Page 1

№ 8 (30) 15 мая 2005 г.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210


2

РЕКЛАМА

«АграрНик» – информационно-рекламная газета по вопросам АПК. Издается с февраля 2004 года. Периодичность выхода – два раза в месяц. Распространяется бесплатно. Адрес редакции: 54017, г. Николаев, ул. Советская,12-б, офис 437. Тел./факс: (0512) 47-84-01, тел.: 47-36-91

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

Регистрационное свидетельство КВ № 9353 от 18.11.2004 года. выданое Государственным комитетом телевидиния и радиовещания Украины Учредитель, главный редактор и издатель: Орлов В. В. СОИЗДАТЕЛЬ: ЧП Орлов В. Н.,

№ 8 - 2005 г.

Отпечатано СПДФЛ Данюк В.А. типография «Нормальные цены» г. Харьков, ул. Тарасовская, 2-а. Объем 2,5 усл. печатных листа. Подписано в печать: «15» мая 2005 г., тираж: 8000 экз. Заказ № _________ Ответственность за содержание предоставленных данных и достоверность информации несет рекламодатель.

Рекламный отдел газеты:

тел./факс: (0512) 47-84-01 www.nikportal.net/agrarnik e-mail: agrarnik@mksat.net


№ 8 - 2005 г.

Н

аши консультации

Миколаївське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств доводить до відома новостворених фермерських господарств та фермерських господарств з відокремленими садибами про наявність державної програми з підтримки вищезазначених фермерських господарств шляхом надання фінансової підтримки на безповоротній та поворотній основі. Ця допомога надається фермерським господарствам за рахунок бюджетних коштів на виконання Закону України “Про фермерське господарство” та Постанови Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2004 року. Підтримка буде надаватися новоствореним фермерським господарствам у період становлення (перші три роки після їх державної реєстрації, а в трудонедостатніх населених пунктах – п’ять років) та фермерським господарствам з відокремленими садибами через Миколаївське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. У розумінні цих правових актів фермерським господарством з відокремленою садибою вважається фермерське господарство за умови, що громадяни, які створили фермерське господарство, облаштували постійне місце проживання на фермерській землі за межами населених пунктів (у тій частині наданої для ведення фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний доступ до всіх виробничих об’єктів господарства), цій садибі надана поштова адреса і там постійно проживають члени фермерського господарства. Для підтвердження статусу фермерського господар-

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

ОТРАСЛЕВЫЕ

3

Новоствореним фермерським господарствам - підтримка

ства з відокремленою садибою голові господарства необхідно звернутися до міської ради або районної державної адміністрації, які повинні видати відповідну довідку. Відповідно до вищезазначеної постанови Кабінету Міністрів України фінансова підтримка на безповоротній основі надається для компенсації фермерським господарствам витрат, пов’язаних з: 1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства; 2) сплатою відсотків за користування кредитами банків – у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, але не більш як 14 відсотків річних; 3) придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля та будівництвом тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектнокошторисної документації) – у розмірі 30 відсотків; 4) внесенням страхових платежів за договорами обов’язкового страхування врожаю зернових культур і цукрових буряків, страхування тварин на ви-

падок загибелі, знищення, вимушеного забою від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків – у розмірі не більше 50 відсотків; 5) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах; 6) розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання в їх діяльності досягнень науково-технічного прогресу. Для отримання фінансової підтримки на безповоротній основі фермерські господарства подають до Миколаївського відділення Фонду документи згідно з переліком, визначеним Мінагрополітики разом з Мінфіном і Мінекономіки за погодженням з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України, який надрукований в 6 (28) номері газети “Аграрник” від 15 квітня 2005 року на 4 сторінці. Черговість надання фінансової підтримки фермерським господарствам на безповоротній основі визначається за датою

надходження документів. Також в 2005 році державний бюджет передбачив кошти на фінансову підтримку на поворотній основі, яка надається строком від трьох до п’яти років на конкурсних засадах для виробництва, переробки і збуту виробленої фермерськими господарствами продукції та на здійснення виробничої діяльності із забезпеченням виконання зобов’язань щодо повернення коштів. Порядок і умови проведення конкурсів, перелік документів, що подаються фермерськими господарствами для отримання фінансової підтримки на поворотній основі, визначений Мінагрополітики разом з Мінфіном і Мінекономіки за погодженням з Асоціацією фермерів та приватних землевласників України, який надрукований в 6 (28) номері газети “Аграрник” від 15 квітня 2005 року на 5 сторінці. Враховуючи викладене, Миколаївське відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств пропонує фермерським господарствам Миколаївської області, які мають статус фермерського господарства з відокремленою садибою та фермерським господарствам, які мають статус новостворених, тобто створені в 2002–2005 роках звернутися до нас для отримання фінансової допомоги за вищезазначеними напрямками. Наша адреса: 54034, м. Миколаїв, просп. Миру, 34, 7-й поверх, кімн. 712. Телефон 21-10-57.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ НА ЗВАННЯ “КРАЩИЙ РОБОТОДАВЕЦЬ 2004 РОКУ”!

Розпорядженням голови облдержадміністрації Олександра Валерійовича Садикова від 28 квітня 2005 року № 118-р “Про підбиття підсумків та визначення переможців конкурсу на звання “Кращий роботодавець року” його переможцями серед підприємств агропромислового комплексу Миколаївщини за номінаціями стали: І група (до 20 працюючих): СФГ “Віра” (Арбузинський район) – номінант до Всеукраїнського конкурсу Фермерське господарство “Феміда” (Баштанський район) СФГ “Волков А.Б.” (Новобузький район) ІІ група ( від 21 до 100 працюючих):

ЗАТ “Росток” (Баштанський район) – номінант до Всеукраїнського конкурсу ВАТ “Новоодеський райагрохім” (Новоодеський район) ТОВ “Лан” (Веселинівський район) ПОСП “Злагода” (Новобузький район) ІІІ група (від 101 до 500 працюючих): ТОВ “Агротекс-Николаев” (Центральний район м. Миколаєва) – номінант до Всеукраїнського конкурсу ДП “Хлібна база № 76” (Арбузинський район) ВАТ “Племзавод ім. Шмідта (Очаківський район) ІV група (від 501 до 1000 працюючих): ВАТ “Коблеве” (Березанський район) – номінант до Всеукраїнського конкурсу

ВАТ “Радсад” (Миколаївський район) АТ “Миколаївський пивзавод “Янтар” (Корабельний район м. Миколаїв VІІ група “Кращий робо�� тодавець року по забезпеченню інвалідів роботою”: ДП “Хлібна база № 76” (Арбузинський район) – номінант до Всеукраїнського конкурсу ВАТ “Коблеве” (Березанський район) ВАТ “Радсад” (Миколаївський район) VІІІ група “Кращий робо�� тодавець року з організації безпечного ведення робіт”: ТОВ “Синюхінобрідський млин” (Первомайський район) – номінант до Всеукраїнського конкурсу Дочірнє підприємство ДАХК “Хліб України” “Враді-

ївський елеватор” (Врадіївський район) ВАТ “Коблеве” (Березанський район) – номінант до Всеукраїнського конкурсу ПОСП “Червона Баштанка” (Новобузький район) Переможців та учасників конкурсу “Кращий роботодавець 2004 року” в Миколаївській області нагороджено почесними грамотами обласної державної адміністрації. О.Г.ЖАДАН, начальник відділу кадрової роботи головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації


4

НА ЗАМЕТКУ

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

ПРОГНОЗ

№ 8 - 2005 г.

розвитку шкідників і хвороб сільськогосподарських культур по Миколаївській області на травень 2005 року Травень прогнозується з близьким до помірного тепловим режимом 16,6 ºС, з позитивним відхиленням середньомісячної температури від кліматичної норми в межах 0,6 Сº. Сума опадів 53 мм (120%) середніх багаторічних показників. БАГАТОЇДНІ ШКІДНИКИ Дротяники продовжать завдавати осередкову шкоду яровим колосовим і просапним культурам повсюдно (чисельність 1-4 екз. на кв. м). Озима совка. В першій декаді продовжиться заляльковування гусені, чисельність якої 0,5-2 екз. на кв. м, з середини місяця ймовірний літ метеликів. Відродження гусені – кінець місяця. Лучний метелик. Загибель шкідника за зиму 15%, чисельність – 0,3 екз. кв. м. Літ метеликів очікується з третьої декади місяця. Поява вогнищ з підвищеною чисельністю можлива в південних районах області. Саранові. Чисельність ворочок шкідника складає 0,5-1 екз. На кв. м., поява личинок можлива в другій декаді. Утворення вогнищ очікується насамперед в Березнегуватському, Жовтневому і Снігурівському районах. Для захисту сільськогосподарських рослин від саранових застосовують: волатон 500, 50% к.е., 1-2 л/га; децис, штефесин, к.е., 0,4-0,5 л/га; кінмікс 5, к.е. 0,3-0,4 л/га; сумітіон к.е. 0,8-1,5 л/га; ф’юрі в.е., 0,1-0,15 л/га (стадні саранові) та 0,07-0,1 л/га (нестадні саранові); парашют 450, мк. с., 0,5-0,75 л/га; моспілан, р.п., 0,05-0,075 кг/га; цироз, к.е., 2,5 л/га; блискавка, к. е., 0,2-0,25 л/га та інші.

Хрестоцвітим культурам продовжать наносити шкоду блішки. В першій декаді проходитиме літ капустяної і цибулевої мух, відродження капустяної молі, другій – літ капустяної совки, на початку третьої декади розпочнеться відродження личинок колорадського жука, в кінці – можлива проява макроспоріозу на картоплі і бактеріозу на огірках. ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ В першій декаді продовжиться переліт і живлення клопачерепашки на посівах озимої пшениці (відродження личинок можливо в третій декаді місяця). Заселення посівів трипсами ймовірне на початку другої декади, відродження личинок п’явиці очікується в кінці другої декади. За теплої, помірно вологої погоди скрізь розвиватимуться і нарощуватимуть чисельність злакові попелиці. Повсюди матимуть розповсюдження борошниста роса і септоріоз. Пізні посіви яр. ячменю пошкоджуватимуться блішками, проявиться гельмінтоспоріоз. Гороху завдаватимуть шкоду бульбочкові довгоносики, в кінці другої декади розпочнеться заселення його зернівкою, а в третій – попелицею. При захисті зернових від шкідників застосовують: актару 25, в.г., 0,1-0,14 л/га; альфагард 100, к.е. 0,15 л/га; вектор, в.р.к., 0,25 л/га; данадим стабільний, к.е., данадим к.е., 1-1,5 л/га; децис, к.е., 0,25 л/га; децис форте, к.е., 0,05-0,08 л/га; карате зеон, к.с., 0,15 л/га; ну-

ПЛОДОВІ КУЛЬТУРИ В травні триватиме живленрелл Д, к.е., 0,75-1 л/га; рубіж, к.е. 0,5-1,5 л/га; діазінон, к.е., 1,5- ня жуків садових довгоноси1,8 л/га; циперон, к.е., 0,2-0,25 л/га; ків, листокрутки, молі, кліщів будуть розвиватися в сеципі, к.е., 0,1-0,15 л/га. редньому ступені. БАГАТОРІЧНІ ТРАВИ Продовжиться заляльковуЛюцерну заселятиме весь вання яблуневої плодожерки, комплекс шкідливих ентомофа- відродження гусені якої очікугів, понадпорогову чисельність ється в третій декаді, в цей же на протязі місяця отримають: час розпочнеться літ вишневої бульбочкові довгоносики, мухи. клопи, фітономус та попелиВ середині другої декади ця, можлива значна ураженість розпочнеться відродження гророслин бурою плямистістю. нової листокрутки. На сприятливих сортах яблуТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ Посівам буряків по закін- ні розвиватиметься борошнисченні дії системних препаратів та роса. Кісточкові уражатидля обробітку насіння відчутної муться моніліозом, персик – шкоди завдаватимуть блішки і кучерявістю листя. При прийманні рішення довгоносик, чисельність якого на проведення захисних захоскладає 0,2 екз. кв. м. Соняшник пошкоджувати- дів проти шкідників, хвороб та муть сірий довгоносик і піща- бур’янів необхідно залучати фаний мідяк (чисельність яких від- хівців державної станції захисповідно складає 2 і 0,7), в третій ту рослин для визначення ЕПШ декаді можливе заселення посі- та препаратів, які будуть більш ефективними в залежності від вів геліхризовою попелицею. розвитку культури та погодних ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ умов. Для пасльонових небезпечВ.М.МАЙХРИЧ, ним шкідником залишається колорадський жук, який вий- головний агроном державної станції захисту рослин шов на поверхню ґрунту в треМиколаївської області. тій декаді.

Генератор аэрозоля серы (ГАЗ-4) – эффективное средство защиты растений В рамках программы по конверсии предприятие ЧП «Ересько» является разработчиком и производителем нового эффективного средства для защиты растений и обработки хранилищ и помещений – аэрозоля серы ГАЗ-4. Аэрозоль применяется для защиты растений от паутинного клеща, мучнистой росы и грибковых заболеваний, чувствительных к препаратам серы. Обрабатывая хранилища и помещения аэрозолем серы, вы защитите их от плесени,

гнили, грызунов, амбарных клещей, долгоносиков. Данное средство комплектуется в специальное устройство по типу дымовой шашки, в котором основным действующим веществом является сера. Общеизвестно, что сера – один из наиболее чистых и широко применяемых дешевых акарицидов и фунгицидов. Препараты серы малотоксичны для домашних животных и человека, и их применение разрешено без ограничений. Обработку всех сельскохозяйственных культур препа-

ратом ГАЗ-4 можно заканчивать за 1 сутки до сбора урожая. Принцип действия ГАЗ-4 представляет собой устройство, при работе которого выделяется аэрозоль серы, размеры частиц которой менее одного микрона. Аэрозоль оседает на всей обрабатываемой поверхности и проникает в недоступные для других методов обработки участки растений, а также складов, зернохранилищ. ГАЗ-4 применяется и в цветоводстве. Расходы этого препарата настолько ма-

лы, что его применение не сказывается ни на декоративных свойствах растений, ни на качестве эфирных масел, получаемых из них. Препарат не оказывает никакого воздействия на металлические конструкции теплиц. Более подробную информацию о препарате можно получить по телефонам: В г. Киеве: т/ф (044) 280-08-95, 8-050-594-7042; В г. Бердянске: 8-050-677-96-58.


№ 8 - 2005 г.

