__MAIN_TEXT__

Page 1

SNABBT SKYDD FÖR

ELEKTRISKA MASKINER KOMPRESSORER ELEKTRISKA MOTORER


Velum is another bright idea from:


SNABBT SKYDD FÖR ELEKTRISKA MASKINER, KOMPRESSORER ELEKTRISKA MOTORER Velum skyddsfilter är designade av Nitty-Gritty för att skydda elektriska maskiner, kompressorer och elektriska motorer i industriell miljö från oljedimma, damm och smuts. Dessa föroreningar hindrar frisk och ren luft från att komma in i maskinen och orsakar fel på de interna komponenterna. Fel som kan uppstå utan filter är överhettning, brand och totalt haveri.

30%

INGEN NERTID INGEN AVSTÄNGNING AV STRÖMBRYTARE 24

month

Tre produkter finns för närvarande tillgängliga:

0.05$

Velum motor: den perfekta lösningen för att skydda elektriska motorer. Detta filter kan användas på alla typer av elktriska motorer tack vare sitt patenterade system med återanvändningsbar hållare I polypropylen. Velum: skyddar dina investeringar.

1 VELUM RULLE = 2 ÅRS TOTALT SKYDD 5 SEKUNDER FÖR ERSÄTTNINGSBYTE

Velum: designad för automationsmaskiner, kylsystem, återvinningsmaskiner, skrivare och datorer, träbearbetningsmaskiner, förpackningsmaskiner för livsmedel, kemisk industri, läkemedels- och textilindustri, frysar, robotar och CNC maskiner. Velum air: idealisk för kompressorer, kylsystem och värmeväxlare. “Velum Air” är tjockare men har mindre porositet än “Velum” och är designad för att ge bättre luft samt förhindra överhettning.

30% BESPARING PÅ UNDERHÅLLSKOSTNADER

SKYDDAR DIN VERKSAMHET FÖR ENDAST 65öre PER DAG FÖRHINDRAR SPRIDNINGEN AV SKADLIGA PARTIKLAR VISUELL KONTROLL TILLÅTER DIG BYTA FILTRET REGELBUNDET


Velum finns i fem olika storlekar:

Velum skyddsfilter är designat och framtaget för att skydda elektronik och elektriska maskiner i industriell produktion från damm smuts och oljedimma. För problemfri tillverkning med bästa produktiviteten kräver robotar, CNC maskiner och numeriskt styrda enheter kontinuerligt underhåll och byte av filter. Korta ledtider och deadlines tillåter inte nertid eller produktionsstopp, avsaknaden av specialiserad personal eller rent av försummelse, hindrar företag från regelbundna och nödvändiga filterbyten. Velum skyddsfilter appliceras på utsidan, direkt utanpå ventilationsgallret vid insuget till kylsystemet och fläktarna. Velum samlar och binder damm, smuts och oljedimma i sitt patenterade material och säkrar det inre filtret samt passagen för ren och frisk luft in i maskinen. Bytesbehovet av Velum filtret säkerställs enkelt vid en visuell kontroll: byt filtret när det är synbart igensatt av föroreningar. Bytet tar endast 5 sekunder och ingen specialiserad personal krävs för själva bytet. Detta säkerställer och minskar nertiden i produktionen, reducerar underhållskostnaderna samt missad produktion som byte av det inre filtret kan orsaka. Velum är enkelt att applicera samt ger effektivt och planerat skydd av industriella maskiner. Notera bara tiden för sista bytet och vem som gjorde bytet för att undvika försummelse, nertid och haveri på grund av missat byte av det inre filtret. Byt Velum en gång i veckan för bästa produktionseffektivitet i dina maskiner. En Velum rulle består av 110 ark: för bara 65öre per dag kan du skydda dina maskiner i mer än två år.

1

made in italy

100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

2

made in italy

100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

3

600mm 500mm 400mm 300mm 200mm

4

made in italy

100 PCS

x 200mm

200

made in italy

100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

200

200 100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

200 made in italy

100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

200

6

made in italy

100 PCS

100 PCS

x 200mm

x 200mm

200

200 NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

made in italy

200

200 NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

100 PCS

x 200mm

5

made in italy

200 NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

100 PCS

x 200mm made in italy

200

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

100 PCS

x 200mm made in italy

made in italy

INSTALLATION

BYTE


REFILL SÄLJES SEPARAT

INFORMATION, SENASTE BYTE

VELUM 300 APPLICERAD

APPLIKATION FLERA STORLEKAR

VELUM 200 APPLICERAD

VELUM EFTER ANVÄNDNING


Velum finns i fem olika storlekar:

Velum Air har tjockare material men lägre porositet och är designad för bättre luftflöde och förhindra överhettning. Det är idealt för kompressorer, kylsystem och värmeväxlare. Velum Air fångar upp och binder smuts och damm i sitt finmaskiga material och säkerställer ren frisk luft in till maskinen. Visuell kontroll för behov av byte; när Velum Air är helt täckt av smuts måste det bytas ut. Bytet av filtret tar endast 5 sekunder och ställer inga krav på specialiserad personal. Detta förhindrar nertid, underhållskostnader och minskad produktivitet som uppstår vid byte av inre filter. Velum Air är enkelt att apllicera och ett effektivt sätt att skydda industriella maskiner av alla typer. Notera bara tiden för sista bytet och vem som gjorde bytet för att undvika försummelse. Med detta bytesystem undviks försummelse, nertid och produktionsstopp som orsakas vid byte av inre filter. Det förhindrar igensättning av kompressorer, kylsystem och värmeväxlare. En rulle av Velum Air består av 60 ark. För några öre per dag skyddar du dina investeringar och maskiner.

600mm 500mm 400mm 300mm 200mm

1

made in italy

100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

2

made in italy

100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

3

4

made in italy

100 PCS

x 200mm

200

made in italy

100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

200

200 100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

200 made in italy

100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

200

6

made in italy

100 PCS

100 PCS

x 200mm

x 200mm

200

200 NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

100 PCS

x 200mm

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

made in italy

200

200 NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

100 PCS

x 200mm

5

made in italy

200 NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

100 PCS

x 200mm made in italy

200

NITTY-GRITTY srl Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto (MO) Italy T. +39 059 78 52 10 - info@nitty-gritty.it www.nitty-gritty.it

100 PCS

x 200mm made in italy

made in italy

INSTALLATION

BYTE


REFILL SÄLJES SEPARAT

IINFORMATION, SENASTE BYTE

VELUM AIR 300 APPLICERAD

VELUM AIR 500 APPLICERAD

VELUM AIR 400 APPLICERAD

VELUM AIR EFTER ANVÄNDNING


Velum Motor finns nu i 8 olika diametrar:

Velum Motor är den perfekta lösningen för att skydda elektriska motorer. Tack vare det PATENTERADE systemet med återanvändningsbar polypropylenehållare kan filtret enkelt appliceras med magnetfäste och O-ring (inkluderat i förpackningen). Velum Motor filter kan enkelt appliceras på fläktintaget på vilken elektrisk motor som helst och ger många fördelar: - det skyddar värdefulla investeringar så som maskiner och utrustning; - det skyddar motorn och livslängden på motorn samt förhindrar spridningen av skadliga partiklar; - det reducerar underhållskostnaderna; - ingen nertid tack vare den enkla appliceringen;

300mm 260mm 230mm 200mm

- det skyddar personalens hälsa. Fläktarna i motorerna återsprider skadliga partiklar som inandas av personalen om luften inte är filtrerad;

175mm

- Visuell översikt tillåter snabbt och enkelt filterbyte så att tillräckligt luftflöde tillåts.

150mm

120mm

100mm

Varje kit innehåller 1 elastisk ring, 1 patenterad filterhållare med magneter och 12 filterinsatser.

1

2

3

INSTALLATION

4

5

6

BYTE


REFILL SÄLJES SEPARAT

ÅTERANVÄNDNINGSBAR HÅLLARE

VELUM MOTOR VELUM APPLICERAS MED MAGNETER APPLICERAD MED O-RING

VELUM MOTOR 150 MONTERAD

VELUM MOTOR EFTER ANVÄNDNING


ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

VIDEO GALLERI

- Verktygsmaskiner - Automationsanläggningar - Kylanläggningar - Återvinningsmaskiner - Industriella skrivare - Industriella datorer - PC Datorer - Träbearbetningsmaskiner - Förpackningsmaskiner - Maskiner för livsmedelsindustri - Maskiner för kemisk industri - Maskiner för läkemedelsindustri - Maskiner för textilindustri - Frysanläggningar - Andra elektroniska maskiner

UTAN VELUM


Allt för smutsiga filter kan reducera luftflödet och orsaka överhettning av utrustningen. Nitty-Gritty frånsäger sig allt ansvar för skador som uppstått genom att inte byta smutsiga filter.


www.velumprotection.com

Velum is another bright idea from: NITTY-GRITTY srl - Via dei Marmorari 36 41057 Spilamberto - Modena - Italia T. +39 059 78 52 10 - F. +39 059 78 61 612 info@nitty-gritty.it - VAT IT02316620364 www.nitty-gritty.it

Profile for ASSA Srl

Velum Fast Protection - 2017 - SE  

Velum: Snabbt skydd för ELEKTRISKA MASKINER, KOMPRESSORER, ELEKTRISKA MOTORER.

Velum Fast Protection - 2017 - SE  

Velum: Snabbt skydd för ELEKTRISKA MASKINER, KOMPRESSORER, ELEKTRISKA MOTORER.