Page 53

2009-ben a helyi általános iskolában és napköziotthonos óvodában vezettek be kompetencia alapú programcsomagot, amely többek között bizonyos kulcskompetenciák fejlesztésére fókuszált, illetve különböző témahetek és hosszabb tematikus projekthetek is megvalósultak. Ezt követően 2010-ben került sor az intézmény bővítésére és felújítására, hogy modern, egyenlő hozzáférést biztosító oktatási környezet jöhessen létre. Kifejezetten a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai lemorzsolódásának csökkentését célozta az aszalói „Tudorka Tanoda” létrehozása egy 2013-as projekt keretében, amely ezzel a szikszói LHH kistérség első ilyen intézménye lett. A Tanoda célja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek minél nagyobb arányban kerüljenek érettségit adó középiskolába, így hoszszabb távon eredménnyel helyezkedjenek el a munkaerőpiacon. Kapcsolódó törekvés, hogy nyitott, bárki számára elérhető szabadidős programok szervezése révén a helyi közösség megtartó ereje is növekedjen. 2015-ben, a már megvalósult fejlesztésekre építve került sor további innovatív iskolafejlesztésre, amely számos helyi program szervezését, eszközbeszerzést és pedagógus továbbképzést foglalt magában.

A kiemelt, oktatási fókuszú projektek mellett a lakosság életminőségének javítását és a népesség helyben tartását célozta a település egyetlen közösségi tereként szolgáló Művelődési Ház teljes körű külső-belső felújítása - amely a településközpont vonzerejét is növelte - az önfenntartást támogató szociális gazdaságok fejlesztése, valamint az aszalói orvosi rendelő felújítása. A fenntarthatóbb gazdálkodás és életmód kialakításához járult hozzá az a mintaprojekt is, amely komposztáló ládák kiosztását támogatta a helyi lakosok számára. Aszaló esetén jól látszik, hogy egy-egy kedvező adottság – földrajzi fekvés, nagyváros közelsége – nem minden esetben elégségesek ahhoz, hogy egy település szerves fejlődése biztosítva legyen, ugyanakkor a tudatos tervezés és az egymásra épülő fejlesztések egy adott területen vagy több kapcsolódó területen képesek lehetnek a megjelenő problémák hatékony kezelésére. Tekintettel a (halmozottan) hátrányos helyzetű gyermekek nagy számára és a térség alapvetően hátrányos helyzetére, a település csak az oktatás és egyéb szolgáltatások minőségi fejlesztésével, helyben elérhetővé tételével juthat hosszabb távon is fenntartható sikerre, megőrizve népességét. http://www.aszalo.hu http://www.alsovadasz.hu/alsovadasz-es-aszalo-jovobeli-tervei/ https://hu-hu.facebook.com/Aszal%C3%B3i-h%C3%ADrek-736178423182968/ http://sixotv.hu/ https://hu-hu.facebook.com/sixotv/

21

Profile for agoraresearch

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

Advertisement