Н

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

аши консультации

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄТСРАЦІЇ ПРАВ

Системний підхід до організації державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень є одним з основних пріоритетів побудови такої системи. Системність державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень перш за все полягає в уніфікації процедури реєстрації на всій території України, встановлення єдиних вимог до документів, що подаються на державну реєстрацію та визначення єдиного зразка документів, що посвідчують право власності, речові права на нерухоме майно та їх обмеження. Системність державної реєстрації прав також полягає в запровадженні єдиної системи органів державної реєстрації речових прав. Відповідно до статті 5 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” систему органів державної реєстрації прав складають центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації прав, створена при ньому державна госпрозрахункова юридична особа з консолідованим балансом (центр державного земельного кадастру) та її відділення на місцях, які є місцевими органами державної реєстрації прав. Утримувачем Державного реєстру прав є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Адміністратором Державного реєстру прав є центр державного земельного кадастру, який здійснює його ведення. Статут центру державного земельного кадастру затверджує центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Державна реєстрація прав проводиться місцевими органами державної реєстрації прав виключно за місцем знаходження нерухомого майна, а саме: в містах Києві та Севастополі, місті обласного підпорядкування, районі. Згідно з визначенням, наведеним у статті 2 Закону, реєстраційний (кадастровий) округ – територія адміністративно-територіальної одиниці (місто, район), у межах якої діє один місцевий орган державної реєстрації прав. Відповідно до такого визначення на сьогоднішній день у кожному районі та місті обласного підпорядкування утворено реєстраційний округ, в кожному з яких створено окремий орган державної реєстрації прав. Частиною 8 статті 3 Закону встановлено, що реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обмежень проводиться місцевим органом державної реєстрації прав того реєстраційного (кадастрового) округу, в якому розміщена нерухомість або більша за площею її частина. Згідно зі статтею 16 Закону „Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” дані Державного реєстру прав базуються на картографічних матеріалах. Картографічні дані Державного реєстру прав включають індексні карти та кадастрові плани для визначення меж реєстраційних (кадастрових) округів, ідентифікації нерухомого майна, відображення взаєморозташування об`єктів нерухомого майна, складені відповідно до закону. Індексна кадастрова карта містить інформацію про межі земельних ділянок та їх кадастрові номери в розрізі кадастрового кварталу, кадастрової зони, адміністративнотериторіальної одиниці, кадастрового округу в масштабі, який забезпечує точність їх відображення. Кадастровий план земельної ділянки, кварталу, зони, села, селища, міста, кадастрового округу складається для відображення необхідних елементів земельно-кадастрової інформації в масштабі, який забезпечує точність її відображення. Кадастровий план містить номери кадастрових зон і кварталів, їх межі, а також межі та кадастрові номери земельних ділянок та інших об`єктів нерухомого майна, розташованих на цих ділянках, межі територіальних зон і межі земельних сервітутів. Статтею 17 встановлено, що Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно проводиться за наявності кадастрового плану земельної ділянки та даних технічної інвентаризації інших об`єктів нерухомого майна, речові права стосовно яких підлягають державній реєстрації.

Д

НА ЗАМЕТКУ

5

освід сусідів

ДРОТЯНИК НА ЦУКРОВИХ БУРЯКАХ НАМ НЕ СТРАШНИЙ?

Посіяти – це одна справа, а зберегти і виростити урожай здоровим завдання не з легких. Однією з найбільш небезпечних загроз для наших полів є шкідники, здатні зіпсувати всю нашу працю. Близько 200 видів шкідників «полюють» на цукровий буряк. Добре відомо, якої шкоди завдають сірий та звичайний бурякові довгоносики, блішки, молі, совки та інші шкідники. В різні періоди вегетації вони пошкоджують висіяне насіння, сходи, кореневу та надземну частини цукрового буряка. Боляче було дивитися працівникам СТОВ «Промінь» с. Черепашинці, що в Калинівському районі на Вінниччині, як буквально на очах почав випадати цукровий буряк від пошкодження дротяником. А площа чимала – 160 гектарів (сезон 2004 р.)! Розповідає головний агроном цього господарства Костянтин Романенко: – Площа почала просто оголятися через масову пошесть дротяника, який перерізав буряк. По полю марширували зграї задоволених ворон, вишукуючи шкідників. Ситуація здавалася безвихідною: адже сьогодні на ринку України обмаль ґрунтових інсектицидів, які б могли знищити цього шкідника. Час не чекав, кожна година була для нас дорога. І ми вперше вирішили застосувати проти дротяника інсектицид Нурел Д виробництва відомої американської компанії Доу АгроСайенсіс. Нурел Д ми раніше застосовували проти інших шкідників і переконалися: він ефективно знищує практично весь комплекс шкідників як на польових культурах – зернових, цукровому буряку (проти сірого та звичайного бурякових довгоносиків, блішок, совок, хлібної жужелиці та ін.), так і в садах ( Нурел Д знищує більше 30 видів шкідників саду). Головною перевагою та важливою особливістю Нурелу Д є різноманітність його механізмів дій (а він має п’ять дій на шкідників: шлункову, фумігаційну, відлякуючу, контактну та місцеву системну), що дає змогу знищувати шкідників на всіх стадіях їх розвитку за будь-яких погодних умов; він високоефективний і при низьких температурах. Має довготривалу захисну дію, що дозволяє скоротити кількість обробок за сезон і тим самим зберегти час і гроші землеробам. Але повернемося до дротяника. Застосували ми Нурел Д в дозі 1,0 л/га на 300 л води у фазі однієї пари настояних листків у цукрових буряків і вже на 2-3-й день випадання буряків припинилося, зникли ворони, а це означає, що зникли і шкідники, якими вони живилися, поле ожило. Таким чином, ми вирішили цю складну проблему, зберегли урожай, а також працю багатьох людей. А відтепер упевнені: дротяник, як і багато інших шкідників, нам не страшний – ми маємо Нурел Д. Буду радий, якщо комусь принесе користь наш досвід захисту цукрових буряків від шкідників. Опитування провів К.Паламарчук (за матеріалами газети «Сільські вісті Вінниччини»). Свідоцтво Укрдержхімкомісії серія А №00768.


6

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

№ 8 - 2005 г.


№ 8 - 2005 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

РЕКЛАМА

7


8

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

Забезпечення населення повноцінними продуктами харчування – найбільш складна проблема економіки. В раціоні людей багатьох країн світу, в тому числі і в Україні, існує дефіцит повноцінних протеїнів, одним із найважливіших постачальників яких є тваринні білки, з них найкращим вважається м’ясо. В розвинених країнах у розрахунку на людину споживається близько 50 г білка на добу, що на 15-20 г нижче раціональної норми. В Україні споживається тваринного білка лише 10-15 г, або в 4 – 5 разів менше, ніж у розвинутих державах, і в 6 – 7 разів менше від медично обґрунтованих норм. Враховуючи суттєвий розрив між фактичним і раціональним рівнем споживання м’ясних продуктів, у багатьох країнах особливу увагу приділяють розвитку тваринництва. В результаті цього за останні 10 років споживання м’яса в світі зросло на 20%, в тому числі свинини – на 26%. В той же час в Україні на цей період тенденція розвитку

цію та матеріально-технічні ресурси, високі ціни на енергоносії, корми, обмежена низька фінансова підтримка товаровиробника з боку держави, відсутність системи пільгового кредитування та ряд інших чинників. Останнім часом має місце тенденція до покращення ці-

№ 8 - 2005 г.

нину і яловичину на спеціальних аукціонах за ціною в межах 11-12 грн за кілограм. „Укркоопспілка” покликана реалізовувати м’ясо населенню через свою торговельну мережу по всій Україні. Світовий досвід переконливо доводить, що в найбільш короткі терміни наростити вироб-

на поправити без використання інтенсивних технологій, раціонального використання кормів і виробничих потужностей. Ще багато резервів є в оптимальному вирішенні проблем відтворення поголів’я, створенні міцної кормової бази, належних умов годівлі та підвищення рівня племінної справи. Все це можливо за наших умов здійснити в досить короткий термін і за 2– 3 роки наповнити ринок м’яса доброякісною та дешевою продукцією. На наш погляд, необхідно більш рішуче стимулювати власного виробника шляхом надання маловідсоткових кредитів, створення гнучкого оподаткування для їх швидкого розвитку та квотування імпортної продукції таким чином, щоб ціна іноземних та вітчизняних товарів на внутрішньому ринку була однаковою. При цьому кошти, отримані від продажу квот, стали б суттєвим доповненням дохідної частини державного бюджету України. В подальшому розвитку має важливе значення стимулюван-

СКЛАДНО, АЛЕ МОЖЛИВО ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ М’ЯСОМ

тваринництва має зворотний характер: за останні чотирнадцять років споживання населенням м’ясопродуктів зменшилось майже в 2 рази. Цілком зрозуміло, необхідні вже радикальні заходи щодо збільшення виробництва м’яса. Сучасний стан тваринництва в державі досяг критичної межі, за якою галузь може втратити здатність функціонувати в режимі розширеного відтворення. Така ж тенденція розвитку тваринництва має місце і в Миколаївській області. Кількість свиней в усіх категоріях господарств у 2004 році, в порівнянні з 1990 роком, зменшилась в 6,7 раза, великої рогатої худоби – в 4 рази. Природно, що це призвело до значного зменшення виробництва та реалізації продукції тваринництва. Спад відбувся не лише за рахунок зменшення поголів’я. За цей час значно погіршилась продуктивність. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на дорощуванні і відгодівлі в 2004 році склали лише 330 г., свиней – 206 г. Все це призвело до того, що виробництво м’яса (в забійній вазі) на одну особу в Україні зменшилося з 84 кг до 34,2 кг, а по Миколаївській області – з 75 до 22,1 кг. Основні причини, через які тваринництво доведено до критичного стану, – це постійний диспаритет цін на продук-

єї ситуації, яка вселяє надію. В 2005 році уряд України вжив ряд заходів щодо фінансової підтримки сільськогосподарської галузі, а також організаційних для пом’якшення негативних процесів у тваринництві. Так, на виконання рішень уряду управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрацій здійснюють приймання квитанцій та облікових листів від виробників за вирощений ними та проданий на забій молодняк великої рогатої худоби та кондиційних свиней з урахуванням встановленої мінімальної прийнятої живої ваги та ціни за один кілограм: – молодняк великої рогатої худоби для сільгосптоваровиробників – юридичних осіб – 390 кг (1,30 грн за 1 кг), для фізичних – 300 кг (1,30 грн за 1 кг); – свиней для сільгосптоваровиробників – юридичних осіб від 95 до 130 кг (1,0 грн за 1 кг), для фізичних – від 95 до 200 кг (1,0 грн за 1 кг). За рахунок здачі худоби великих вагових кондицій виробники отримують дотацію, на яку спрямовано 586,5 млн грн (різниця з минулим роком – 200 млн грн). На селекційно племінну роботу урядом виділено 124 млн грн. Документи на отримання доплати дійсні з 1 січня 2005 року. Останніми рішеннями КМУ доручив Держкомрезерву закуповувати сви-

ництво м’яса можна лише завдяки інтенсифікації розвитку галузей свинарства та птахівництва. В області за І квартал поточного року в порівнянні з відповідним періодом минулого року поголів’я свиней зросло на 3,6%, а птиці – на 37,5%. На наш погляд, тактика вибрана правильна, тому, що в наших умовах нарощування виробництва м’яса найшвидше і найефективніше слід розпочати саме з відродження цих галузей. Значна перевага галузі свинарства перед іншими – висока плодючість свиноматок, невибагливість до умов утримання і годівлі, низькі витрати кормів на одиницю приросту живої маси і, нарешті, добрі смакові якості. В структурі виробництва м’яса свинина в багатьох країнах займає перше місце і складає від 40 до 80%. Практика господарювання передових сільгосппідприємств переконує, що можливості відродження свинарства є у кожному господарстві. Незважаючи на всі економічні негаразди, ряд господарств продовжують утримувати досить велику кількість свиней і мають високу рентабельність галузі. Свинарство в ДП „Племрепродуктор ”Степове”, СЗАТ „Колос”, ПСП „Золота Нива”, ПСП „ТехметЮг”, СТОВ ім. Мічуріна та в ряді інших стало досить вагомим джерелом грошових надходжень. Як показує досвід цих господарств, стан справ не мож-

ня виробництва свинини за рахунок державних та місцевих коштів шляхом винагородження за збереження наявного поголів’я свиней та його нарощування, підвищення ступеня генетичного потенціалу продуктивності свиней та рівня його використання, поліпшення племінних якостей тварин, зростання кількості та якості кормів, особливо комбікормів, впровадження прогресивних технологій, вдосконалення засобів захисту свиней від захворювань, розширення виробництва м’яса свинини в особистих підсобних і фермерських господарствах, забезпечення галузі кваліфікованими кадрами, моніторингу ринку збуту та реалізації цін на м’ясо свинини. Повинно також діяти державне регулювання цін та ефективне законодавство у сфері ціноутворення та організації принципів господарювання. В.М.БУГАЄВСЬКИЙ, завідувач науковотехнічним відділом апробації, маркетингу та освоєння наукових розробок в тваринництві Миколаївського інституту АПВ, кандидат сільськогосподарських наук. М.І.ДАНИЛЬЧУК, науковий співробітник інституту.


№ 8 - 2005 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

РЕКЛАМА

9


10 Вишнева муха – один з небезпечних шкідників вишні та черешні. Шкідник не впливає на фізіологічний стан рослини, але личинки його, живлячись м’якоттю плодів, погіршують якість врожаю. Пошкоджені плоди швидко загнивають при зберіганні і транспортуванні, стають непридатними для вживання у свіжому вигляді та для консервування і підлягають знищенню. Втрати врожаю черешні, як за нашими даними, так і багатьох авторів, можуть сягати при цьому 5060 %, а інколи і 100%. Розроблені раніше заходи боротьби зі шкідниками базувалися, головним чином, на застосуванні таких інсектицидів, як ДДТ, гексахлоран, тіофос, хлорофос, фосфамід, ДДВБ, карбофос та ін. Відповідності до існуючих регламентів, усі названі препарати заборонені для використання на черешні і взагалі в садівництві через негативний вплив на людину та довкілля. Небезпека появи вишневої мухи в насадженнях черешні південної зони України значно зросла у зв’язку з тим, що сади посаджено сортами різного строку достигання, а це ускладнює проведення захисних заходів. Надто обмежений набір хімічних препаратів (особливо в приватному секторі), відсутність біологічних засобів боротьби та стійких сортів черешні проти вишневої мухи зумовлюють підвищення її чисельності та шкодочинності. Однак без даних станцій сигналізації та прогнозу дуже важко точно визначити суму ефективних температур для початку захисних робіт. Існують дуже прості способи визначення строків виходу вишневої мухи з ґрунту та початку хімічних робіт. Перший спосіб (визначення початку льоту): беруть дерев’яну рамку (можна використати ящик від посилок), одну сторону обтягують марлею. Такі рамки розставляють під кронами черешні на відстані 0,5 м від стовбура у фазу кінець цвітіння – початок осипання пелюсток. Під марлею можна побачити мух, що вилетіли. Другий спосіб (початок хімічних робіт): використовують фанерні щити розміром 20х30 см, вкриті водонепроникним матеріалом жовтого кольору та покриті клеєм “Пестефікс”. Такі щити-пастки розставляють по краях кварталів на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту та на відстані 20 м один від одного. Достатньо 5 щитів на 1 га. Облік проводять один раз на 2 дні. Якщо протягом доби на один щит буде відловлюва-

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

№ 8 - 2005 г.

