Page 107

A településen kifejezett a hátrányos helyzet mérséklésére vonatkozó szociális fejlesztői tevékenység. A 2012 -ben kidolgozott esélyegyenlőségi program a helyi szociális hátrányok csökkentését célozta, különösen a romák, gyerekek, idősek, nők és fogyatékkal élők körében. Ennek keretében áttekintették a település szociális helyzetét, majd több pontban fogalmazták meg az egyenlőtlenségek mérséklésének mikéntjét. A lépések főként munkaügyi, továbbá képzési programokat, illetve közösségi rendezvények szervezését takarták. Ehhez nagymértékben támaszkodtak a település aktív civil életére is: a községben számos aktív közösségi tevékenységet szervező és folytató civilszervezet van jelen, amelyek a szervezési programokban közreműködtek. A munkaerő-piaci integráció érdekében konkrét gyakorlati lépéseket téve biztosították a hátránnyal küzdők elhelyezkedését helyi és környékbeli vállalkozásoknál. A kiterjedt szociális intézkedések folytatásaként a település 2017-ben új projektbe kezdett: új épületet építettek, amiben a konyha, illetve az ahhoz tartozó kiszolgálóhelyiségek kaptak helyet. Az 50-60 adag kapacitású főzőkonyha mellett különböző élelmiszerek előkészítésére és tárolására alkalmas helyiségeket létesítettek, akadálymentes mellékhelyiséget hoztak létre, valamint személyzeti öltöző és iroda helyiség is épült, továbbá a helyben étkezés is megoldott lesz.

További infrastrukturális beruházásra is nyertek forrást a községben a 2017-es év folyamán, az óvoda épületének energetikai rendszerének korszerűsítésére. A program keretében elvégezték az épület hőszigetelését, korszerű nyílászárókat szereltek be, modernizálták a vezetékeket és a radiátorokat, továbbá napelemeket is telepítettek az épületre. A szociális étkeztetési ellátás fejlesztése elősegíti a településen élő rászorulók hátrányának kompenzálását. Egyrészt, a megfelelő étkezés biztosítása hozzájárul az ellátottak egészségi állapotának javításához, másrészt a helyben étkezési lehetőség megteremtésével a hátrányos helyzetűek elszigeteltsége is csökken, hiszen egy közösségi tér is kialakulhat. Ez hozzásegítheti őket a társadalomba való visszatérésükhöz, ami a község előnyére is válhat. Az óvoda épületének energetikai felújítása is előnyökkel jár Kunbaracs számára. Egyrészt, a modern fűtési és szigetelési rendszernek köszönhetően alacsonyabb lesz a fenntartási költsége az épületnek, amit a napelem rendszer telepítése tovább csökkenthet. Továbbá, a felújítás miatt az óvoda épületében is komfortosabbá válnak a körülmények, ami az óvodások és az óvodai dolgozók helyben maradását is elősegíti. http://www.kunbaracs.hu/meedia/dokumentum_2015/gazd_prog.pdf http://www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/top-megyei-projektek/szocialis-etkeztetesi-konyhakialakitasa-kunbaracson http://www.kunbaracs.hu/meedia/hirmondo/2017_augusztus.pdf http://voroskastely.hu/ http://www.kunbaracs.hu/meedia/dokumentumok/ Helyi_eselyegyenlosegi_program_v08.pdf

48

Profile for agoraresearch

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

73 sikeres magyar falu  

Mindnyájunkat érdekel, hogy mások hogyan csinálják. Különösen igaz ez a településfejlesztésre, hiszen ez esetben nem feltétlenül irigységből...

Advertisement