Page 117

A településen található Harka-tó hasznosítása többszempontú. A nádkitermelésre a 2007-2013-as ciklus elejétől kezdődően nagy energiákat fordítottak, összesen százmillió forintos nagyságrendben teremtették meg a hatékony nádgazdálkodás alapjait. Emellett a tó halforrásának hasznosítására a korábbi szövetkezeti formából magánvállalkozássá alakult halgazdálkodás szintén munkahelyeket jelent a helyi és környékbeli lakosság számára. Harkakötönyben 2017-ben támogatást nyertek önkormányzati üzemeltetésben lévő épületek energetikai korszerűsítésére. A program keretében az Önkormányzati Hivatal és a Művelődési ház rendszereit modernizálták. Szigetelték a falakat és a födémszerkezetet, új nyílászárókat építettek be és felújították a fűtési rendszer elemeit is. A községben az óvoda szolgáltatását is fejlesztették, bővítették, hogy a gyermekek már 2-3 éves koruktól kezdve járhassanak az intézménybe. Ehhez tízmilliós nagyságrendben nyertek pályázati támogatást, amelynek köszönhetően infrastrukturális fejlesztéseket és az óvodai munkát segítő eszközök beszerzését is meg tudták valósítani. Az energiahatékonyság jegyében elvégezték az épület szigetelését, fűtési rendszerének teljes korszerűsítését és nyílászáróinak cseréjét, valamint felújították a mosdókat és az udvart. Az udvar korszerű kialakításán túl, a belső terek komfortossá tételére is törekedtek, így a csoportszobák berendezését is modernizálták. Ezen felül játékokat és különböző fejlesztőeszközöket is beszereztek, amelyek a gyerekek szórakozását és koruknak megfelelő fejlődését szolgálják.

A középületek energetikai felújítása egyrészt alacsonyabb üzemeltetési költséget jelent a település számára, másrészt a modernizált épületek kedvezőbb károsanyagkibocsátási mutatóval rendelkeznek. Az óvoda fejlesztése és bővítése vonzóvá teszi a települést a kisgyermekes családok számára, mivel a bővítésnek köszönhetően már kisebb korukban beírathatják a szülők gyermekeiket az intézménybe, így hamarabb viszszatérhetnek a munkaerőpiacra, és nem kényszerülnek elköltözni olyan településre, ahol a kisgyermekek nappali ellátása megoldott. Ezen felül új családokat is vonzhat az óvoda, olyan településekről, ahol nem megoldott a kisgyermekek felügyelete, és a család pedig nem engedheti meg, hogy az egyik szülő kiessen a jövedelem szerzésből. https://www.harkakotony.hu/telepulesrol

53

Profile for agoraresearch

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

Advertisement