АКТЕЛЛІК

– надійний захист саду від вишневої мухи тись 5-7 імаго – необхідно проводити обробки. Для боротьби з вишневою мухою та іншими шкідниками на черешні швейцарська компанія “Сингента” зареєструвала інсектицид АКТЕЛЛІК 500 ЕС к.е. з коротким терміном очікування. АКТЕЛЛІК 500 ЕС к.е. – це фосфорорганічний інсектицид, високоефективний проти багатьох шкідників, в тому числі листокруток, молей, попелиць, мух, жуків, павутинного кліща та інших. Висока фумігантна активність препарату дозволяє боротися з шкідниками в важкодоступних для обприскування місцях. Завдяки трансламінарній дії досягається додатковий вплив на шкідників, що забезпечує високий відсоток їх загибелі. Висока ефективність та швидке розкладання препарату на рослині (через 3 дні лишається 10% від початкової кількості) робить АКТЕЛЛІК 500 ЕС к.е. незамінним інсектицидом для боротьби з шкідниками на черешні. Швидкий ефект і низька персистентність препарату на рослинах свідчать, що АКТЕЛЛІК 500 ЕС к.е. є ідеальним інсектицидом проти комплексу шкідників, причому препарат можна застосовувати незадовго перед збиранням урожаю з дотриманням визначеного строку очікування. Препарат проходив випробування в промислових насадженнях дослідного господарства “Мелітопольське”. Було здійснено одне обприскування у період масового льоту вишневої мухи на сортах середнього та пізнього строків достигання. Аналіз результатів показав, що на випробуваних сортах як середнього, так і пізнього строків достигання не виявлено плодів, пошкоджених личинками вишневої мухи. Зареєстрована норма витрати інсектициду АКТЕЛЛІК 500 ЕС к.е. 0,8-1,2 л/га. Важливо також відзначити, що фітотоксичної дії випробуваного препарату на вегетуючі рослини не спостерігалося. Л.В.РОЗОВА, зав. лабораторією захисту рослин ІЗС ім. М.Ф.СИДОРЕНКА УААН. З питань придбань препарату звертайтесь до офіційних дистриб’юторів компанії “СИНГЕНТА” в Миколаївській області.

СПИСОК

АВТОРИЗОВАНИХ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ КОМПАНІЇ СИНГЕНТА З ПРОДАЖУ ПРЕПАРАТІВ У ПРОМИСЛОВІЙ РОЗФАСОВЦІ Назва компанії СП ІІ “Агрохімтехнологія” ТОВ “Агро Крим Кроп” ТОВ “Агрозахист Донбас” ПП “Агрохім” ТОВ “Агролюкс” ТОВ “Агрокомпанія” ТОВ “Агро-Полюс” ТОВ “Агрохімінвест” ТОВ “Укр. Аграрно-хімічна компанія” ТОВ “Агрофармахім” ТОВ НВФ “Агросвіт” Агро Рось Агропромислова компанія “Архат” ТОВ “Арта -Агро” ТОВ “Агроскоп Україна” ТОВ фірма “Габен” ТОВ “Галич Агро-Стек” ВАТ “Волиньагрохім” СТОВ “Таврійська перспектива” ТОВ “Агрогарант-С” МПП фірма “Ерідон” ТОВ “Насіння – Агрохім” ТОВ “Імпакт” СТОВ “Колосок” ТОВ “Уніфермаг” ПП “Новіка” ТОВ “Поділляагроінвест” ДП “Райз-Агросервіс” ЗАТ “Агроленд” ТОВ “Сервіс-Насіння” ТОВ “Стефанія” ТОВ “Остер” ТОВ “Югагродон сервіс” ПП “Агро торговий Дім “Снігурівський” ТОВ “Торговий Дім “Степова” ТОВ “Сяйво” ТОВ “Украгроресурс” ТОВ “Тридента Агро” ПП “Ярос” ТОВ “Агрокс” ТОВ “Флора” НВП “Агродар” ПП “Бонус” ТОВ “Щедрий Лан” ПФ “Юнітек” “Еверест Агро”

Область Вінницька Республіка Крим Донецька Кіровоградська Рівненська Тернопільська Івано-Франківська Запорізька

Телефони (0432) 52 03 85 (0652) 25 00 28 (06239) 2 02 73 (0522) 55 10 56 (0362) 63 80 01 (0352) 52 80 92 (03422)755 32 (0612) 34 53 11

Київська

(044) 257 89 86

Дніпропетровська Кіровоградська Черкаська Київська Хмельницька Київська Львівська Тернопільська Волинська Херсонська Сумська Київська Чернігівська Київська Вінницька Херсонська Харківська Вінницька Київська Київська Хмельницька Закарпатська Вінницька Херсонська

(0562) 35 20 70 (05235) 2 28 22 (04735) 235 90 (04498) 73521 (03852) 42 506 (044) 494 43 12 (0322) 700 649 (0352) 43 43 12 (03322) 481 87 (0552) 321 597 (0542) 25 21 14 (044) 231 10 81 (0462) 170 106 (044) 468 40 99 (04343) 619 88 (0552) 32 60 59 (0572) 195 996 (0432) 53 50 07 (044) 252 13 80 (044) 236 36 60 (0382) 26 10 27 (03122) 279 82 (0432) 27 99 25 (062) 345 40 42

Миколаївська

(05162) 216 45

Дніпропетровська Дніпропетровська Харківська Київська Київська Київська Запорізька Дніпропетровська Львівська Луганська Харківська Миколаївська

ТОВ НВК ”ІРЛЕН”

Миколаївська

(0562) 399 150 (056) 778 56 45 (057) 757 15 39 (044) 248 58 24 (04463) 981 61 (044) 253 53 88 (0612) 63 35 67 (0562) 47 74 78 (0322) 52 03 61 (06442) 3 73 09 (0572) 544 884 (0512) 35 04 52 (0512) 359958, 35 0421


№ 8 - 2005 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

РЕКЛАМА

11


12

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

№ 8 - 2005 г.


№ 8 - 2005 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

РЕКЛАМА

13


14

Ш

ВАШ ПАРТНЕР

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

№ 8 - 2005 г.

кола Аматор

Знакомьтесь:

«Лидер XXI столетия» По решению Экспертного совета Международной имиджевой программы «Лидер XXI столетия» ООО «Гигиена Био» признано победителем рейтинг-конкурса «Кращі підприємства України” за вклад в оздоровление экономики, развитие интеграционной и инвестиционной деятельности, а также выпуск высококачественной продукции.


№ 8 - 2005 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

РЕКЛАМА

15


16

СОВЕТЫ

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

№ 8 - 2005 г.


№ 8 - 2005 г.

ГРОЗДЕВАЯ ЛИСТОВЕРТКА Распространена во всех зонах произрастания винограда. Зимует вредитель в стадии куколки, иногда гусеницы пятого возраста в коконе, под отставшей корой и в трещинах штамба рукавов, в верхнем слое почвы, в опавшей листве у основания порослевых побегов и нижней части штамба. Неблагоприятные погодные условия значительно снижают численность вредителя. Вредящей стадией этого вида является гусеница. В первой генерации она питается бутонами, цветками, молодыми завязями, скрепляя их паутиной в гнезда, причем не съедая их полностью, только надгрызая, что вызывает их усыхание. За время своего развития (20-30 дней) она может повреждать от 50 до 80 бутонов. Гусеницы второго поколения, после отрождения из яиц, некоторое время живут на ягодах открыто. Питаясь, делают небольшие углубления. Позднее они вгрызаются в ягоду и съедают содержимое (мякоть, семена). Сильно поврежденные ягоды засыхают и опадают. За период своего развития (24-30 дней) гусеница повреждает 17-20 ягод. Ягоды, поврежденные гусеницами второй генерации, во влажную погоду и при утренних росах могут поражаться серой гнилью, которая впоследствии распространяется и на здоровые части грозди. Гусеницы третьего поколения питаются созревающими ягодами, выедая только часть мякоти, не трогая семена. За время своего развития одна особь успевает повредить от 4 до 10 ягод. Вред, наносимый этим поколением гусениц, особенно велик, так как даже слабо надгрызенные ягоды в сухую погоду засыхают (мадеризируются), а сырую и дождливую загнивают. При этом обычно загнивают и расположенные рядом неповрежденные гусеницами ягоды. Меры борьбы. Для защиты винограда от гроздевой листовёртки целесообразно рационально сочетать все существующие в практике защиты растений методы. Во-первых, это проведение в течение вегетации фитосанитарных обследований всех насаждений и картирование участков по плотности вредителя. Во-вторых, это своевременное проведение всех зелёных операций на винограде. Однако наиболее эффективным и простым является химический метод борьбы с применением таких препаратов как Фазис, 25%, Оперкот, 5%, Зенит, 20%, Фостран, 40%. (СМОТРИТЕ СХЕМУ НА СТРАНИЦЕ 18)

Количество обработок за сезон будет зависеть от продолжительности развития вредящей стадии гроздевой листовёртки, срока защитного действия выбранного препарата и численности вида. Химические обработки целесо-

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

ВНИМАНИЕ!

17

На винограде развивается три вида листоверток: гроздевая, виноградная и двулетная. В очагах их развития потери урожая в разные по феноклиматическим показателям годы могут составлять от 16 до 80%.

ЛИСТОВЕРТКИ

– вредители винограда образно проводить на тех участках, где численность популяции (генерации) превышает экономический порог вредоносности. Для расчётов этого показателя следует учитывать плотность популяции гроздевой листовёртки (наименее трудоёмкий способ - отлов бабочек в феромонные ловушки на единицу площади); плодовитость вида; условия, влияющие на выживание отдельных стадий развития вредителя и количество гроздей на единицу площади. Последний показатель при одинаковой урожайности в пределах одного виноградного массива на одном сорте может отличаться в 1,5-2 раза, на разных сортах - в

тельным сухим периодам в летнее время. В равных климатических условиях двулётная листовёртка выходит из зимовки позже гроздевой и раньше уходит в зимовку; продолжительность отдельных фаз в развитии вредителя практически одинакова. В условиях Украины и Молдовы двулётная листовёртка развивается в двух генерациях, при благоприятных условиях весны и затяжной тёплой и сырой осени может частично развиваться и третье поколение. Осенью, при достижении полной зрелости винограда, гусеницы покидают ягоды и за-

5 и даже 10 раз. Следовательно, так же будет меняться и заселённость гроздей гусеницами. Сроки обработок определяют по динамике отлова бабочек (самцов) в феромонные ловушки и приурочиваются к началу массового отрождения гусениц. Ловушки развешиваются на участках в середине апреля, за 2-3 дня до ожидаемого срока начала лёта гроздевой листовёртки и осматриваются вначале ежедневно, а после начала массового лёта каждой генерации - через 2-3 дня.

бираются под отслаивающуюся кору штамбов и рукавов, в подвязочный материал и другие укромные места, где окукливаются в начале октября и зимуют. Благоприятными условиями для развития и размножения двулётной листовёртки являются повышенная (70-90%) влажность воздуха и температура 18-25 0С. Сухая и жаркая погода, особенно в период лёта бабочек и откладки яиц, сдерживает размножение вредителя. При низкой влажности воздуха (30-40%) и температуре 31-32 0С плодовитость бабочек резко снижается, и большинство отложенных яиц погибает. Применяемые методы борьбы и средства те же, что и против гроздевой листовёртки. При проведении химической борьбы следует учитывать, что периоды массовой яйцекладки и отрождения гусениц будут более растянутыми.

ДВУЛЁТНАЯ ЛИСТОВЁРТКА Распространена как на тех территориях, что и гроздевая листовертка, так и в более северных и восточных областях. Оба вредителя занимают приблизительно одну и ту же экологическую нишу, но двулетная листовёртка более приспособлена к холодному климату и менее приспособлена к дли-

ВИНОГРАДНАЯ ЛИСТОВЁРТКА Распространена во всех зонах виноградарства, однако вредит культуре лишь в отдельные годы. Зимуют диапазирующие, не питавшиеся гусеницы первого возраста в белых коконах под отслоившейся корой, в растительных остатках с голой сердцевиной, в корневой поросли у основания штамба, и даже в почве на глубине 4-5 см. Выход их из мест зимовки совпадает с началом набухания почек на винограде и установлением устойчивых среднесуточных температур +10 0С. Вначале гусеницы питаются почками. При прорастании глазков повреждают верхушки побегов, затем листья, усики и соцветия. Характерной особенностью вида является то, что при питании листьями гусеницы скрепляют, а потом спутывают их паутинкой, образуя большой рыхлый ком, внутри которого выедают большие сквозные дыры. Поврежденные листовые пластинки буреют и засыхают. При массовом развитии популяции на кусте могут быть уничтожены все листья. При наличии сорной растительности гусеницы могут мигрировать на сорняки. В год развивается одна генерация. Меры борьбы те же, что и против гроздевой листовёртки. Наиболее эффективна защита в период распускания почек - начало роста побегов, когда основная масса популяции вышла из зимовки и ещё ведёт открытый образ жизни, питаясь почками и верхушками побегов. Зачастую экономический ущерб культуре в каждой фазе ее развития причиняют одновременно несколько вредителей и болезней. В этом случае знание биологии и экологических особенностей развития вредных организмов, систематическое наблюдение за развитием вредителей и сезонной динамикой развития болезней позволяют не только устанавливать оптимальные сроки проведения защитных мероприятий, но и разумно сокращать пестицидную нагрузку без ущерба для количества и качества конечной продукции. (СМОТРИТЕ СХЕМУ НА СТРАНИЦЕ 18)

Е.П. СТРАНИШЕВСКАЯ, ведущий научный сотрудник отдела защиты растений Института винограда и вина.


18

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

№ 8 - 2005 г.


