Page 5

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

3 S

P

E

C

I

A

L

Globalizarea virtualizãrii Î

ntr-un moment economic dificil, economia utilizării resurselor

Doresc să menţionez două aspecte care mie îmi par foarte im-

făcută nu printr-o tăiere brutală, ci prin abordarea unor soluţii

portante. Primul este simplitatea sau mai bine spus naturaleţea

noi în gestionarea lor, e principalul loc unde factorii de decizie

interfeţei faţă de nivelul ridicat tehnologic, iar al doilea este un

dintr-o companie se vor concentra şi în acelaşi timp pot dovedi

raport bun calitate/preţ, fără de care nu am fi vorbit despre acest

un nivel ridicat de înţelegere a situaţiei existente.

subiect în acest amplu articol. Mai sunt multe altele ce le veţi găsi

Prezenţa pe piaţa de IT a HYPER-V în reţelele, ce folosesc pachete Microsoft Windows Server 2008, nu e numai o necesitate

în paginile ce urmează şi mai ales în interesanta discuţie cu care debutează această secţiune.

impusă de evoluţia tehnologică firească a acestui început de mile-

Acest dosar special se doreşte a fi un cârlig pentru cei care

niu, ci şi o democratizare a unor abordări fireşti pânâ în prezent

sunt interesaţi, dar şi pentru aceia care nu au folosit până acum

doar marilor companii.

o asemenea soluţie tehnologică. Discuţiile despre beneficiile uti-

O competiţie în acestă zonă va ridica numărul de beneficiari şi va da un impuls aşteptat de foarte multă lume din domeniu.

lizãrii HYPER-V pot fi mult mai ample şi desigur vor avea loc la prezentările din conferinţele ATC sau din altă parte.

Paginile secţiunii Special au fost realizate de Cristian Faur şi Octavian Fulger www.ittrends.ro

Dan Iancu

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement