- исного рекомендуется для использования в хо- вые и начинают заметно проявлятьи подействия и предназначен Использование этих бактерий позбактерии выравнивают соотношение лезнуюпроцесса деятельность. Естественное для консервирования кормов из вволяет получить уксусной из высокосахарисчество ферментации, и здесь зяйствах, при консервировании кормов, силосе молочной, и пропионосилосование сопровождается всех видов растительного сырья вой тых растений умеренноэтих кислый синеоценимую пользу могут оказать суси- биологический консервант «БИОКОНТ». кислот. Использование бактерий щественными потерями энергии Основу (различные травы испециально их смеси,подобо- лос. С этой целью мы разработали лосующие добавки. его составляют из высокосахарипитательных веществ бовые культуры, зерно и позволяет и начали получить выпуск нового препарата Молочнокислые бактерии,консервихотя обыч- бранные культуры сплющеное определенной комрастений умеренно кислый силос. руемой массы на разных этапах др.) свежескошенной и подвяленной стых «БИОКОНТ-П» на основе пропионо и обнаруживаются на поверхности штаммов. Это препарат ком- Сновокислых этой целью мы разработали и начали заготовки (до 40% энергии пита- бинацией массы. Биоконсервант «БИОКОНТ» бактерий. Они являрастений, но количественно действия предназначен сыдля выпуск тельных веществ исходнойпредставзелёной плексного создан на основе инатуральных ются наиболее активными продунового препарата «БИОКОНТ-П» лены Требуется определенное кормов сизиспользовавсех видов на массыбедно. бесполезно расходуется при консервирования рьевых компонентов центами витаминов группы «В» и основе пропионовокислых бактерий. естественном силосовании). К тому растительного нием лактобактерий. Кроме травы ком- обладают способностью подавлять время, в течение которого бактерии сырья (различные Они являютсяширокого наиболее активными же теряются ивначинают первую очередь са- иплекса развитие спектра пропаразмножаются заметно проих смеси,молочнокислых бобовые культуры,бактерий, плющеное дуцентами витаминов группы «В» и обмые полезные, водорастворимые, в состав биоконсерванта входят тогенных и условно патогенных являть полезную деятельность. Есте- зерно и др.) свежескошенной и подвялен- ладают способностью подавлять а значит легкоусвояемые белки, также пропионовые бактерии и видов бактерий и грибов. развитие Пропиственное силосование сопровождается массы. Биоконсервант «БИОКОНТ» практически полностью сгорает в ной бифидобактерии, которые, являясь широкого оново-кислое спектра брожение патогенных идостигаусловно существенными потерями энергии питана основепробиотиками, натуральных сырьевых процессе дыхания микробов так создан природными обла- патогенных ет своего видов максимума в то время, бактерий и грибов. тельных консервируемой мас- компонентов с использованием лактобак- когда молочнокислое почти полнонужныйвеществ для организма жвачных дают высокой антагонистической Пропионово-кислое брожение достигает сы на разных этапахобразуется заготовки (до 40% терий. Кроме комплекса молочнокислых сахар. При этом значиактивностью к патогенным мик- стью прекращается. В этот период своего максимума в то время, когда мотельная концентрация органичесроорганизмам, подавляют развиэнергии питательных веществ исходной бактерий, в состав биоконсерванта входят жизнедеятельность их базируется лочнокислое почти полностью прекращаких кислот, как уксусная и также тие гнилостных зелёной массытаких бесполезно расходуетпропионовыеи иболезнетворных бифидобактерии на продуктах метаболизма молочВ этот период жизнедеятельность их масляная. Таким образом, метод микроорганизмов в кишечнике, нокислых бактерий и продуктах ся при естественном силосовании). К бактерии, которые, являясь природными ется. силосования, основанный исклю- синтезируют витамины и другие, базируется расщепления. Пропионовокислые на продуктах метаболизма мотому же теряются в первую очередь са- пробиотиками, высокой анта- бактерии могут использовать для чительно на естественном брожебиологическиобладают активные вещества, лочнокислых бактерий и продуктах расмые водорастворимые, а зна- гонистической нии,полезные, получить высококачественразрушают активностью токсичныек патогенным продукты щепления. своего развития молочную бактерии кислоту Пропионовокислые чит легкоусвояемые белки, практически микроорганизмам, подавляют развитие ный силос сегодня не позволяет. обмена в кишечнике, повышают и при этом выравнивают соотноиспользовать для своегоуксусной развития Одним сгорает из путей интенсифиусвоение питательных веществ. шение в силосе молочной, полностью в процессе дыхания гнилостных и болезнетворных микроор- могут молочную кислоту и при этом выравникации молочнокислого процесса При консервировании высокои пропионовой кислот. микробов так нужный для организма ганизмов в кишечнике, синтезируют випри силосовании является сахаристых (кукуруза, Создание бактериальных заквасоотношение в силосе молочной, укжвачных сахар. При этом образуетсяобозна- тамины и другие,растений биологически активные вают гащение концентрация растительной массы вещества, подсолнечник) сок является значительным оти пропионовой кислот. чительная органических разрушаютхорошо токсичныепроявляпродукты сусной специально отселекционирован- ют себя пропионовокислые бакте- крытием вбактериальных области биотехнологии, заквасок явкислот, как уксусная и масляная. обмена в кишечнике, повышаютбактерии усвоение и Создание ными таких активными культурами рии. Пропионовокислые такие разработки, несомненно, ляется значительным открытием в области Таким образом, метод силосования, оснопитательных веществ. бактерий, которые способствуют являются одним из важнейших актуальны и важны в прикладном и такие разработки, несованный исключительно на естественном При консервировании высокосахаринаполнению консервируемых суб- видов симбиотических бактерий биотехнологии, значении. Эффективность примеи важны в прикладном стратов получить полезной микрофлорой стых желудочно-кишечного тракта. На- мненно, нения актуальны препарата «БИОКОНТ» подброжении высококачественный растений (кукуруза, подсолнечник) и подавляют неже- хорошо ряду спроявляют лакто- исебя бифидобактериятверждается исследованиями, проЭффективность применения силос сегодня не размножение позволяет. пропионовокис- значении. лательных микроорганизмов, ми бактерии. пропионовокислые бактерии в препарата веденными в опытных хозяйствах «БИОКОНТ» подтверждается Одним из путей интенсификации тем мо- лые Пропионовокислые бактесамым обеспечивают сохранение значительной степени определяют исследованиями, Института животноводства проведенными вУААН, опытлочнокислого прикорма силосовании являются одним из важнейших видов а также многолетней питательныхпроцесса веществ и ис- рии функционирование желудочно-кипрактикой хозяйствахпо Института животноводявляется растительной мас- сисимбиотических желудочключаютобогащение образование вредной шечного тракта. бактерий Недостаток про- ных применения всей Украине. многолетней практисы специально отселекционированными тракта.бактерий Наряду с лактои ства УААН, а такжеОтдел микрофлоры. Нами разработан и но-кишечного пионовокислых приворазработок активными культурами бактерий, которые пропионовокислые рекомендуется для использования в бифидобактериями дит к развитию дисбактериоза, что кой применения НПП «Агробиопрепараты»

6

№ 38 (травень2011 )


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ВСЕ ДЛЯ УРОЖАЯ

9


10

С ЮБИЛЕЕМ!

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

Честь и слава по заслугам 20 июня отмечает свой 90-летний юбилей участник боевых действий Великой Отечественной войны, полковник в отставке, инвалид войны 1-й группы, ветеран войны и труда Гольцев Иван Тихонович Иван Тихонович Гольцев родился 20 июня 1921 года в бедной крестьянской семье в селе Груновка Краснопольского района Сумской области. Рано осиротел и после смерти матери воспитывался в детском доме. В 14 лет его направляют учеником на Сумской мясокомбинат, а в 1937 году он из категории учеников переводится в категорию рабочих. Параллельно Иван окончил среднюю школу рабочей молодежи и без отрыва от производства – Сумской аэроклуб. В мае 1941 года Иван Тихонович был призван в ряды Красной Армии, а в июне 1942 года после окончания 2-го Ростовского артиллерийского училища направляется на фронт в действующую армию. Иван Тихонович шел через войну в составе Ленинградского, Водховского, 1-го и 2-го Белорусского и Прибалтийского фронтов в качестве командира взвода, заместителя командира батареи, командира артдивизиона 281 стрелковой дивизии. Боевые подразделения, которыми он командовал, особенно отличились при обороне города-героя Ленинграда при прорыве и ликвидации его блокады. После освобождения Родины от немецко-фашистских захватчиков Иван Тихонович с боями прошел всю Польшу, участвовал в освобождении городов Баластока, Лодзья, Варшавы и Данцига. В боях за освобождение Данцига был тяжело ранен. Это было четвертое ранение и очень серьезное. После реабилитационного курса лечения Иван Тихонович был уволен в запас. Возвратившись домой в августе 1945 года, он назначается на должность начальника колбасного цеха Сумского мясокомбината, в качестве которого он проработал до мая 1952 года. Затем следуют его назначения на должность директора областного мясокомбината, руководителя треста мясной и птицеводческой промышленности, директора областного

№ 10 - 2009 2011 г. № 16

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

Конкурс за програмою «Часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів». Інформацію про умови проведення конкурсу та перелік документів можна отримати в головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, кімната № 6, тел. 37-78-36. МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ГАДЯЦЬКА ОДНОРІЧНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ШКОЛА

объединения мясной промышленности и заместителя председателя научно-технического общества пищевой промышленности облпрофсоюза Сумщины. Иван Тихонович в 1960 году без отрыва от производства окончил Московский технологический институт мясной и молочной промышленности. В марте 1983 года Иван Тихонович уходит на заслуженный отдых. Более полувека составляет его трудовой стаж. Государство по достоинству оценило его ратный и трудовой подвиг. Он награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденами Богдана Хмельницкого и Трудового Красного Знамени, орденом Великой отечественной войны трех степеней «За верность Родине» и 17-ю медалями. Дорогой Иван Тихонович! Совет ветеранов, вся ветеранская организация главного управления агропромышленного развития Сумской облгосадминистрации тепло и сердечно поздравляют Вас со славным юбилеем – 90-летием со дня Вашего рождения. Низко кланяемся Вам и выражаем большую благодарность за Ваше мужество, отвагу и добросовестный труд, человеческую мудрость и доброту, высокую порядочность и неподкупную скромность, за возвышенные человеческие качества, которые Вам присущи. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, активного долголетия, мира, любви, согласия и взаимопонимания в Вашем доме. Пусть счастье и радость наполняют Ваше сердце и никогда не покидают жизненный оптимизм и хорошее настроение. По поручению членов ветеранской организации участник войны, заместитель председателя Совета ветеранов А.Ф. ЦУРКАНЬ

оголошує набір учнів на 20011-2012 навчальний рік на стаціонарне та заочне відділення за спеціальностями: пасічник-матковод, технік-пасічник, пасічник, садовод, овочівник, квітникар, рибовод, лісник, єгер, вальник лісу, столяр

В школу на стаціонарне відділення приймаються учні з направленням і без направлення господарств (без обмеження віку). Набір учнів проводиться без вступних екзаменів. Термін навчання згідно з переліком спеціальностей: 5 міс., 5 міс., 5 міс., 10 міс., 1 рік 1 міс., 4 міс., 6 міс., 7 міс., 5 міс., 3 міс., 1 рік 7 міс. Учні мають можливість пов’язувати навчання в школі з заочним навчанням в сільськогосподарських технікумах, інститутах і загальноосвітній школі. На стаціонарному відділенні початок навчання з 1 вересня. Заяву потрібно подати на ім’я директора школи з прикладанням документа про освіту, копії свідоцтва про народження, автобіографії, медичної довідки за формою 086-у, характеристики, довідки про склад сім’ї, двох фотокарток розміром 3х4 см, копію ідентифікаційного коду та паспорта. Навчання безкоштовне. Учням виплачується стипендія, надається матеріальна допомога і винагорода. В школу на заочне навчання за спеціальністю пасічник приймаються всі бажаючі (без обмеження віку) без вступних екзаменів. Згідно з учбовою програмою учні виконують 10 контрольних робіт, після їх виконання здають екзамени. Оплата за навчання 1200 грн. В разі невиконання робіт учбової програми оплата за навчання не повертається. Для зарахування до школи потрібно подати заяву, довідку з місця проживання, автобіографію, копію документа про освіту, квитанцію про перерахування грошей за навчання, довідку з місця роботи. Кошти потрібно вносити Гадяцькій однорічній сільськогосподарській школі на рахунок: 31253272210258 в ГУДК у Полтавській області, МФО 831019, код 22534251. Документи приймаються протягом усього року. Тел.: 8(05354) 206-75 Адреса школи: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Замкова, 1 Гадяцька однорічна сільськогосподарська школа


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ВСЕ ДЛЯ УРОЖАЯ

11


12

ВСЕ ДЛЯ УРОЖАЯ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

13


14

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16

Німецькі та українські агропромисловці зустрінуться у Харкові на форумі 18 червня у Харкові відбудеться німецько-український агропромисловий форум AgroInternational 2011. Мета заходу – створити умови для успішних ділових контактів сільськогосподарських підприємств Східної України та німецьких виробників. З боку Німеччини участь візьмуть більше 20 виробників засобів агрохімії, насіння, продавців сільськогосподарської техніки та техніки для тваринництва. Українську сторону представлятимуть керівники 60 фермерських господарств та агропромислових підприємств. Під час форуму відбудуться круглі столи та презентації за темами: «Торгівля сільськогосподарською технікою» «Виробники насіння» «Біоенергетичні технології» «Виробники засобів агрохімії» «Техніка для тваринництва» Окремим заходом під час форуму стане презентація фінансових установ з кредитування сільськогосподарської галузі. Для виступу на Форумі будуть запрошені почесні гості: голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, Генеральний Консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку пан Клаус Ціллікенс, делегат німецької економіки в Україні пані доктор Карін Рау, доктор Фолькер Зассе, керівник відділу з питань харчової промисловості, сільського господарства та захисту прав споживача Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні. В рамках німецько-українського агропромислового форуму відбудеться «Круглий стіл» на тему «Фінансування сільськогосподарської галузі та інвестиції в агробізнес». Серед різних секторів української економіки агробізнес сьогодні є одним з найбільш привабливих сфер для іноземних інвестицій. Навіть на піку фінансово-економічної кризи, у 2009 році, українські компанії отримали більше 12% світових інвестицій. У 2011 році зацікавленість міжнародних інвесторів в українських компаніях зросла у кілька разів. У 2011 році IPO планують провести близько 10 українських агрокомпаній. Проте іноземний інвестор має певні побоювання щодо можливості, ефективності та безпеки ведення бізнесу в Україні. В ході круглого столу учасники форуму зможуть отримати інформацію щодо ризиків інвестування в український агробізнес і можливості їх мінімізації, про способи інвестування та реалізації українсько-німецьких інвестиційних проектів і подальшого контролю за об’єктом інвестування. Раціональна бізнес-стратегія у сфері сільського господарства, збільшення обсягів виробництва, рівність можливостей потенційних інвесторів, привабливість України та Харківського регіону з точки зору інвестицій в агропромислову галузь – усі ці та інші проблеми обговорюватимуться на круглому столі під час AgroInternational 2011. Експертами виступатимуть провідні фахівці відомих компаній: ProCreditBank – універсального банку, націленого на розвиток економіки України, банку Commerzbank AG, компанії «Агро Конкорд Україна», яка надає консультації щодо інвестицій в агропромислову галузь України, однієї з найвідоміших юридичних компаній країни – фірми ILF. Місце проведення AgroInternational 2011: Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка. Організатори: агропромислова Група АГРОТРЕЙД, Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччина у м. Донецьк. За підтримки: Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської ради. Тетяна РАЙДА, координатор зв’язків із пресою Тел. (093) 123-04-08, (067) 355-24-21 e-mail: media@agrointernational.org


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

Золотая жила или навозная куча

Добрый день, уважаемые читатели! В очередной раз хотим обратить ваше внимание на проблему в аграрном секторе Украины. За последние десятилетия плодородие почвы в Украине катастрофически снизилось, создались условия для водной и ветровой эрозии на 80% пахотных земель и, по известным данным, ей подвержено уже почти 60% сельхозугодий. Для хозяйственного использования стали малопригодными или совсем непригодными многие тысячи гектаров земляных угодий. А плодородие почвы, прежде всего, зависит от содержания в ней гумуса или гумусоподобных соединений. В результате варварского отношения к земле многих нынешних горе-собственников количество гумуса в почве из года в год снижалось и на больших площадях достигло нулевого уровня. И для того, чтобы возродить плодородие грунта, сегодня гумус требуется вносить извне. Лучшим же препаратом-гуматом является биогумус, или вермикомпост – натуральный продукт, по составу аналогичный чернозему. Все мы заинтересованы в получении экологически чистой продукции. Выращенные овощи и фрукты не должны содержать нитратов, тяжелых металлов, оказывающих пагубное влияние на наше здоровье. Решить эту проблему можно простым способом, заимствованным у природы – разводить и использовать для повышения плодородия почвы извечных тружеников земли – червей, продуктом переработки которых является биогумус. На удобренной биогумусом почве можно не только вырастить экологически чистую продукцию, но и увеличить урожайность в 2-3 раза. В развитых странах овощи, выращенные на биогумусе, ценятся намного дороже, чем выращенные на перегное или минеральных удобрениях. За последние десятилетия во всем мире одним из новых направлений в сельском хозяйстве стало червеводство (вермикультивирование). Искусственное разведение дождевых червей привлекает: – во-первых, сравнительно несложной технологией производства; – во-вторых, использованием для кормления и содержания червей различных органических отходов (в основном, навоза животных и помета птиц, отбросов растительного происхождения, а также избыточного ила со-

оружений для очистки сточных вод, сапропеля и пр.); – в-третьих, получением ценного органического удобрения – биогумуса, или как его еще называют, вермикомпоста. Группой энтузиастов при поддержке ученых Харьковской государственной сельскохозяйственной академии им. В.В. Докучаева была создана ферма, расположенная недалеко от города Харькова. Главным нашим направлением является изучение и разведение таких популяций дождевого червя, как «Красный калифорнийский червь» и червь «Старатель», которые перерабатывают любую мягкую органику в ценнейшее удобрение – биогумус. На данный момент наша ферма имеет в наличии большое количество маточного поголовья, которое отличается высокой производительностью и приспособлено к нашим климатическим условиям. Мы используем как буртовой, так и ящечный методы вермикультивирования. Основными задачами нашего предприятия являются: – продажа биогумуса владельцам садовых и приусадебных участков, а также фермерам, организациям занимающимся ландшафтным дизайном, и другим предприятиям, желающим получать свою экологически чистую продукцию; – продажа и внедрение технологии вермикультивирования (разведение червя «Старатель» и «Красного калифорнийского червя») владельцам садовых и приусадебных участков, предприятиям сельскохозяйственного сектора, другим организациям для утилизации своих органических отходов и получения качественного удобрения – биогумуса; – продажа червя для рыбалки; – продажа червя, как биомассы – наиценнейшей кормовой добавки в животноводстве; – проводим опыты по утилизации различных видов промышленных и бытовых органических отходов с помощью вермитехнологии. Призываем всех к экологическому земледелию! Предприятие «ВермиГолд» готово предоставить вам необходимое количество маточного поголовья и технологию их разведения и таким образом иметь большую экономию в своем производстве и получать экологически чистые продукты. Обращайтесь – и мы будем рады вам помочь!!!

Наши тел.: (063) 111-30-05, (057) 761-99-35 e-mail: vermigold@i.ua

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

15


16

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ВНИМАНИЕ! ВРЕДИТЕЛЬ

17

Обережно – в області сарана!

Останнім часом в регіоні спостерігається масовий розвиток саранових, що час від часу призводить до тотального знищення посівів. Цьому сприяла особливість «господарської» діяльності аграріїв попередніх років (нехтування сівозмінами, іншими агротехнічними прийомами), поява занедбаних, безгосподарних земель. Спалах саранових в області відбувся у 1995 році, коли в радгоспі «Придніпровський» Снігурівського району шкідником було пошкоджено 7 га посіву соняшнику. Погодні умови 1996 року сприяли подальшому поширенню і розвитку шкідника. Саранові за чисельності 15-25 екз./м2 пошкодили 22-68% посівів сільськогосподарських культур. У 1997 році на посівах багаторічних трав у вогнищах налічувалося до 500 екз./м2 шкідника. Після сплеску, що спостерігався протягом 1995-1997 років, відбувся спад чисельності саранових. Шкідник перебував у депресії, пошкодження сільськогосподарських культур було незначним і спостерігалося у вигляді вогнищ, чисельність в яких не перевищувала 3-8 екз./м2. Наступний спалах саранових відбувся у 2003 році в Березнегуватському і Вознесенському районах в господарствах, землі яких межують із плавнями рік Південного Бугу та Інгулець, а також на занедбаних багаторічних травах. Чисельність шкідника у вогнищах сягала 300 екз./м2. В 2004 році підвищена чисельність саранових відмічена тільки у Березнегуватському районі, де було проведено захисні заходи на площі 240 га. Черговий спалах розповсюдженості шкідника розпочався з 2008 року, коли у вогнищах було пошкоджено до 70% рослин за чисельності 30 екз./м2. В 2009 році у плавнях річки Чичиклія на території сільської ради Луб'янка, межуючих з населеними пунктами Калинівка, Райдолина, Луб'янка, Петрівка, Новопетрівка Веселинівського району, було виявлено вогнище азіатської перелітної сарани. Ареал розповсюдження складав 600 га, чисельність шкідника не підлягала обліку. Сарана мігрувала та здійснювала перельоти по периметру плавнів, не виходячи за їх межі і не пошкоджуючи посіви сільськогосподарських культур, що знаходилися на косогорах. Живлення шкідника відбувалося в основному очеретом та посадками крупностебельних злаків на присадибних ділянках. Зимуючий запас сарани був вражаючим, що створювало надзвичайну ситуацію в районі та можливість поширення шкідника за межі району та області. Тому постала гостра необхідність локалізації вогнища сарани. Під безпосереднім керівництвом обласної і районної інспекцій захисту

рослин та силами сільгоспвиробників було проведено захисні заходи проти шкідника препаратом Моспілан, р.п., біологічна ефективність якого становила 95%. Наразі за розвитком шкідника встановлено постійний контроль. Як поліфаги саранові пошкоджують хлібні злаки, бобові трави, просапні, овочеві, баштанні, лісові та плодові культури, виноград. Найпоширенішими в регіоні є італійський прус та різні види кобилок, загалом близько 20 видів. Саранові за способом життя поділяються на стадні, до яких відноситься італійський прус, перелітна і марокканська сарана, та нестадні види – кобилки, коники, інші. Стадні види за невеликої щільності популяції ведуть індивідуальний спосіб життя, тримаються окремими екземплярами. За сприятливих кліматичних умов під час їх масового розмноження різко змінюється поведінка популяції – вся маса переходить в іншу – стадну форму, утворюються куліги, а із окрилених особин – зграї. В таких скупченнях у комах відбувається зміна морфологічних ознак (забарвлення тіла, довжина надкрил, стегон тощо), з'являється інстинкт до активного розселення. Личинки італійського пруса розвиваються в середньому протягом 35-40 днів, проходячи 5 віків, середня тривалість яких складає: І і ІІ віки – 5-8 діб, ІІІ і ІV – 6-7, V –

8-10 діб. Личинки останнього віку після линяння окрилюються і перетворюються на дорослих особин. Після окрилення через 7-14 днів відбувається парування, яке найбільш активно проходить в денну, спекотну пору. Через 8-12 днів самки відкладають яйця, віддаючи перевагу ділянкам із зрідженим рослинним покривом. Ворочки розміщуються на глибині 2-5 см. Протягом року сарана розвивається в одному поколінні. Нестадні види саранових не утворюють куліг та зграй навіть за високої щільності популяції. Сприятливими для італійського пруса є високі температури за невеликої кількості опадів, загалом же зміни температурного режиму та вологості мають великий вплив на динаміку його чисельності. Фахівцями служби захисту рослин проводяться систематичні обстеження на встановлення кількісної оцінки стану популяції саранових, що дозволяє контролювати стан шкідника та вчасно реагувати на його зміни. В поточному році відродження личинок саранових розпочалося з 18 травня. Шкідник до появи личинок 4-5 віку знаходитиметься в місцях резервації, потім мігруватиме на посіви просапних та інших сільськогосподарських культур, де за сприятливих погодних умов формуватимуться осередки з надпороговою чисельністю, що становитиме серйозну за-

грозу посівам. Проведеними обстеженнями встановлено, що чисельність шкідника у місцях резервації (стадні та нестадні види) становить 1,53,5 екз./м2. Захист посівів від саранових починають за масової появи личинок першого віку. Основну масу личинок стадних саранових слід ліквідувати за розвитку їх у третьому-четвертому, а нестадних видів – останньому віці (ЕПШ  – італійський прус 2-5 екз./м2, нестадні види 10-15 екз./м2). Обробки проводять вранці та ввечері, коли комахи знаходяться на рослинах. Кулігу, яка рухається обробляють на площі від «голови» за 200-250 м, охоплюючи її по спіралі. Для захисту посівів від саранових застосовують: фастак, к.е., 0,2 л/га; ф’юрі, в.е., 0,1-0,15 л/га, Карате Зеон, мк.с., 0,15 л/га (нестадні саранові) та 0,4 л/га (стадні саранові), моспілан, р.п., 0,05-0,075 кг/га, матч, к.е., 0,15 л/га, інші. На землях несільськогосподарського призначення – актуал, к.е., залп, к.е., 1,5 л/га, енжіо, мк.с., 0,18 л/га. За температури повітря вище 25ºС ефективніші фосфорорганічні інсектициди або суміші препаратів. При проведені обробітків слід суворо дотримуватися правил техніки безпеки, регламентів застосування пестицидів, санітарних зон тощо. Державна інспекція захисту рослин Миколаївської області


18

АРСЕНАЛ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16

БІОДЕСТРУКТОР СТЕРНІ – ЗАПОРУКА РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ Що це за препарат та яке його призначення? Це комплексний за складом та дією мікробний препарат. До його складу входять: – активні грунтові мікроорганізми – продуценти целюлаз та інших ферментів – бактерії-антагоністи патогенних для рослин грибів та бактерій – фосфатмобілізуючі та азотфіксуючі бактерії – продукти життєдіяльності вказаних мікроорганізмів (біофунгіциди, фітогормони, ферменти, вітаміни, амінокислоти) – макро- та мікроелементи Призначення Біодеструктора стерні – обробка стерні та грунту після збирання врожаю злаків, кукурудзи, сорго, бобових, овочевих та інших культур, а також сидератів безпосередньо перед дискуванням, для прискорення розкладання поживних, сидеральних та інших рослинних решток, підвищення родючості грунту та оздоровлення його, завдяки збагаченню корисною мікрофлорою, біологічноактивними речовинами та пригніченню розвитку збудників рослинних хвороб. Бактерії-азотфіксатори збагачують грунт азотом і можуть фіксувати молекулярний атмос-

ферний азот від 70 до 200 кг на га, утворюючи аміачну форму, яка далі переробляється мікроорганізмами в нітратну, більш корисну для рослин. Фосфатмобілізуючі бактерії мобілізують фосфор, інші корисні мінеральні елементи живлення рослин. Вони здатні виділяти ферменти та органічні кислоти, що переводять у розчинну форму мінерали ґрунту, які містять фосфор, магній, кальцій, сірку, залізо, бор, молібден, цинк та ін. Корисна мікрофлора у ґрунті та вітаміни, ферменти, гормони росту, антибіотики, що вона продукує,

є активними природними каталізаторами біологічних процесів ґрунту, а також потужними антагоністами патогенної мікрофлори. Заселившись на рослинних рештках, корисні мікроорганізми разом з аборигенною мікрофлорою руйнують їх, тобто живляться ними. В результаті утворюється гумус та розчинні, доступні для рослин форми азоту, фосфору, калію, інших необхідних рослинам макрота мікроелементів. Всі корисні мікроорганізми Біодеструктора стерні та аборигенної мікрофлори, розмножуючись, утворюють до 5 т/га

власної біомаси за рік. Після відмирання вона стає цінним джерелом живлення для наступних мікроорганізмів і рослин. Доведено на практиці, що одна тонна соломи зернових після її обробки Біодеструктором за вмістом органічних речовин (азот, фосфор, калій) рівноцінна 2,02,5 т гною з вологістю до 75%. Для обробки стерні площею 1 га у 250-300 л води розчиняють 1030  кг аміачної селітри або сечовини (в залежності від вмісту азоту в рослинних рештках), вносять гектарну норму 1,0-3,0 л/га Біодеструктора, враховуючи структуру грунту та кількість рослинних залишків, ретельно розмішують і рівномірно наносять на грунт зі стернею. Оброблений грунт дискують. Отже, шановні господарі, зробіть для себе правильний вибір: обробка стерні та грунту мікробним препаратом Біодеструктор стерні – це не тільки запорука родючості грунту, це екологічно чиста продукція – без застосування або з мінімальними затратами мінеральних добрив. Це, нарешті, заощадження ваших коштів, запланованих на агрохімічні заходи.

Фахівці підприємства завжди раді надати консультацію щодо застосування біопрепаратів Виробник: ПП «БТУ-Центр», тел.: (04343) 6-02-94 www.btu-center.com Відділ реалізації: тел./факс: (044) 276-09-46, 233-82-00 (067) 656-09-95


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

19


20

НАУКА И ПРАКТИКА

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16

КРАТКАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ РАЗНЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ

В последнее время на рынке Украины появилось огромное количество различных препаратов с общим названием «гумат». В существующем многообразии предложений от различных поставщиков и производителей гуматов очень сложно разобраться, что же действительно скрывается за сырьем, качеством и действием предлагаемых гуматов? Давайте немного проанализируем сырьевую базу для производства гуматов.

В связи с использованием разных видов сырья (сапропели, торфа, лигниты, угли, горючие сланцы, вермикомпосты, лигнины и др. промышленные органические отходы) и различных технологий производства гуминовой продукции возникают различия её по составу, свойствам, эффективности и экологической безопасности. Тем не менее, имеется основа в виде аналитических данных для выявления принципиальных отличий и достоинств гуминовых удобрений из наиболее распространенных источников. Так, данные по элементному составу гуминовых кислот показывают, что свойства их закономерно изменяются в ряду каменные – бурые угли – торфа – сапропели. Именно алифатические компоненты в основном расходуются при сельскохозяйственном использовании почв в процессе жизнедеятельности растений и микрофлоры, в результате чего происходит уменьшение доли лабильного (легкомобилизуемого, активного) органического вещества (гумуса) и относительное увеличение его инертной части, и как следствие – снижение плодородия почв. Поэтому восполнение запасов активного органического вещества в почвах должно осуществляться за счёт источников, содержащих соответствующие компоненты. К таким относятся, прежде всего, сапропелевые гуминовые вещества, в молекулах которых преобладает алифатическая часть углеводно-липиднобелковой природы. Доказано, что гуминовые кислоты сапропелей всех классов отличаются от торфяных высоким содержанием гидролизуемых веществ, т.е. легкомобилизуемых, вовлекаемых в первую очередь в круговорот углерода в системе почва-микроорганизмы-растения-почва. Гуминовые вещества такой структуры, как будет показано ниже, обладают наибольшей способностью к комплексообразованию с катионами металлов (тяжелые металлы, элементы питания растений) и физиологической активностью.

Стимулирование гуминовыми веществами роста и развития растений также связано с наличием кислородосодержащих групп. В этом отношении выгодно отличаются от других сапропелевые гуминовые вещества, в которых значительное содержание фульвокислот и развита периферическая алифатическая часть, богатые карбоксильными группами. Литературные и наши данные о принципиальных отличиях по компонентному составу и функциональным особенностям гуминовых веществ из сапропелей с одной стороны и из углей и лигнина – с другой позволяют сделать следующие выводы: 1. Сапропелевые гуминовые вещества являются источником самого широкого спектра биологически активных органических (аминокислоты, пектины, аминосахара, меланоидины, гуминовые, гиматомелановые, фульвовые и др. кислоты, витамины – В1, В2, ВЗ, В6, В12, С, Д, Е, РР, каротин, фолиевая кислота, фитогормоны, хлорофилл) и минеральных (Са, К, Р, Mg, Fe, Si, Mn, Си, Zn, В, Mo, Со, Ni, Br, J, V и др.) веществ в сбалансированном составе, заданном самой природой, а также содержат многочисленную ассоциацию полезных, наиболее распространенных в экологически чистых почвах, микроорганизмов и комплекс продуктов их жизнедеятельности – ферментов, выполняющих важные функции в почвенных биохимических процессах. 2. Преобладание в гуминовых удобрениях из сапропелей легкогидролизуемых углерод-азотсодержащих веществ позволяет быстро и эффективно восполнять необходимый запас лабильного (активного) углерода и азота в структуре почвенных гумусовых молекул, которые ежегодно расходуются в процессе жизнедеятельности микроорганизмов и возделываемых растений, обеспечивая тем самым поддержание (воспроизводство) плодородия почв. 3. Гуминовые препараты (удобрения) из углей, в

молекулах которых преобладает ядерная часть из конденсированных ароматических структур, устойчивых к химической и биодеструкции, при внесении в почвы будут увеличивать в основном содержание стабильного, инертного, неактивного углерода, не влияя существенно на их биологическую активность и уровень плодородия. 4. Высокая активность сапропелевых гуминовых веществ, широкий спектр их биохимического и физиологического действия связаны с многокомпонентностью состава и высоким содержанием функциональных кислородсодержащих групп. Разнообразие биологически активных веществ, варьирующих по составу, молекулярным массам и количеству функциональных групп расширяет спектр действия удобрений ТМ АгроГумат, обеспечивает существенный эффект при их применении на любых сельскохозяйственных культурах при разных погодных, почвенных и экологических условиях. 5. В процессе производства сапропелевого гумата ТМ АгроГумат осуществляется не просто перевод всего многообразия и богатства веществ и полезной микрофлоры сапропеля в гуминовые препараты, но и активирование их магнитным полем определенной частоты и создания сбалансированных составов макро- и микроэлементов с учетом потребностей конкретных культур. 6. Необходимые для питания растений химические элементы в сапропелевом гумате ТМ АгроГумат представлены в виде комплексных органических соединений, благодаря чему

они быстрее и легче транспортируются в клетки и не вступают в конкурентные отношения (антагонизм) при поглощении растениями. 7. Сапропелевый гумат ТМ АгроГумат является очень активным сорбентом (за счет функциональных групп – СООН и ОН в сумме 550-800 мг-экв. на 100 г сухого вещества) и потому могут использоваться в качестве депрессора миграционной подвижности тяжелых металлов в почвах (или их детоксикации в сточных водах). Катионпоглотительная способность почв при внесении гуминовых удобрений существенно увеличивается не только за счет их сорбционной активности и образования комплексных соединений (прочно связанные формы соединений тяжелых металлов, нетоксичные для растений и живой фазы почв), но и за счет биохимической деятельности полезных микроорганизмов, населяющих сапропелевые гуминовые удобрения. 8. На основании информации о составе и биоэкологических функциях гуминовых веществ из разных видов сырья, а также данных о возможности включения целых фрагментов (аминокислоты, углеводы, целлюлоза, пектины, липиды, строительные блоки лигнина) в те или иные структуры (органы) растений целесообразно рекомендовать сапропелевые гуматы ТМ АгроГумат для биостимуляции растений путем предпосевной обработки семян и внекорневых подкормок любых сельскохозяйственных культур, восполнения запаса лабильного гумуса в почвах, определяющего уровень их плодородия.


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

21


22

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16

НОВИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ! Для серйозних покупок – машини або нерухомості – найчастіше використовуються позикові гроші. І багато хто на власному досвіді взнав, скільки часу потрібно, щоб зібрати повний пакет документів для банку, як підтвердити доходи і так далі... Порівняно із звичайним кредитом послуга розстрочки виглядає куди демократичніше. Щодо термінів, вона схожа на банківські продукти (на авто – до 15 років, на нерухомість – до 30 років). А ось в простоті

організації процесу виграє. У чому основні відмінності від кредиту? • мінімум документів: паспорт, ідентифікаційний код • перший внесок від 5%; • без довідки про доходи; • лояльність щодо страхування; • без вікового обмеження; • щомісячні мінімальні внески; • дострокове погашення без штрафних санкцій; • незалежність платежів від росту цін; • всі проплати здійснюються в національній валюті; • авто можна купити в будьякому салоні, що працює за

Алчевськ, вул. Волгоградська, 132, 4 поверх, т.: (099) 119-64-96; (06442) 911-75 Донецьк, вул. Артема, 51-А, 6 поверх, оф. 608 (офісне приміщення ТЦ «Плаза»), т.: (062) 348-25-05, (095) 497-10-77 Дніпропетровськ, вул. Леніна, 44, оф. 32, т.: (056) 785-67-01, (068) 445-61-98 Запоріжжя, вул. Яценка, 1, т.: (061) 233-40-26, 701-21-00, (098) 031-39-91 Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 10/11, т.: (0342) 73-83-73 Київ, Лівобережна, вул. М.Раскової, 17, 7 поверх, оф. 704, т.: (044) 222-87-46, (096) 647-82-07 Київ, Петрівка, пр. Московський, 6, 12 поверх, оф. 11, т.: (044) 592-76-20 Київ, Либідська, ТЦ «Інтервал Плаза», 3-й поверх, т.: (044) 587-78-96 Київ, Майдан Незалежності, вул. Хрещатик, 16, 8 поверх, оф. 808, т.: (044) 229-09-46

трибічним договором (продавець – покупець – організація, що надає засоби). Стати власником нерухомого майна або автомобіля за такою схемою вам допоможе програма «Авто-Житло». Програма «Авто-Житло» – це реальна альтернатива кредиту, дозволяє придбати авто, нерухомість (далі товар) під невеликий відсоток. Невелика заробітна плата, відсутність нерухомого майна у власності, наявність інших, ще не сплачених кредитів, та навіть місце проживання – не є перешкодою у отриманні

Київ, Вокзальна, вул. Комінтерна, 29, оф. 41, т.: (044) 360-99-81, (098) 471-88-43 Краматорськ, вул. Соціалістична, буд. 45, оф. 410 (готель «Краматорськ»), т.: (0626) 48-19-47, (066) 531-59-14 Кривий Ріг, пр-т Миру, 5, оф. 14, т.: (056) 409-65-94, (095) 770-43-57 Львів, пл. Петрушевича, 3, оф. 227, т.: (0322) 532-532 Луцьк, вул. Крилова, 3/2, т.: (0332) 29-47-42 Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88, 3 поверх, оф 305, т.: (048) 798-47-69, (094) 948-77-69 Полтава, вул. Шевченка, 56, 2 поверх, оф. 204, т.: (0532) 692-843, (096) 75-89-801 Полтава, вул. Жовтнева, 66, 3 поверх, оф. 304-А, т.: (0532) 692-684, (097) 08-49-212 Сімферополь, пр-т Кірова/вул. Лені-

Свідоцтво про державну реєстрацію А01 № 482084 від 07.02.2011

коштів для придбання зазначеного вище товару. Програма «Авто-Житло» створена саме для тих людей, які з певних причин не хотіли б обтяжувати себе сплатою непомірно великих відсотків та яким відмовили інші фінансові установи. Завдяки програмі «АвтоЖитло» тисячі українців стали власниками авто та нерухомого майна.

З червня протягом місяця діє акція «без відсотків». Умови акції дізнавайтеся у представництвах Вашого міста

на, 29/1, бізнес-центр «Пасаж», блок А, 4 поверх, оф. 414, т.: (0652) 52-29-44, (099) 549-74-95 Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 10, оф. 4, т.: (0645) 70-42-80, (050) 724-19-79 Cуми, вул. Кооперативна, 1, 1-й поверх (ТЦ «Київ», вхід з вул. Кооперативна), т.: (097) 204-98-44, (095) 87-09-250 Тернопіль, вул. Мазепи, 26, оф. 3, т.: (0352) 42-42-35 Хмельницький, вул. Соборна, 11, оф. 306, готель «Колос», т.: (0382) 70-78-81 Чернівці, вул. Головна, 119, оф. 4, т.: (0372) 905-475 Чернігів, пр. Перемоги, 139, оф. 105, район п’яти кутів, т.: (0462) 97-25-24 Чернігів, пр-т Миру, 49, 3-й поверх, оф. 2 (ТРК «Мегацентр»), т.: (0462) 613-659 ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0 800-500-265 – дзвінки безкоштовні

www.autozhutlo.com


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

НАУКА И ПРАКТИКА

23

БИОГЛОБИН

новейшее достижение в технологии выращивания сельскохозяйственных культур

Научно-производственной фирмой «Медбиоком, ЛТД» под руководством профессора Г.Г. Шитова создан новый стимулятор роста и развития растений – БИОГЛОБИН, который является на сегодняшний день самым уникальным по своему составу и близости к естественной природе.

Начиная с самых первых шагов на пути возделывания сельскохозяйственных культур, человек стремился обеспечить их самую высокую урожайность путем отбора самых продуктивных культур, удобрения почв, полива и т.д., то есть создавал всё более и более совершенные аграрные технологии. Параллельно с развитием этих технологий для их обоснования и применения развивалась аграрная наука – в широком смысле наука о жизни – биология. Но сегодня в начале XXI века общепринятые технологии возделывания сельскохозяйственных культур не могут обеспечить стабильно высокие урожаи. Амплитуда колебаний урожайности пшеницы, подсолнечника, сахарной свеклы и т.д. по годам доходит до 50-70%. При этом всегда ссылаются на благоприятные (в урожайный год) и, чаще, на неблагоприятные (в неурожайный год) погодные условия: то ли засуха или дожди, то ли град или заморозки. В последние десятилетия, исчерпав возможность интенсивного внесения органических и минеральных удобрений, аграрная наука пошла по пути создания регуляторов роста и развития растений, способствующих усиленной переработке и усвоению питательных веществ из почвы и удобрений. Таким направлением, заимствованным из медицинской практики, является создание и практическое применение регуляторных пептидов – фрагментов белка с целью коррекции и регуляции нарушенного обмена веществ. Пептид любой природы, будучи переведен в окисленное состояние, проявляет регуляторные свойства путем присоединения к ферментам, осуществляющим обмен веществ между клеткой и окружающей средой. Наличие в регуляторном пептиде большого запаса биоэнергии приводит к увеличению биокаталитической активности

данных ферментов и, соответственно, к резкому увеличению объемной скорости фотосинтеза, в результате чего прирост массы белка, углеводов и других биопродуктов по сравнению с контролем (без обработки растений и семян) происходит в 1,5-2 раза быстрее, что означает одновременно увеличение урожайности в этом же пределе. Именно по такому принципу Научно-производственной фирмой «Медбиоком, ЛТД» под руководством профессора Г.Г. Шитова создан новый стимулятор роста и развития растений – БИОГЛОБИН, который является на сегодняшний день самым уникальным по своему составу и близости к естественной природе. Так, например, при трехкратной обработке винограда по листве в периоды – перед цветением и после цветения, а также во время появления маленьких горошин завязавшихся ягод, урожайность увеличивается более чем в 4 раза, так как при обработке винограда в период цветения достигается почти 100% эффект опыления, в результате чего количество ягод в каждой грозди увеличивается в 1,5-2 раза при одновременном увеличении массы каждой ягоды. Аналогичный эффект достигается на других плодово-ягодных культурах. При обработке клубники сбор урожая начинается на 10-12 дней раньше, чем без применения Биоглобина. В клубнике (землянике) главная обработка – в начале или в конце цветения, как только появляются завязывающиеся ягоды. Эта обработка даёт значительное увеличение величины плодов, а в конечном счёте  – значительное увеличение урожая. Так многие хозяйства за сезон май-сентябрь собирают 2-3 урожая клубники. При этом основным достоинством применения препарата является получение экологически чистой продукции. Испытания на картофеле, капусте и доовощных культурах, про-

НПФ «Медбиоком, ЛТД»

ведённые Харьковским институтом овощеводства и бахчеводства УААН, показали повышение урожайности 80-100% с гектара. Именно поэтому большинство крупных тепличных комбинатов Украины очень активно применяют Биоглобин не только летом, но и в течение всего года, получая большой урожай экологически чистой овощной продукции. Так на Харьковской овощной фабрике произвели обработку раствором Биоглобина семян тепличных огурцов перед посадкой в теплице. Вторая обработка была проведена во время цветения. С каждого квадратного метра было собрано на 2 кг огурцов больше, чем на контроле. С 6 гектаров теплиц собрали дополнительно 120 тонн огурцов при расходе Биоглобина 1 литр на гектар. Препарат под названием «Биоглобин для растениеводства», получаемый из тканей плаценты сельскохозяйственных животных, внесен в Государственный реестр Украины в качестве регулятора роста и развития растений (Свидетельство о госрегистрации № А 01689, А 02194) и производится НПФ «Медбиоком, ЛТД» по лицензии Минпромполитики Украины № 188975 от 14.02.2007 и по ТУ У 24. 2 – 31644253 – 002:2006. «Биоглобин» производится в виде суспензии белого или жёлто-зелёного цвета, с осадком, образующимся в процессе её хранения. Он обычно расфасован во флаконы объёмом 50, 1000 или 5000 мл. Перед применением эта суспензия разводится в воде в соотношении 1-2 (3) чайных ложки 5-10 (15) мл на 10 л воды (ведро) или 5-10 капель на 1 литр, или 2-5 капли на стакан воды. После приготовления раствора в нём можно замачивать или опрыскивать семена и клубни перед проращиванием и посадкой; или опрыскивать этим раствором растения во время вегетации в любой фазе их развития по листве (внекорневая подкормка) из расчё-

та – 10 л раствора на 1 сотку. Рекомендуется применять Биоглобин сразу после приготовления. Урожайность овощных и бахчевых культур при трехкратной обработке увеличивается в 1,5-2 раза в зависимости от уровня агрофона. На зерновых и масличных культурах в промышленных масштабах расход «Биоглобина» составляет 0,5-1 литр на 1 гектар за одну обработку. В конечном счёте, всё зависит от поверхности листвы вегетирующего растения на данном участке. Чем больше поверхность, тем больше расход Биоглобина. Например, однократная обработка Биоглобином пшеницы во время молочно-восковой спелости, когда поверхность листьев растения минимальна, с нормой обработки 0,1 литра на гектар (100 мл) дает прибавку урожайности по сравнению с контролем 3-5 ц на гектар. В 2008 году Харьковский институт растениеводства им. В.Я. Юрьева УААН проводил испытания Биоглобина на озимой пшенице (сорт Астет) и озимом рапсе (гибрид Джеспер). Обработка посевов пшеницы на фоне 30 т/га перегноя + N60P60K60 c нормой обработки Биоглобином 1 л/га дала прибавку урожайности: обработка во время цветения – 12,8 ц/га; во время МВС (молочно-восковой спелости) – 5,6 ц/га. Обработка посевов пшеницы во время цветения + МВС с нормой расхода Биоглобина 0,5 л/га дало прибавку урожайности 14,5 ц/га; а обработка посевов пшеницы также во время цветения + МВС, но с нормой расхода Биоглобина 1 л/га дало прибавку урожайности – 17,6 ц/га! Обработка посевов озимого рапса в фазе начала налива зерна препаратом Биоглобин с нормой расхода 1 л/га на фоне (без удобрений) дал прибавку урожайности 14 ц/га или 1,4 т/га! Такие результаты говорят об исключительной эффективности применения Биоглобина на посевах зерновых и масличных культур.

61052, г. Харьков, ул. Дмитриевская, 4/5 Контактные тел.: (057) 758-60-07; 8 (067) 712-24-05


24

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

25


26

ТЕХОБЗОР

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16

ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА СЗАП — НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК ХЛЕБОРОБУ!

В настоящее время невозможно представить сельское хозяйство, строительство и другие отрасли промышленности без использования автомобильного транспорта. Прицеп увеличивает эффективность использования автомобиля, снижает себестоимость перевозок более чем в 1,5 раза.

ООО «Автоприцеп-КамАЗ-Украина» – лидер украинского рынка прицепной техники, генеральный дистрибьютор в Украине ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» (Ставропольского завода автоприцепов, ТМ «СЗАП»). За 18 лет работы предприятием поставлено и реализовано более 3000 единиц прицепной техники специального и общего назначения. Сотрудники компании – специалисты высокой квалификации с богатейшим опытом работы в непростых условиях современного рынка. Это позволяет компании успешно конкурировать на рынке новой прицепной техники Украины. ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» более 40 лет выпускает под маркой «СЗАП» надежную, неприхотливую в обслуживании и ремонте прицепную технику к грузовым автомобилям, адаптированную для перевозки грузов по дорогам, с низким качеством покрытия, бездорожью. Помимо этого, конструкторско-технологические разработки, применяемые в производстве прицепной техники на ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» существенно повышают удобство и надежность в эксплуатации. Высокий уровень конкуренции среди производителей прицепной техники способствует внедрению в производство современных технологий, позволяющих совместное использование прицепной техники СЗАП как с автомобилями производства стран СНГ, так и с автомобилями из стран дальнего зарубежья.

Доставка зерновых культур и подсолнечника с поля часто производится самосвальным автопоездом, при этом в качестве прицепа используют самосвальный прицеп СЗАП-8551-02 либо НефАЗ-8560. За один рейс автопоезд в составе самосвала «КамАЗ-45143» и самосвального прицепа с надставными бортами СЗАП-8551-02 (г/п 12 т V=15,5 м³) способен перевезти 22 т с/х продукции объемом до 31 м³. К числу основных преимуществ использования прицепа СЗАП-8551-02 относится: – выгрузка прицепа на боковые стороны; – большая на 2 т грузоподъемность СЗАП по сравнению с НефАЗ; – погрузочная высота у СЗАП 855102 (расстояние от уровня дороги до поверхности пола платформы) составляет 1450 мм, что на 220 мм меньше, чем у НефАЗ. Это обеспечивает большую устойчивость груженого прицепа за счет более низкого расположения центра тяжести, что жизненно важно особенно при движении груженого автопоезда в полевых условиях по междурядьям. – высота СЗАП-8551-02 с надставными бортами – 2700 мм, на 100 мм ниже, чем у НефАЗ (более удобная загрузка зерноуборочным комбайном); – возможность выгрузки прицепа без снятия полога, благодаря конструкции кузова с неподвижным поясом надставных бортов, позволяющим их дополнительное наращивание при

перевозке легковесных объемных с/х культур, например, подсолнечника. В случае использования прицепа с автосамосвалом КамАЗ-55111 или другими самосвалами с выгрузкой назад, возможна установка на прицеп низкого дышла, не препятствующего подъему кузова автомобиля при выгрузке. В 2008 году ОАО «Автоприцеп-КамАЗ» освоен выпуск современного трехосного прицепа-самосвала «СЗАП 8538-01» грузоподъемностью 15 т с полезным объемом 27 м³. При его применении в составе автопоезда за рейс возможно перевезти до 30 т с/х продукции объемом более 54 м. куб. Для доставки зерновых культур и подсолнечника на элеваторы и другие пункты приема, где имеются выгрузочные эстакады, целесообразно использование бортовых прицепов и полуприцепов с двойным уровнем бортов, буксируемых любыми бортовыми автомобилями либо седельными тягачами: – прицеп СЗАП-8357-02, г/п-12,5 т, V =до 18,5 м³; – прицепы СЗАП-8305/83053, г/п – 13,5/16 т, V =до 25 м³; – полуприцепы, в том числе самосвальные, г/п – 19,5-32 т. Для перевозки грузов общего назначения бортовые прицепы и полуприцепы могут быть оборудованы каркасом и тентом, или исполнены в варианте с передней металлической стенкой, задними распашными воротами, каркасом и тентом. При этом внутренние размеры платформы позволяют размещение грузов на поддонах (европалетах) в полном соответствии с европейскими стандартами. Долговременное и взаимовыгодное сотрудничество с производителями автоспецтехники позволяет нашему предприятию предлагать по минимальным ценам: – полуприцепы – автокормовозы (муковозы); – полуприцепы-цементовозы; – прицепы и полуприцепы-цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов, битума, минеральных удобрений, питьевой воды и др. В любые времена человек, совершенствуя орудия труда, стремился улучшать условия своего существования. Так давайте не будем забывать, что первично, и начнем подъем нашего сельского хозяйства с обновления парка с/х техники.

Мы рады ответить на ваши вопросы по тел.: (056) 74-40-485, 77-80-389, 74-42-487, (067) 630-08-87, (050) 482-59-51. Наш сайт: www.autotrailer.dp.ua ООО «АВТОПРИЦЕП-КамАЗ-Украина», г. Днепропетровск, ул. Гопнер, 3а


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

27


28

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16

Тяжелые семена – высокий урожай Уважаемый читатель, рад продолжить общение с тобой, ибо встречи на выставках, разговоры по телефону и непосредственно на нашем производстве подтверждают значимость данной темы практически для каждого, кто сеет и жнет. Как бы я хотел узнать, о чем думает наш сельский трудяга, когда осматривает агротехнику на выставках в Киеве? Попробую сказать за тебя: • Это только у себя в хозяйстве я смелый и уверенный, а здесь я мал и слаб, ибо эти исполины полей по карману только агроолигархам, а мне, с моей «Нивой» и ХТЗ шансов остается все меньше и меньше. • Как их много – датчане, голландцы, уже и бразильцы, и новозеландцы, а мы то где? Похоже, что пока мы под крики «ура» обгоняли их в космосе, они без лишнего шума обогнали нас на земле. • Цены все в долларах и евро, в гривны даже переводить не хочется... Не отчаивайся, дорогой мой читатель, и ту землю, что твоя, пусть в аренде, не отдавай никому. Ты их богаче – у тебя земля. Сделай так, чтобы она перешла детям, не ты, так они купят это железо, а может, еще лучше, чем это. Главное – удержать землю, плодородный слой, который миллионы лет набирал силу. А что до выставок, то открою тебе, дорогой читатель, «страшную тайну» – деньги на оплату за экспозиции на наших выставках (да и на всю рекламную кампанию за пределами своих стран)

зарубежные фирмы получают из государственного бюджета. Именно поэтому на всех выставках «панують» не украинцы. Вот так надо завоевывать рынок сбыта и обеспечивать рабочие места в своей стране. В то же время, если я возьму только одну деталь, которую делают и в Харькове, и в Николаеве, и в Запорожье – лопатку турбины газотурбинного двигателя, то ни одна из фирм, у которой мы сегодня за валюту покупаем сельхозмашины, не только не сможет сделать такую деталь, а даже рассказать не сможет, как вообще, ее можно сделать. Очнись, Украина, перестань кормить чужие народы – подумай о своем! У тебя еще не утрачен шанс удержать улетучивающийся интеллектуальный потенциал, которым так любят гордиться наши чиновники, а сами не дают ему достойную мотивацию работать на свою страну и блокируют отечественного производителя, открывая зеленую улицу зарубежной сельхозтехнике. Круг замыкается. Вначале через трейдеров у тебя за бесценок выкупают зерно, тем самым лишая работы отечественных переработчиков, а затем эти вырученные деньги через валюту

уходят из страны за импортную сельхозтехнику, сделанную, кстати, из украинского металла. В истории такое было, пушнину отдавали за водку и порох. Неужели мы не стоим большего? Извини, мой читатель: этот крик не тебе – ты за откаты страну не продаешь. Ближе к теме. Неизвестно с каких времен, но можно предположить, что с очень давних, человек, занимаясь земледелием, замечал, что тяжелые семена дают больший урожай. Как отделить тяжелые семена от легких? Есть такая машина – пневмовибростол. Прошу прощения за то, что говорю о вещах хорошо тебе известных, но что делать, если я не знаю другого способа, как через убеждение показывать, какие имеются резервы по повышению урожайности, если снизить травмирование семян и высевать наиболее репродуктивные из них. Первый в мире пневмовибростол разработали в 1897 году братья Уолтер и Эдвин Стил. Организованная ими в 1888 году в штате Техас компания сперва выпускала сепараторы для обогащения полезных ископаемых, а немного позже начала выпуск столов для сепарации зерновых материалов. С этого момента в области сепарации сыпучих материалов, и в частности, в семеноводстве началась новая эпоха, так как появилась машина,

способная сухим способом с высокой точностью сепарировать семена, которые различались по плотности.* Остается только поражаться и удивляться, что эта «новая эпоха» практически не тронула как бывший СССР, так и нынешние независимые постсоветские государства. Так, в России сейчас только около 0,5% семенного фонда обрабатывается на пневмовибростолах. Если допустить, что на Украине злополучный процент выше 0,5, то сразу же согласимся, что ненамного. Сегодня во многих странах семена, не прошедшие обработку на пневмовибростолах, не допускаются к севу, а мне часто приходится отвечать на вопрос, что это за машина такая – пневмовибростол? Причем спрашивают аграрии с многолетним стажем работы на земле. И это не удивительно. В СССР по соглашению СЭВ почти 40 лет поставлялись зерноочистительные машины довоенной разработки. И все эти годы зерновые культуры без калибровки и сепарации по плотности сеяли после зерноочистки. Сама же страна – поставщик машин по зерноочистке не допускала к севу семена без обработки на пневмовибростолах. В результате в этой стране сегодня урожай озимой пшеницы более 70 ц/га (7 млн. га под озимой пшеницей, более 50 млн. тонн урожай), а в Украине за послед-

* Сепарация семян на пневматических сортировальных столах – правила и практика. В. Дринча и др. http://www.krestyanin.com

Функциональная схема пофракционной технологии


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

Рис. 2. Распределение зерен при поперечном колебании деки (без вертикального потока воздуха)

Рис. 3. Распределение зерен на деке в псевдо-сжиженном слое

ние 10 лет средний урожай 27,2 ц/га по стране. Сегодня нам поставляются семенные заводы на первый взгляд «правильные», но это либо на первый взгляд, либо на взгляд тех, кто имеет мотивацию так считать. Вроде все правильно – зерноочистка, разделение по плотности на пневмовибростоле, протравливание (травмирование не рассматриваем – как было, так и осталось). Вроде все так, да не все. Нет пофракционности. Ни один пневмовибростол не может разделить строго по плотности семена, если они разного размера – мелкие тяжелые окажутся в одной компании с легкими крупными. Так оно и есть – лично убеждался, анализируя зерно на таких заводах после пневмовибростола перед протравливанием. Сеять надо тяжелые мелкие, тяжелые средние, тяжелые крупные, а чтобы их выделить, на пневмовибростол должен поступать материал пофракционно, да и точное земледелие сегодня требует точных посевных норм. Ниже приводится функциональная схема такой технологии. Чем глубже человек узнает вселенную (состоящую, к слову, на 99,99 % из водорода), тем полнее создает уникальность малой ее частички, дома нашего, названного Земля. Мы, люди, не так

давно появившиеся на этой планете (на последней одной тысячной доли ее существования), многому научились, многое познали и продолжаем учиться и познавать. Но противоречия, снижающие возможный результат труда (как умственного, так и физического) тоже создаются людьми и что трудно объяснимо (разве что в силу инерции мышления или материальной выгоды) не устраняются даже тогда, когда вариант разрешения противоречия абсолютно очевиден. Возьмем, например, такой, как сказал бы узнаваемый по следующей фразе человек, архиважный вопрос – производство зерна, которое сдерживается мощным противоречием: возможностью сеять семена высокого потенциала и фактически высеваемыми – травмированными, некалиброванными и, главное, не сепарированными по плотности. Получается, что селекционная работа, вмещающая уникальный потенциал селекционера, сложнейшие математические модели сочетаний сортообразующих признаков исходных форм, стерильную технологию производства в зимних питомниках или в странах южного полушария, последующие отборы в период многолетнего цикла семеноводства, практически сводится на нет агрессивной (травмирующей) технологией послеуборочной обработки

Рис. 4. Дека пневмовибростола (ПВФ) высокой производительности; 1. поперечный риф; 2. продольный риф.

Рис. 5. Схема работы пневмовибростола (ПВФ) высокой производительности

семенного материала и отсутствием машин, сепарирующих семена по плотности. А в ряде случаев вообще сеется фуражное зерно, прошедшее только через очистку. Если учесть, что при этом и машины, и люди, а главное – земля задействованы в полной мере, то трудно ответить на вопрос почему так. Почему вопреки многократно подтвержденным исследованиям о недополучении урожая из-за травмированности семян нориями, шнеками, зернометателями, ситами, высеченными из тонкого листа, триерными машинами, они производятся и продаются в огромных количествах? В последующих статьях мы будем подробно говорить о нетравмирующих нориях, подборщиках с бурта, протравителях, сотовых виброаспираторах, а в этой статье подробнее рассмотрим обязательную в технологии подготовки семян машину – пневмовибростол. Суть работы пневмовибростола простая. Направленная поперечная вибрация деки смещает зерно в направлении импульса колебания (рис. 2), даже в том случае, когда стол имеет поперечный угол наклона. Тяжелые семена в процессе вибрации занимают нижние слои и лежат на деке, а более легкие оказываются наверху.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

29

Если теперь через деку (она проницаема для воздуха) направить выровненный поток воздуха снизу вверх такой интенсивности, чтобы он приподнял легкие зерна, а тяжелые оставил на колеблющейся деке, то легкие зерна начнут скользить вниз, т.е. в противоположную сторону от движения тяжелых (рис. 3). Осталось только наклонить деку (не меняя поперечного угла) в продольном направлении и ссыпать отдельно легковесные и тяжелые семена. В производимых нами пневмовибростолах имеются новые технические решения, на которые получены патенты России и Украины. 1. Зерно перед попаданием на деку проходит через аспиратор с целью обеспыливания и отбора легковитаемого сора. 2. Кроме рифов, установленных по нормали к основному направлению движения зерна вдоль деки, мы устанавливаем продольные рифы для активизации движения тяжелого зерна вверх поперек деки (рис. 4). 3. Легковесные семена и равный им по плотности сор удаляются непосредственно с поверхности деки по мере движения в сторону поперечного наклона деки (рис. 5). 4. Пыль, не отошедшая на входном аспираторе, удаляется общим зондом (рис. 5). Продолжение следует...


30

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

31


32

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16

Контроль расхода топлива и работы транспорта на предприятии Счетчики топлива DFM DFM (ДФМ) – простой и удобный счетчик дизельного топлива, предназначенный для измерения расхода топлива и времени работы автомобилей, тракторов и другой техники с дизельным двигателем, котлом или горелкой, в том числе импортного производства. На экране счетчика отображается как суммарный расход топлива, так и время работы двигателя в различных режимах: холостой ход, оптимальный режим, режим перегрузки. Переключение показаний на экране производится бесконтактным ключом. DFM защищен от накрутки и вмешательства.

Можно ли обмануть счетчик расхода топлива? Соединения топливопроводов на выходе счетчика топлива рекомендуется пломбировать. Но, если даже снять пломбы и «продуть» счетчик воздухом (это обычно первое, что приходит в голову недобросовестным водителям), то уникальная (отсутствует в счетчиках с механическим роликовым счетным механизмом) функция контроля накрутки DFM не позволит обмануть расходомер, а факт вмешательства будет зарегистрирован.

Снижение затрат на эксплуатацию автопарка Применение счетчиков дизельного топлива DFM и СКРТ позволяет предприятиям получить объективную информацию о времени работы машин, вести постоянный контроль реального потребления топлива. При помощи DFM и СКРТ можно разработать нормы расхода ГСМ на отдельных маршрутах и технологических операциях. Реальный расход топлива, после установки счетчиков, уменьшается в среднем на 10-40%.

ЧП «УКРЕВРОКОМ»

СКРТ: система контроля расхода топлива и мониторинга транспорта – эффективно и недорого Назначение СКРТ – комплексный контроль работы транспортных средств и механизмов. Система позволяет оперативно контролировать маршрут и любые параметры работы транспортного средства непосредственно во время движения или проводить анализ работы транспортного средства после рейса. Маршрут движения отображается на электронной карте местности. Местоположение транспортных средств определяется с помощью сигналов спутников GPS. Информация с борта транспортного средства передается на компьютер в офис предприятия по каналам связи, или через USB кабель. Основные контролируемые параметры: • контроль расхода топлива, сливов, заправок (позволяет снизить затраты на топливо в среднем на 10-40%); • фиксация несанкционированного и нецелевого использования транспорта, приписок пробега, машино-часов; • контроль маршрута, графика движения, прибытия на объекты и в контрольные точки; • контроль скоростного режима и параметров транспортного средства; • тревожная кнопка, повышение безопасности водителя, груза и транспортного средства; • возможность подключения разнообразных датчиков (расхода топлива, уровня топлива в баке, открывания дверей, состояния сигнализации, температуры, давления масла в двигателе, температуры двигателя и других); • подсчет обработанных площадей (сельхоз техника); • на современных машинах стандарта EURO 3 и выше данные могут сниматься непосредственно с бортовой CAN шины; • оперативное получение отчетности за любой отрезок времени и возможность интеграции с программами учета, применяемыми на предприятии.

