Page 41

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

39 D

O

S

A

R

Managementul performanţei în administraţie

V

iena este unul dintre oraşele a cărui administraţie a adoptat un sistem de balanced scorecard adaptat pentru o utilizare uşoară de către toţi cei 60.000 de angajaţi din sistem. Soluţia SAS Strategic Performance Management a fost implementată pentru a gestiona relaţia cu cetăţenii menţinând în acelaşi timp o calitate înaltă a serviciilor.

Managementul Performanţei se referă la

în domeniul data management, business in-

tot ce presupune termenul englezesc im-

telligence şi software analytic. Gary Cokins

provement – prin sincronizarea aportului

a abordat domeniul administraţiei publice

de a crea valoare pentru şi de la clienţi cu

aplicând conceptele cheie ale managemen-

rezultatul aducerii de valoare economică

tului performanţei în cartea „Activity-Based

pentru acţionari şi proprietari. Scopul ma-

Cost Management in Government”. Această

nagementului performanţei este, în mod

carte se poate regăsi în resursele WIPO

evident, foarte larg, de aceea trebuie vizua-

(World Intellectual Property Organization).

lizat la nivel extins de întreprindere.

Gary Cokins Strateg al companiei SAS, recunoscut expert internaţional, Cokins va participa în România la seminarul Performance Management – Make it work care va avea loc pe 5 martie a.c.

performanţei este „traducerea planurilor

Transparenţă extinsă în administraţia publică

în executarea rezultatelor”. Este procesul

Administraţia oraşului Viena este una din-

de conducere strategică a unei organizaţii.

tre instituţiile publice care au recunoscut

Pentru companiile comerciale, strategia

nevoia unor îmbunătăţiri şi pregătirea pen-

pentru soluţia de balanced scorecard a fost

poate fi redusă la trei alegeri majore:

tru metode moderne de management. Cu

luată după o examinare atentă a tuturor

 Ce linii de produse sau servicii ar trebui să  oferim?

un număr de angajaţi de 60.000 (inclusiv

produselor disponibile.

30.000 în domeniul medical şi 1.000 în

După o consultare a pieţei şi luarea în

Ce pieţe şi tipuri de clienţi ar trebui să

contabilitate), administraţia oraşului Viena

considerare şi a altor furnizori, s-a ales

deservim?

a venit în noua eră orientată spre clienţi.

O definiţie simplă a managementului

 Cum vom reuşi să câştigăm – sau să continuăm să câştigăm? Deşi Managementul Performanţei oferă instrumente şi rezultate pentru a îmbu-

soluţia SAS din următoarele considerente: Administraţia Vienei a urmărit topicul Implementare rapidă, simplificată a primubalanced scorecard timp de câţiva ani. lui scorecards Fundaţia Europeană de Management al Utilizare uşoară, cerinţe simple de training Calităţii („European Foundation for Qua-

ultimei variante – a câştiga în mod constant

pentru staff lity Management” - EFQM), organizaţie Prezentare bună care furnizează vederi cu a Uniunii Europene, a oferit conceptul de rază extinsă management adaptat specificului pentru Transfer de date simplu şi intrări cu acces

prin ajustarea şi executarea cu success a

administraţia publică. Acesta a fost adoptat

strategiilor. Managementul Performanţei

de administraţia oraşului Viena şi poate

nătăţii toate cele 3 variante de mai sus, avantajul competitiv constă în obţinerea

oferă managerilor capacitatea de a simţi mai devreme şi a acţiona mult mai rapid şi

direct din alte aplicaţii, spre exemplu, SAP

R/3, MS Office fi foarte bine implementat prin utilizarea Soluţia conţine documentaţie de asistenţă balanced scorecard. realizată cu structuri predefinite Realizarea balanced scorecard a fost rela-

Iniţial, balanced scorecard a fost intro-

tiv simplă ca un mixaj între datele financiare

dus în toate cele 40 de birouri ale celor 6

Practici din domeniul privat aplicate în domeniul public

şi si alte tipuri de date furnizate ale Depart-

departamente administrative pe două nive-

mentul Administrativ nr. 6 (Departamentul

luri; apoi au fost extinse pentru a acoperi

„În ultimii ani, organizaţiile guvernamen-

Contabil) care deţinea un volum imens de

întreaga administraţie a oraşului Viena.

tale au început să privească spre industria

date – facturi, statistici, rezultatele diferitelor

Astfel, fiecare director de birou şi 1.000 de

privată pentru a găsi idei despre cum să

studii ş.a.m.d. Administraţia oraşului a pus

angajaţi din cele 6 departamente adminis-

îmbunătăţească practicile de business şi

o mare importanţă pe ceea ce se numeşte

trative au avut acces la balanced scorecard

eficienţa lor în utilizarea resurselor. Activi-

„soft facts” adică alte tipuri de date care nu

prin Internet.

ty based in cost management (ABC/M) este

se pot scrie în cifre, şi influenţa acestora

Întrucât angajaţii mulţumiţi generează

unul dintre cele mai importante instrumente

asupra organizaţiei, asupra angajaţilor şi

clienţi mulţumiţi, implementarea soluţiei

introduse pentru atingerea acestor obiec-

asupra studiilor de consumator.

SAS Strategic Performance Management

eficient la schimbările neprevăzute.

tive”, îşi începe cartea Gary Cokins, strateg

Decizia în favoarea sistemului SAS de

al companiei SAS, companie care activează

management al performanţei strategice www.ittrends.ro

a ajutat organizaţia să demonstreze şi să menţină calitatea înaltă a serviciilor. 

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement