Page 73

A 2011-es évben az önkormányzat két pályázatot is elnyert az Európai Uniós támogatások közül. Egy nagyobb összegű pályázat keretében a település ivóvizének minőségjavítására és a vízellátás fejlesztésére került sor. A másik pályázat célkitűzése pedig olyan egészségre nevelő programok szervezése volt, amelyeken keresztül a lakosság egészségjavulásának elősegítését célozták meg. Ennek keretében elkészült a település egészségterve és a helyi lakosság egészségi állapotának felmérésével a település egészségtérképét is felvázolták, amire alapozva hosszútávú stratégiát lehetett kialakítani. A 2012-es évben az önkormányzat elnyert egy készség- és kompetenciafejlesztő programokat támogató pályázatot. A megvalósításhoz 6 együttműködési megállapodást kötöttek a Ceglédi Kistérség 3 óvodájával és 3 iskolájával, akikkel közösen 40 db foglalkoztatási forma került megvalósításra az intézményekben. Ugyanebben az évben a Csemői Nefelejcs Óvoda és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ is elnyert egy-egy pályázatot referenciaintézménnyé válása céljából. A pályázatok keretében több tematikájú oktatáson és továbbképzésen is részt vehettek a nevelők-oktatók, illetve eszközbeszerzést sikerült még megvalósítaniuk.

A 2016-os évben az iskola épületenergetikai felújítására nyert el pályázatot az önkormányzat. A pályázat keretében kicserélésre kerültek a külső nyílászárók, homlokzati és födém hőszigetelést végeztek el, illetve napelemes rendszer kiépítésére került sor. A 2017-es évben újabb pályázatot nyert el az ivóvíz minőségének javítására, elsősorban a település külső részén található Zöldhalom településrész vízminőségének fejlesztésére, ahova nincs bevezetve vezetékes ivóvízhálózat és csatornahálózat, nagyrészt egyedi vízellátása, azaz fúrt vagy ásott kutak adják a vízellátását. Ugyanebben az évben a község kültéri utak fejlesztésére is elnyert egy nagyobb összegű támogatást a meglévő földút stabilizálására és két darab vontatott, függesztett munkagép beszerzésére. A község két kiemelt célcsoportra összpontosítva valósított meg fejlesztéseket. Az egyik hangsúlyos jellegzetessége a településnek, hogy a lakosság egy része még mindig tanyavilágban él, és az érvényben lévő szabályozások betartása érdekében a vízminőség javítására mindenképpen szükségük volt. Erre mindkét pályázási időszakban sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Emellett a kültéri utak fejlesztése is a térség életkörülményeinek javítását szolgálja, ami az elnéptelenedés veszélyét szorítja vissza. A másik fő szempont az óvoda és az iskola intézményének infrastrukturális és az ott dolgozók oktatásminőségi fejlesztése, a gyermekek kompetenciafejlesztése. Mivel a lakosság meghatározó százaléka 18 éven aluli, ezért jó befektetésnek számít az oktatási intézményekre szánt fejlesztés. http://www.csemo.hu/?t=fooldal&tab=1 http://www.csemo.hu/?t=telepules/foldrajz http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-csemo.shtml http://www.csemo.hu/?t=aktualis/csemo-a-nemzeti-vagtan http://www.csemo.hu/?t=aktualis/viragos-csemo

31

Profile for agoraresearch

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

Advertisement