Система мониторинга документально подтвердит факт нарушения, если оно случилось

Установка, сопровождение, техническая поддержка, выезд специалистов тел./факс: (0569) 380-380, 380-280, (067) 633-55-22


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

33


34

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16

Підприємство «Лаврін» – виробник обладнання з переробки сільськогосподарської продукції

Впродовж 16-ти років підприємство «Лаврін» випускає обладнання з переробки сільськогосподарської продукції для малих та середніх фермерських господарств.

Обладнання, яке ми виготовляємо, вигідно відрізняється від інших простотою в обслуговуванні, невеликою вагою та розмірами при високій продуктивності. Завдяки постійним експериментам щодо поліпшення та впровадження конструктивних змін обладнання наше підприємство зменшує енергоємність та металоємність конструкцій і збільшує продуктивність та якість обробки сировини, що забезпечує зниження вартості цього обладнання, причому найліпші якості його зберігаються. Пропонуємо декілька основних видів обладнання, що виготовляє підприємство «Лаврін».

МАСЛОПРЕСИ ШНЕКОВІ ПОДВІЙНОГО ВІДЖИМУ

Маслопресами ММШ-130, ММШ-220, ММШ-450 продуктивністю 130, 220 та 450 кг/годину методом однократного пресування без попередньої обробки сировини можливо виробляти олію з насіння: соняшника, сої, рапсу, гірчиці, льону та інших культур, що містять олію. За допомогою пресу гарантована можливість одержати олію вищого ґатунку (нерафіновану). Технологічний процес дозММШ-220 воляє зберігати всі корисні речовини (білки, вітаміни, каротиноїди, полінасичені жирові кислоти на інш.) в кінцевому продукті. Споживна потужність цих маслопресів становить: 7,5; 11; 22 кВт. Вага від 280 до 1000 кг. Слід відмітити маслопрес шнековий ММШ-220 продуктивністю 220 кг соняшника на годину. В ньому використано потрійний віджим, підігрів сировини перед подачею на маслопрес. Підігрів маслопресу здійснюється за рахунок тенів та автоматичного контролю температури, що дозволяє підняти відсоток віджиму олії, зменшити наявність в ній механічних домішок та понизити остатню маслянистість макухи до 11-14% від її ваги. Рекомендований для роботи без використання експеллера при нормальній вологості сировини 6,5-7%. Ці маслопреси також можуть бути задіяні для віджиму олії з насіння ріпаку (рапс), яка після очистки на фільтрах «ЛФ» може використовуватися як замінник дизельного пального для сільгосптехніки.

ЛІНІЇ ФІЛЬТРАЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ

ЛФ-6

Лінії фільтрації рослинних олій (ЛФ-2; ЛФ-3; ЛФ-4; ЛФ-5; ЛФ-6) продуктивністю 40; 75; 150; 200; 700; 1000 л/годину призначені для фільтрації рослинних олій та забезпечення їх очищення від механічних домішок, тяжких жирів та парафінів.

Лінії фільтрації продуктивністю 700 та 1000 л/годину комплектуються автоматикою, яка стежить за поданням тиску фільтруючої олії.

ЕКСТРУДЕРИ ЗЕРНОВІ

Екструдери зернові ЕКЗ-95; ЕКЗ170; ЕКЗ-350 призначені для виготовлення кормів методом екструзіонної обробки фуражного зерна (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, горох та соя). Екструдери виробляються в трьох виконаннях: 95; 170; 350 кг/годину. Споживна потужність 11; 18; 37 кВт. Вага від 220 кг до 750 кг. Характеристика екструдера: • засвоювання такого корму – 90-95% ЕКЗ-95 • підготовляє зерно до вигодування свиней, великої рогатої худоби та інших домашніх тварин. Під час цього процесу відбуваються наступні зміни: • суха желитанізація крохмалю; • перетворення клітковини; • гине шкідлива мікрофлора (цвіль, бактерії, грибки), що пояснюється високим тиском (20-30 атм.) та температурою 130-180ºС в екструдері; Використання екструдата гороху, кукурудзи, ячменю, пшениці у годуванні худоби дозволяє: • зменшити падіж поросят внаслідок різкого (у 2-17 разів) зниження бактеріального, грибного обнасіювання зерна; • інтенсифікувати середньодобовий приріст ваги свиней на 15,7-27%, скоротити витрати кормів (у тому числі дефіцитних кормів тваринного походження). Екструдер ЕКЗ-170 та ЕКЗ-350 можна встановлювати в парі з масло пресами для виготовлення шроту та олії з насіння ЕКЗ-350 сої. Екструдер встановлюється на будьякій рівній підлозі, навіть без наявності фундаменту. Він позбавлений зовнішніх нагрівачів. За 5 хвилин після початку роботи ви отримаєте готовий продукт найвищої якості, причому зерно не потребує попереднього запарювання.

ОБРУШКА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ

Продуктивність 500 та 1000 кг/год., вага – 400800 кг.

м. Дніпропетровськ, вул. Берегова, 133-г тел.: (056) 796-60-76; 798-12-42; 796-65-59; 788-42-99 e-mail: lavrin.biz@gmail.com http://www.lavrin.dp.ua


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕПЛОДАР тепло вашего дома Вот и наступило то время, когда о дешевом газовом отоплении пора забывать и вспоминать о традиционных источниках тепла. Безусловным лидером среди печей воздушного отопления являются так называемые канадские калориферные печи «Буллерьян», выпускающиеся в Украине на 100, 200, 400, 600, 1000, 1300 м3 обогреваемого помещения. Данные печи работают на дровах и других органических отходах сельхозпредприятий, деревообрабатывающих и мебельных производств. Одной закладки дров такой печи достаточно на 4-12 часов непрерывной работы при довольно высоком КПД – 75%. «Буллерьян» успешно применяется для обогрева, как жилых помещений, так и объектов производственного назначения – это СТО, деревообрабатывающие и мебельные цеха, теплицы, фермы и животноводческие комплексы. В районах, где традиционно отсутствует газ, печи «Буллерьян», применяются для обогрева Домов культуры, сельсоветов, храмовых и культовых учреждений. Однако печи «Буллерьян», обладают и существенным недостатком – они не могут подключаться к системам водяного отопления и не имеют вароч-

Куппер ОВК14

ной поверхности для приготовления пищи. Существенным прорывом в области водяного (центрального) отопления являются твердотопливные универсальные котлы «КУППЕР» российского производства («Теплодар», г. Новосибирск) на 140160 м2 обогреваемого помещения. Этот котел способен работать на любом из перечисленных видов топлива: уголь, дрова, пиллеты, электричество, газ. Отличительной конструктивной особенность котла «КУППЕР» является то, что к стандартной водяной рубашке непосредственно в топке размещен 12-ти трубный теплообменник, а встроенный уже в базовой комплектации ТЕНовый блок на 6 кВт позволяет поддерживать систему отопления при завершении горения топлива, или отапливать помещение от электроэнергии. Конструкция котла позволяет, при необходимости, установку газовой, жидко-топливной или пиллетной горелки без проведения слесарно-сварочных работ. Габариты котла 745х420х645 мм, вес – 120 кг, сертифицирован в Украине. Фирма «Теплодар» (www.teplodar.in.ua) также производит серию металлических печей воздушного отопления, печейкаменок для саун и бань, отопительно-варочных печей и каминов. Различная по назначению, дизайну, конструкции, мощности и ценам продукция компании «Теплодар» надежна, практична, долговечна, экономна; она – лидер на рынке России, успешно продается в Белоруссии, Украине, Казахстане и Прибалтике, соответствует стандарту DIN EN ISO 9001:2000.

По вопросам поставок и за профессиональными консультациями обращайтесь в ЧП Гордиенко И.П. г. Николаев, ул. Садовая, 1/1 Телефоны: (0512) 59-49-49, (066) 770-00-35 www.teplodar.in.ua

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

35


36

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

37


38

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

39


40

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

41


42

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

43


44

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

45


46

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Тел.:8(0512) Тел.: (0512)47-84-01, 47-84-01,58-00-65 58-00-65

№ 10 - 2009 2011 г. № 16


№ 10 - 2011 г.

«АграрНик» – всеукраинская газета для работников АПК. Издается с февраля 2004 года. Периодичность выхода – два раза в месяц. Распространяется бесплатно. Адрес редакции: 54017, г. Николаев, ул. Советская,12-б, офис 405. Тел./факс: (0512) 58-00-65, тел. 47-84-01

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

Регистрационное свидетельство КВ № 9353 от 18.11.2004 г., выданное Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины. Учредитель, главный редактор и издатель: Орлов В. В. СОИЗДАТЕЛИ: ФЛП Орлов В. Н., ФЛП Орлова О. А., ФЛП Алексеева Г.В., ФЛП Левинца Ю.Н.

Отпечатано Типография «Фактор друк» г. Харьков, ул. Саратовская, 51. Объем 2,5 усл. печатных листа. Подписано в печать: 14 июня 2011 г. Тираж: 30 200 экз. Заказ № ________ Ответственность за содержание предоставленных данных и достоверность информации несет рекламодатель.

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

47

Рекламный отдел газеты:

тел./факс: (0512) 58-00-65, (0512) 47-84-01. e-mail: agrarnik@mksat.net www.agrarnik.com


№ 165  

ГИДРОЦИЛИНДРЫ: ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ - ТЕЛ.: (050) 544-27-69 ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210 № 10 (165) 14 июня 2011 г. Тел.: 8 (0512) 47-84...