Page 87

A községben egészségház kialakítására 2009-ben nyertek támogatást. Az egészségház létesítésével az volt a célja a településnek, hogy az addig külön épületekben működő alap, orvosi szolgáltatásokat egy épületbe helyezzék át, úgy, hogy megfeleljen a helyi igényeknek. Az egészségházat nem csak Vál lakói használják, hanem az ügyeleti ellátást további három településről is igénybe veszik. Százmilliós nagyságrendű pályázati forrás érkezett Válra, és környékére 2013-ben. A projekt célja, melyhez a pénz kapták, hogy javuljon a foglalkoztatás a zöld építőipar területén. A programban résztvevő hátrányos helyzetű munkavállalók képzéseken vehettek részt, illetve egyéni képzésben és tanácsadásban is részesültek. A programnak közösségfejlesztő hatása is volt, a közösségi épületek felújítása végett. A váli általános iskola, 2015-ben támogatást nyert (a KLIK-en keresztül) tanórán kívüli foglalkozások megtartására. A program célja az volt, hogy a résztvevő diákok olyan ismereteket és készségeket sajátíthassanak el, melyekre a hagyományos rendszerben nincs lehetőség. Ezentúl nagy hangsúlyt fektettek a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására, amely számukra az egyetlen kimozdulási lehetőség. A projekt tartalmazta a pedagógusok képzését és eszköz beszerzéseket is. A pedagógiai programon túl, 2011-ben tízmilliós nagyságrendű támogatással megújították az iskola épületének energetikai rendszerét, a céljuk a megújuló energiára való áttérés volt.

Az orvosi alapszolgáltatások egy helyen való működtetése megkönnyíti a helyben lakók életét, mivel amenynyiben több orvosi konzultációra/vizsgálatra van szükség egyszerre, nem kell több helyszín között ingázni, illetve valószínűleg az egészségügyi dolgozók is hatékonyabban tudnak együtt dolgozni, ha egy épületben vannak. A hátrányos helyzetűek képzése elsősorban a programban résztvevőknek volt kedvező, hiszen így olyan képzést kaphattak, melyet másképp valószínűleg nem érhettek volna el, így viszont nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el a munkaerő piacon. A tanórán kívüli foglalkozásokkal, egyrészt olyan ismereteket sajátíthatnak el a diákok, melyekre az órákon nincs lehetőség, ezáltal szélesebb lehet a látókörük, és olyan képességeket szerezhetnek, melyekkel előnyre tehetnek szert a későbbiekben.

A hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása jó lehetőség számukra, hogy évente egyszer kimozduljanak a megszokott környezetükből, és olyan élményekkel legyenek gazdagabbak, melyeket máskor nem tudnak megszerezni. Az iskola energetikai rendszerének felújítása, illetve megújuló energia használata, biztosítja a fenntartható fejlődést és csökkenti a későbbi üzemeltetési költséget. http://val.hu/palyazatok/

38

Profile for agoraresearch

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

Advertisement