Page 44

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

42 M

A

S

A

R

O

T

U

N

D

Ă

Bogdan Marchidanu: Este investiţia în

dimensiunea achiziţiei de IT, dar în sine

IT&C un plasament profitabil pentru com-

plasamentul este profitabil, chiar vital.

panii?

Bogdan Cocora: Eu aş remarca că a trecut

Eugen Schwab-Chesaru: Cred că anul

de mult vremea în care companiile aruncau

acesta se va vorbi mai mult despre ce este

bani doar pentru a pune nişte cutii pe nişte

în interiorul acestui IT&C, începând de

mese. Fiecare companie privată urmăreşte

la toate afirmaţiile legate de miliardele de

foarte clar un return of investment, o stra-

Euro aduse la bugetul de stat. Cred că se

tegie. În multe cazuri IT-ul nu este numai o

va ajunge ca fiecare client să cântărească

investiţie ci face parte din strategia firmei.

mai bine dacă este mai util ca 100.000 de

Din modul de dezvoltare.

euro, sau un milion, sau 10 milioane, cât

Mihai Guran: Şi cu cred că orice firmă

are buget, să investească ca până acum

în momentul în care face o investiţie se

în foarte mult hardware, în destul de mult software şi într-un minim de servicii cât să

Bogdan Cocora

poată să-l folosească, sau ar fi poate mo-

gândeşte să fie profitabilă, altfel nu o face dacă este o firmă privată. Într-un fel te gândeşti într-o perioadă în care business-ul

mentul să-şi eficientizeze utilizarea IT-ului

an şi are o reducere de 50% în 2009, după

creşte, şi spui: „anul ăsta am nevoie şi de un

şi să-şi crească această profitabilitate a

părerea mea, nu este o cădere, însă ce vreau

CRM, şi de un sistem de videoconferinţe” şi

utilizării tehnologiei prin înglobarea de mai

să spun este că sunt foarte multe firme care

într-un an în care business-ul este pe un

multă inteligenţă în raport cu „fiarele”. Cred

au ajuns la o anumită dimensiune într-un

trend descendent, probabil te vei gândi: „Ce

că este o tendinţă importantă, care va marca

mod nesustenabil şi care sunt în situaţia

este mai important? CRM-ul, sau merg tot

atât piaţa cât şi strategiile companiilor de IT

în care criza îi paralizează şi nu au nicio

aşa, şi mă focalizez pe controlul costurilor,

şi care va exista la nivelul companiilor me-

şansă; în schimb, firmele mai mici, care au

de exemplu, şi îmi iau un ERP”. Reve-

dii şi la nivelul companiilor mari.

o anumită structură, au un anumit porto-

nind la dezbaterea companii mari - com-

Valentin Tomşa: După părerea mea

foliu de servicii şi produse, cred că trebu-

panii mici, sau medii şi dinamice, la marile

orice afacere, dacă îşi propune doar să

iesc ajutate. Majoritatea acestora sunt firme

corporaţii am văzut multe exemple de pla-

supravieţuiască, va muri. Asta este clar.

româneşti şi sunt în zona în care putem

nuri anuale sau multianuale, şi aici sunt de

Dacă în România tema companiilor este să

pune acei piloni pentru a trece mai departe.

acord cu ceea ce s-a spus: companiile mari

supravieţuiască, ele vor muri. Părerea mea

Eugen Schwab-Chesaru: Dacă vă uitaţi

se vor adapta mult mai greu şi vor trebui

este că IT-ul nu le va ajuta să supravieţuiască.

că sunt 400 şi ceva de mii de firme mici în

să facă un efort mai mare datorită acestui

Chiar recent am avut întâlniri cu companii

sistem de planificare, faţă de companiile

care mă întrebau chiar acest lucru, ce să

mici, unde decizia se ia mult mai repede şi

facă pentru a supravieţui. Referitor la pro-

se spune „stop la proiectul acesta, pentru că

fitabilitate, este evident că IT-ul este profi-

am nevoie de un ERP pentru a-mi controla

tabil. Nici nu are sens să despicăm firul în

mai bine costurile, şi mai amân CRM-ul”.

patru pentru a determina dacă este sau nu

La companiile mari, uneori este mai greu

este. Nu are sens să mai facem educaţie.

să ajustezi din mers, datorită modului de

Părerea mea este că nu mai e timp pentru a

planificare şi de conducere al lor.

face educaţie. Din acest punct de vedere sunt

Bogdan Cocora: Depinde foarte mult cum

două abordări: cei care înţeleg ei înşişi că

conducerea companiilor înţelege găsirea de

IT-ul este un plasament profitabil, şi cei care

soluţii, pentru că şi CRM-ul poate să fie

nu înţeleg. Cred că rolul nostru, al firmelor

o soluţie în care îmi colectez toţi clienţii,

de IT, cel puţin în zona companiilor lider, este să ne concentrăm pe cei care înţeleg că

pentru că pe unii nu-i vedeam pentru că

Felix Enescu

creşteam foarte repede şi nu mă interesa

IT-ul este un plasament profitabil. În ceea ce

dacă pierdeam o parte din clienţi şi acum

priveşte firmele mici, după părerea mea ele

România, din ele poate că undeva la 0,00

devine foarte important să-mi urmăresc fie-

au şansă mai mare de supravieţuire decât

şi o cifră mică la sută sunt firme cu viziune

care bănuţ şi să-i ţin pe ăia mai profitabili;

firmele mari.

şi cu nevoi IT reale. De exemplu, pentru o

şi atunci CRM-ul poate să fie soluţia, de-

Mihai Guran: Firmele mici care vor su-

firmă de 25 de oameni, nu este nevoie atât

pinde de ânţelegerea bussines-ului.

pravieţui au şanse mai mari „să supra-

de mare de a utiliza tehnologia informaţiei

Silviu Hotăran: Cred că trăim nişte

vieţuiască”...

la fel ca o companie de 200, sau 300, sau

vremuri extrem de interesante. Acum o

500 de oameni.

săptămână mi-a spus un chinez: „la noi,

Valentin Tomşa: Există foarte mule firme care nu s-au dezvoltat organic, nu s-au

Valentin Tomşa: Ce vreau să spun

în limba chineză, există două ideograme

dezvoltat sustenabil. Acesta este cel mai la

este că, indiferent dacă firma este mică,

pentru pericol şi oportunitate, care puse

modă cuvânt, sustenabilitatea, pentru că

importanţa IT-ului poate să fie la fel de

împreună formează cuvântul criză.” Este

poţi să creşti, şi creşti degeaba, pentru că în

mare; deci fără acest IT ei pot să moară,

foarte interesant pentru că noi, europenii,

situaţii de criză, cazi cu 80%. Ca să vă dau

după cum acelaşi lucru se poate întâmpla

facem invers. Avem cuvântul criză şi fiecare

un exemplu, cine a crescut 100% în fiecare

şi cu o firmă mare; singura diferenţă este

se gândeşte ce înseamnă această criză. „mă

www.ittrends.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement