NORDS Vildmarksbad manual

Page 1

BRUGERMANUAL FOR VILDMARKSBAD


VEDLIGEHOLD OG BRUG AF VILDMARKSBADET 01. Vildmarksbadet SKAL fyldes med

vand fra vandslange før varmeovnen optændes. Både indløb og udløb på den integrerede ovn skal være under vand.

02. Når ovnen benyttes skal askeristene altid være isat (obligatorisk). 03. Benyt kun tørt træ eller træbriketter - aldrig kul. Kul bliver meget varmt og kan beskadige ovnen og endda selve vildmarksbadet. 04. Vær altid forsigtig - ovnen og skorstenen bliver meget varm og kan give alvorlige forbrændinger. 05. Brug ikke upassende mængde optændingsvæske. 06. For at justere forbrændingen, åbn eller luk ventilerne til ovnen. 07. Vandet vil blive opvarmet hurtigere, hvis der er låg på vildmarksbadet. 08. Den anbefalede vandtemperatur er 36-40 grader. 09. Det er tilladt at bruge essentielle olier eller aromaterapeutiske salte. 10. Hop ikke i vandet fra badets sider. 11. Tøm først badet for vand, når ilden er fuldstændigt brændt ud og ovnen er helt afkølet. 12. Benyt aldrig skarpe rengøringsredskaber, da det vil skade overfladen.

13. Brug pool/bade rengøringsmidler til rengøringen. 14. Desinfektionsmiddel til vand for at forebygge bakteriedannelse kan anvendes (ikke nødvendigt).

Vi anbefaler klorfri produkter, som er mere skånsomme for huden.

15. I kolde frost måneder må vandet ikke efterlades i badet. For at tømme badet åbnes ventilen. 16. Det udvendige træ har godt af almindelig træolie behandling. 17. Luft-, vand- og filtersystem bør ikke tændes før vildmarksbadet er fyldt med vand. 18. Glem ikke at slukke for alle systemer (også LED) når du har afsluttet badet.

2 ÅRS GARANTI

Garantien dækker dog ikke: skader der skyldes ukorrekt håndtering af karret, installation, brug modifikationer eller reparationer ikke autoriseret af os, vejrskader. Naturkatastrofer, slid og almindelig slitage. Træ er et naturprodukt og vil reagere på atmosfæriske forandringer. Revner i træet kan opstå, da det udvider sig og trækker sig sammen med forandringer i fugtighed og temperatur.


TILLYKKE MED DIT VALG Et NORDS Vildmarksbad for enhver livsnyder, som sætter pris på nordisk design og god kvalitet. Produktet er designet til at være intuitivt at bruge, og denne vejledning gennemgår montering og opsætning af dit Vildmarksbad. Hvis du har spørgsmål, som ikke er beskrevet i denne manual, venligst gå til nords.dk/spoergsmaal-og-svar Du er altid velkommen til at kontakte os God fornøjelse!


LISTE OVER INDHOLDSDELE

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

EKSTRA TILBEHØR

1 stk.

1 sæt

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.


FORBEREDELSE AF UNDERLAG TIL VILDMARKSBADET

1920 mm.

605 mm.

250 mm. 60 mm.

Underlaget, som vildmarksbadet skal stå på, skal være stabil. Bør ikke placeres direkte på græs eller jord, da vildmarksbadet er lavet af træ og kan synke i jorden og dermed begynde at rådne.


OPSÆTNING

D

Træk beskyttelsesfilmen af alle ståldele på kar og skorsten - brug handsker for at undgå at skære dig på skarpe kanter

C

B

A

4

 

Skorstenen bør placeres i et åbent område, så den kan komme af med røgen. Hold god afstand brændbare overflader.


Tilkobl skorstenens bøjning til varmeovnen og fastgør det. (Samlingsrækkefølgen for skorstenen er anvist på billeder A-B-C og D)

 Tilkobling af ventilen til afløbsrøret.

E 16 pcs.

16 pcs.

4 4pcs. pcs.

Fjern låsestiften (E) fra hængslet, sæt derefter dørene (F) på hængslerne og lås dem igen med låsestiften.

F

 Monter askeristene i varmeovnen.

6


SYSTEMOPSÆTNING

2


 A

Dit vildmarksbad skal tilsluttes strøm. Åbn trædørene og kobl strømforsyningen til en alm. 230 volt strømstik. Tjek at afbryderen er slået til. For at se om det virker som det skal, tænd for LED.

A

TÆND SLUK

Standartknapper er vist på billedet hvis dit bad har spa, LED og filter, vil filterknappen være længst til højre. Den fulde liste over knapper vil være: Spa (luft) system, LED-lys og Filterpumpe.

Information om LED belysningen og massagesystemet

LED (RGB Charging) Input voltage: 220 V DC output voltage: 12 V DC Integral filter Power: 2000 L/T Input: 230 V SPA airblower 300 W Power: 300 W Input: 230 V AC 50Hz


MONTAGE AF DRINKHOLDER/MINIBAR

1

VIGTIGT!

Bor for med et 3-4 mm bor før skruer skrues i. OBS. placerer låget på karet inden montage, for at vurdere plads tilrådighed.

A B

Placér drinkholderen på det ønskede sted på siden af vildmarksbadet og juster som på nedenstående billede. Skru støtter (A) på med 5x60 mm skruerne (medfølger B).

2

D

D

C

Skru drinkholderens top (C) på som vist med 5x70 mm skruer (medfølger D). Lad være med at skrue igennem samlingerne.


SAMLEVEJLEDNING AF TRAPPER/TRIN

1

2

VIGTIGT!

Bor for med et 3-4 mm bor før skruer skrues i.

Sættet indeholder: 2 stk. samlede ben, 2 stk. 60 cm planker, 2 stk. 50 cm planker, 16 stk. 5x70 mm træskruer,

3

Skru nu de to 50 cm planker fast som vist på billede 3.

Monter (uden at skrue) de to 50 cm planker som det første trin og skru derefter den første 60 cm planke på toppen, som vist på billede 2/3.

4

Skru til sidst den anden 60 cm planke på som vist på billede 4.


Skyttevej 11B • 7800 Skive • tlf: 97576475 nords.dk