Page 49

2010-ben a település elnyert egy pályázatot iskolai, informatikai infrastruktúra fejlesztésre, az "Intelligens iskola" Csákánydoroszlón projekt keretében. Céljuk az oktatási kultúra fejlesztése volt, ehhez interaktív táblákat szereztek be, melyekkel a pedagógusok eszköztára bővült, ezeket több oktatási területen is fel tudják használni, hogy a gyerekeket modernebb eszközökkel tudják oktatni.

Csákánydoroszló esetén látszik, hogy az oktatás (módszer és infrastruktúra egyaránt) fejlesztése, illetve a kisgyermekek napközbeni felügyeletének/ ellátásának megoldása pozitív hatással bír a helyi lakosok életére, lévén, hogy gyermekeiket nem kell utaztatni, ezáltal a szülők is könnyebben tudnak munkát vállalni, emiatt nem kényszerülnek elköltözni olyan településre, ahol van bölcsőde, óvoda vagy iskola.

Az interaktív táblák beszerzésén túl a projekt tartalmazta a pedagógusok betanítását is az eszköz használatára, valamint a táblára elérhető oktatási anyagok és lehetséges alkalmazási területek bemutatását is. Valamint a fejlesztésről beszámoltak az érintett közösségnek is. Egy 2013 és 2015 között futó projekt keretében, 2014-ben napközi jellegű ellátást indítottak a településen, a bölcsődés korosztály számára. A pályázatnak köszönhetően a gyerekek jól felszerelt környezetben játszhatnak és tölthetik el az időt. Az iskola fejlesztése a továbbiakban sem állt meg. 2016-ben az önkormányzat egy százmillió forintos nagyságrendű pályázatot nyert el, melyet szintén az általános iskola fejlesztésére szántak. Ennek keretében energetikai korszerűsítést végeztek az épületen, megújultak a nyílászárók és az épület szigetelése, fejlesztették a kazánrendszert, valamint az épület tetejére 2017-ben napelemeket telepítettek.

Az épületek energetikai korszerűsítése pedig hosszabb távon eredményez költséghatékonyabb működést a fenntartó számára. Egy másik, szintén fontos tulajdonság, a jó megközelíthetőség, akár autóval, akár tömegközlekedéssel. A falu lakói 30-40 percen belül elérhetnek olyan városokat, ahol van munkalehetőség, valamint az ügyintézés és bevásárlás kérdése is megoldott. Illetve, a településen több egyesület és civilszervezet is működik, amelyekben önkéntes alapon vállalnak munkát helyiek, de esetenként pályázati forrásból valósítják meg céljaikat, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a településen különböző kulturális és sport programok kerüljenek megszervezésre, melyekkel a falu közösségét erősítik.

2017-ben a település általános iskolája, ahova 6-7 környező községből is járnak diákok, több, mint fél milliárd forintot nyert az iskola infrastruktúrális fejlesztésére. Ennek keretében felújítják az iskola épületét, különböző szaktantermeket alakítanak ki (művészeti, nyelvi, természettudományi), valamint fejlesztik az iskola sportudvarát. Továbbá beszerzésre kerülnek oktatási és szemléltető eszközök és természettudományos laboreszközök.

http://kapocs.eu/palyazatok/osszekapocsolodva-tamop-2-4-5121-2063 http://kapocs.eu/kapocs-csaladi-bolcsode-halozat/csaladi-bolcsodek/kockas-liliom-csaladibolcsode http://www.vasmegye.hu/szechenyi2020/energiahatekonysag-es-megujulo-energiaforrashasznalat-fokozasa-az-onkormanyzatoknal/energiahatekonysag-es-megujulo-energiaforrashasznalat-fokozasa-az-onkormanyzatoknal http://www.csakanydoroszlo.hu/hirek/?newswf2_id=159 http://www.csakanysuli.sulinet.hu/docs/EFOP.pdf http://www.csakanydoroszlo.hu/egyesuletek/

19

Profile for agoraresearch

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

Advertisement