№ 8 - 2005 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

РЕКЛАМА

19


20

А

АБИТУРИЕТ - 2005

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

льма-матер

Життя швидкоплинне, та про це людина не замислюється, коли їй 13-15 років. Але 9-класники та 11класники вже стоять перед вибором. Ми живемо в ХХІ столітті, у якому освіта, знання, професійні навички відіграють значну роль в долі людини. Без знань неможливо працювати. Бо знання дедалі зростають і ускладнюються. Найсприятливіший вік для навчання – молодість. Постарайтесь знайти в ньому джерело радості – радості набуття нового. Якщо ви, випускники, стоїте перед вибором, то Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету пропонує вам вибір майбутньої професії. Новобузький коледж Миколаївського державного аграрного університету – один з найстаріших навчальних закладів області – кузня сільськогосподарських кадрів. Історія коледжу починається з технікуму механізації сільського господарства, який почав працювати 1930 року. 1932 року технікум було реорганізовано в сільськогосподарський технікум нормування та соціального обліку, а через кілька років – в агрономічний. Щорічний контингент прийому студентів складав шістьдесят чоловік. До початку Великої Вітчизняної війни технікум підготував понад трьохсот техніків-агрономів і техніків нормувальників. 2004 року технікум отримав статус коледжу Миколаївського державного аграрного університету, а 2005 року відкрито ще дві нові спеціальності. За 75 років випущено понад 14 тисяч студентів, які працюють у всіх куточках України, в країнах ближнього зарубіжжя. В коледжі працює дванадцять лабораторій, двадцять чотири навчальних кабінети, дві майстерні, автотренажерний клас. До послуг студентів – бібліотека, книжковий фонд якої понад 38,5 тисячі примірників, з читальним залом на шістьдесят місць. Для комп’ютеризації навчального процесу створено три лабораторії обчислювальної техніки. З кожним роком коледж змінює своє обличчя: побудовано майстерні, створені музеї народознавства та бойової слави. В студентському містечку привітно зустрічають чотири гуртожитки, спортивні секції, організовано ансамбль „Юність”, духовий оркестр, танцювальний колектив „Брейк-данс”. Студенти коледжу займали при-

№ 8 - 2005 г.

Обираємо майбутню професію

Я Б У ФЕРМЕРИ ПІШОВ... зові місця у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. 1950 року відкрито відділення „Механізація сільського господарства”. На даний період на відділенні навчається двісті десять студентів. На першому курсі студенти здобувають повну середню освіту. На третьому курсі студенти одержують робочі професії трактористамашиніста та водія категорії „В”, „С”. Відділення готує спеціалістів для роботи в державних, колективних, фермерських господарствах агропромислового комплексу, ремонтно-транспортних підприємствах, станціях технічного обслуговування на посадах начальника виробничого підрозділу, дільниці, цеху, завідувача ремонтними майстернями, пунктами технічного обслуговування. В навчально-виробничих майстернях майбутні спеціалісти навчаються мистецтву холодної і гарячої обробки металів, токарної і зварювальної справи. На старших курсах засвоюють майстерність ремонту та обкатки двигунів. При навчальній майстерні функціонує пункт технічного обслуговування автомобілів, тракторів та сільськогосподарських машин. Відділення „Організація і технології ведення фермерського господарства” запрошує одинадцятикласників. Більшість випускників стають фермерами – господарями на власній землі. 1965 року в технікумі почало працювати відділення „Електрифікація і автоматизація сільського господарства”. Однією з важливих у народному господарстві є спеціальність технікаелектрика. Наше сьогодення неможливе без електрозабезпечення. Енергетик несе всім людям світло і тепло, забезпечує енергією. Що може бути благороднішим, ніж присвятити своє життя одній з галузі енергетики – сприяти збільшенню енергетичного потенціалу нашої країни, її могутності і процвітанню? Знання, які отримують студенти від досвідчених викладачів відділення, завжди стануть в нагоді. Відділення готує спеціалістів – керівників та виконавців технологічних операцій з монтажу і технічного обслуговування електроустановок з наладки засобів автомати-

ки. Крім диплому технікаелектрика випускники отримують посвідчення електромонтера і водія категорії „В”. Після закінчення коледжу випускники займають посади техніка-електрика, електромеханіка, енергетика відділку або господарства. Вони також можуть займати посади інженера сільськогосподарських підприємств, електродиспетчера, електромеханіка, а також виконувати інші роботи, які підлягають заміщенню спеціалістів з вищою освітою. Студенти відділення одержують робітничі професії: електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування третього розряду. Після закінчення відділення є можливість продовжити навчання в Миколаївському державному аграрному університеті або Мелітопольській аграрній академії. Відділення „Будівництво та експлуатація будівель та споруд” розпочало роботу 1984 року. Ще в давнину люди будували собі житло. Воно було примітивним. Минав час, змінювались люди і, звичайно, їхнє житло. Сьогодні ми маємо змогу жити в сучасних будинках, оснащених всіма зручностями. Будівельник – це справжній художник своєї справи. Він призваний стверджувати красу. Кожен будинок потрібно побудувати так, щоб у ньому хотілося жити. А щоб з’явилися добротні будівлі студенти в коледжі вивчають премудрості спеціальних предметів „Будівельні конструкції будівель і споруд”, „Основи розрахунку будівельних конструкцій” та багато інших. Також студенти набувають практичних навичок при проходженні навчальних практик: кам’яної, облицювальної, штукатурної, мулярської, теслярсько-столярної. Коли студент отримує диплом з відзнакою, то за співбесідою вступає на другий курс Одеської державної академії, де навчання на бюджетній основі. Будівельник – престижна професія, яка була потрібна людині в минулому, потрібна сьогодні і, звичайно, буде потрібна в майбутньому. Праця будівельника завжди необхідна людям. Людина не може існувати без житла. Ця професія користується повагою, без неї не обходиться жодна галузь. А ще 2005 року в коледжі

відкрито нове відділення – „Бухгалтерський облік”. Відділення готує молодших спеціалістів і виконавців, які потрібні для контролю за діяльністю підприємства, прийняття управлінських рішень та складання фінансової звітності на основі принципово нової системи бухгалтерського обліку, що відповідає умовам ринкових відносин. Крім диплому молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку, випускники отримують посвідчення оператора комп’ютерного набору. Для цього створена матеріально-технічна база разом з колективом висококваліфікованих бухгалтерів-викладачів, що дозволяє в повному обсязі проводити практичне навчання. Після закінчення коледжу випускники займають посади провідних фахівців бухгалтерії з застосуванням ЕОМ та використанням інформаційної бази ІС: „Підприємство” та „Бухгалтерія”. Випускники відділення „Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж” обслуговують програмне забезпечення комп’ютерних систем, створюють та обслуговують комп’ютерні мережі, ремонтують засоби обчислювальної техніки та периферійні пристрої, вибирають електронні засоби збору та обробки інформації і оперативно планують виробничі процеси. Вони можуть займати посади начальника зміни обчислювального центру, техніка обчислювального центру, оператора електронно-обчислювальних машин, електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. Робота оператора комп’ютерного набору вимагає від людини високої гостроти зору, достатньої рухомості пальців рук, точності та координації рухів, високої зосередженості та розподілу уваги. Матеріально-технічна база дозволяє проводити в повному обсязі теоретичне і практичне навчання. Тому, шановні випускники, вступайте до нашого навчального закладу. Тут ви здобудете професію і станете Людиною. Ласкаво просимо до нашої „Альма-матері”. В.М. СИНЬКО, викладач Новобузького коледжу МДАУ


№ 8 - 2005 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

РЕКЛАМА

21


22

НОВИНКИ

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

сь уже чотири сезони на присадибних ділянках трудяться моО токультиватори марки SOLO. Чим вони привертають увагу українського споживача, які види робіт дозволяють виконувати –

№ 8 - 2005 г.

СОЛО

«СОЛО» НА ГОРОДІ на ці питання постараємось дати відповідь у цій статті.

А починалося все з двох моделей – це були мотоблоки середнього класу SOLO-503 та SOLO-508. Перші ж відгуки вселили впевненість – техніка виявилась надійною та зручною в експлуатації. На що в першу чергу звертають увагу? Двигун, затрати палива, надійність, зручність в управлінні, продуктивність, якість обробітку ґрунту, додаткове обладнання. З врахуванням досвіду експлуатації базової моделі нова модифікація SOLO-503Н оснащена потужнішим чотирисильним двигуном всесвітньо відомої фірми HONDA. Підвищення енергооснащеності (4 к. с. на 60 см захвату) дозволило цій моделі не тільки зайняти провідне місце в класі одношвидкісних мотоблоків, а й циклом впевнено конкурувати з мотокультиваторами, оснащеними більш потужними двигунами інших марок. А от потужності п’ятисильного японського двигуна мотокультиватора SOLO-508, як виявилось, цілком достатньо навіть для 84 см захвату (раніше ширина захвату була 60 см). Спеціалісти свідчать, що двигуни марки “Honda”, встановлені на цих мотоблоках, – одні з найсучасніших серед тих, що використовуються на малій техніці. Витрати палива у них не перевищують 230 г/ к.с., тобто чотирисильний двигун затрачає на годину роботи максимум 920 г палива, а п’ятисильний – 1150 г. Практика ж показує, що середні затрати палива SOLO-508 складають 800-900 г на годину. Рівень шуму та вібрації у двигунів “Honda” значно нижче, ніж у аналогів інших марок. Щоб збільшити міцність і, відповідно, надійність цих мотокультиваторів, всі основні агрегати монтуються на жорсткий сталевій рамі із двох паралельних кутників. Конструктори відмовились від дешевої, та не надто міцної завальцовки половинок ланцюгового редуктора на користь більш надійного з’єднання на гвинтах. При цьому, знову ж таки для надійності, встановили і більшого розміру опорні підшипники робочого валу. Що до зручності управління: ручка управління регулюється як по висоті, так і встановлюється в бокове положення, щоб оператор не наступав на обробленій грунт. А пневматичний привід зчеплення не створює проблем навіть для тих користувачів, що вперше взяли в руки цю техніку. SOLO-508 має крім передньої ще і задню, понижену, передачу, завдяки чому досягається зручність при маневруванні. Швидкість заглиблення культиватора в грунт залежить від ряду чинників: маси машини, ширини захвату, конфігурації робочих фрез, ширини (товщини) редуктора. Вузький ланцюговий редуктор, яким оснащені SOLO-503Н та SOLO-508, створює меншій опір, ніж, скажімо, більш широкий черв’ячний. Обидві машини – і 503Н, і 508 – мають низько розміщений центр ваги, тому при роботі не „завалюються„ вбік. Завдяки хорошій центрівці їх можна навіть повертати по радіусу в процесі обробітку – це дозволяє зробити поворотна задня опора. Глибоке рихлення, особливо на твердому грунті, рекомендується робити в два проходи. Перший раз потрібно заглиблюватися на 1015 см, а наступний вже на повну глибину 25-28 см. Така технологія дозволить і зекономити час, і підвищити якість обробки. Мотоблоки SOLO-503Н та SOLO-508 мають досить широкий спектр причіпних знарядь – це металеві колеса з грунтозачепами, що встановлюються замість фрез, та плуг і підгортач, що кріпляться до рами через спеціальний кронштейн. Завдяки цьому мотокультиватори можна ефективно використовувати для вирощування однієї з основних городніх культур – картоплі. В останні роки як в Україні, так і в цілому в Європі зростає по-

SOLO-центр, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 67, тел. (0512) 35-04-72.

пит на компактні легкі та надлегкі мотоблоки. Такі машини значно полегшують працю на невеликих присадибних ділянках, клумбах, квітниках. Два роки тому компанія SOLO представила на український ринок мотокультиватор моделі 502, вагою 21 кг, а в 2003 році з’явилася надлегка модель – SOLO-501Н, що важить лише 12 кг. Відносно SOLO-502: завдяки високим обертам фрез його використовують не тільки для підготовки ґрунту, а й неглибокого міжрядного рихлення та прополки, тим паче, що ширину обробки можна встановити по-різному – 20, 34, 54 см. Потужний як для легкої моделі двигун “Honda” (2,5 к.с.) забезпечує культивацію на глибину до 16-18 см, при цьому затрати палива складають лише 0,6 кг на годину роботи. Ножі чотиризубих фрез SOLO-502 заточені з обох боків, тому фрези можна встановлювати як на праву, так і на ліву сторону. Управління культиватором максимально полегшене: акселератор розміщений на двигуні (оберти вибираються до початку роботи), а на правій ручці управління розміщені важіль зчеплення та вимикач запалювання. SOLO-501Н – мотокультиватор нової генерації, де закладені найбільш передові конструктивні рішення. Двигун – чотиритактний “Honda”, що завдяки спеціальній системі змащування працює стабільно навіть на крутих схилах. Та й перевозити його можна в будьякому положенні, не зливаючи перед цим мастило. Надійний довговічний черв’ячний редуктор: черв’ячний вал виконаний із загартованої сталі, а зносостійка шестерня – із бронзи. Корпус редуктора виготовлений по НІТech технології з спеціального пластику високої міцності. Мотокультиватор оснащений ергономічною складною ручкою. Завдяки тому, що ручка збирається з трьох секцій, в складеному вигляді вона складається у компактний трикутник, тому мотокультиватор займе зовсім мало місця в гаражі чи багажнику автомобіля. Для управління на правій ручці встановлений лише один важіль: натискаючи на нього, ви змінюєте оберти двигуна, зчеплення ж забезпечується відцентровою муфтою. Для користувача звичайно важливіші не технічні нюанси, а практичні можливості. З метою розширення можливостей використання на цьому культиваторі встановлюються оригінальної форми ножі. Досвід експлуатації показав: така фреза не перерізає, а витягує на поверхню бур’яни, що проросли в грунті. Після такого прополювання залишається тільки згребти їх докупи. В залежності від структури ґрунту фрези переставляють або закругленими кінцями вперед, або ж загостреними. Для жорсткого чи необробленого ґрунту треба встановлювати фрези гострими кінцями вперед, для легкого чи помірно каменистого ґрунту – навпаки. Ширина обробітку становить 24 см, оберти фрез під навантаженням – 190 об./хв. За додаткову плату можна оснастити SOLO-501Н аератором та обрізувачем краю газону, що зробить його добрим помічником для догляду за газоном. Стандартні чотиризубі фрези можна замінити на шестизубі, які використовуються для більш якісного обробітку ґрунту, скажімо, на клумбах. В наступному сезоні планується поставити обидві легкі моделі на колеса з ґрунтозачепами, що дозволить повноцінно використовувати в роботі підгортувача. Завдяки незначній вазі, простоті управління, легкості в роботі, багатофункціональності мотокультиватори SOLO-501Н та SOLO-502 доступні всім – ними можуть працювати і жінки, і підлітки, і люди похилого віку.


№ 8 - 2005 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 47-36-91

РЕКЛАМА

23


№ 30  

15 мая 2005 г. ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210 № 8 (30) тел./факс: (0512) 47-84-01 www.nikportal.net/agrarnik e-mail: agrarnik@mksat.net 2 Регистраци...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you