Page 37

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

35 C

O

N

T

E

X

T

cală şi regională. Pe lângă ţara noastră

distribuitori de jocuri pentru console, PC-

gramatori. Valoarea tranzacţiei nu a fost

sunt incluse şi Bulgaria, Serbia, Moldo-

uri şi hardware din sudul Europei, care

dată publicităţii.

va, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru.

deţinea deja 40 de procente – pachet de

Country Sales Manager CHS Autodesk,

acţiuni

2007.

tant de software şi servicii pentru dome-

David Palas, a declarat că deschiderea bi-

„Vindem o companie ajunsă la maturi-

niul telecomunicaţiilor, a finalizat, în iunie

roului din Capitală vine în sprijinul obiec-

tate către unul dintre liderii pieţei est-

2008, preluarea integrală a companiei lo-

tivelor globale şi regionale ale companiei.

europene. După 15 ani de experienţă pe

cale de software outsourcing IP Devel. Enea

El a adăugat că România aduce companiei

piaţa europeană, CD Media deţine know-

semnase încă din aprilie 2008 acordul de

americane cele mai mari venituri din regi-

how-ul necesar pentru a continua cu suc-

preluare a companiei locale, contra sumei

cumpărat

în

noiembrie

Firma suedeză Enea, furnizor impor-

une, după Cehia, fiind cea mai mare ţară, atât ca populaţie, cât şi ca economie, din Europa de Sud-Est. Reprezentantul Autodesk pentru România şi Europa de Sud-Est este Paul Lipovanciuc.

Achiziţii pe piaţa locală IT în 2008

În 2009, companiile prezente pe piaţa românească vor încerca să-şi reducă cât mai mult costurile şi vor apela la servicii ca outsourcingul sau Software as a Service.

«

Grupul german Man and Machine Software, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de software de proiectare şi pro-

ces ceea ce am construit noi”, a declarat

de 3,2 milioane de euro, cu scopul de a-şi

ducţie asistată de calculator din Europa,

preşedintele grupului RTC, Octavian Radu.

consolida oferta de servicii şi posibilităţile

a anunţat, pe 6 februarie 2008, preluarea

În ceea ce priveşte planurile de dezvoltare,

de extindere în Europa. Reprezentanţii

firmei A&C International, distribuitorul

noul acţionar majoritar al Best Distribu-

Enea au declarat că o sumă suplimentară

autorizat al producătorului de software

tion, Spiros Jamas, a spus că va păstra por-

va fi plătită, după patru ani, în funcţie de

de proiectare Autodesk în România, şi în-

tofoliul de produse existent şi va aduce în

performanţele financiare ale IP Devel.

fiinţarea unei filiale în Capitală care va

acelaşi timp brand-uri noi.

Grupul

de

companii

de

distribuţie

prelua contractele şi autorizaţiile necesare.

Un anunţ important a venit, în aprilie

IT&C Alliance-Royal Computers a cum-

Compania nou înfiinţată – Man and Ma-

2008, pe piaţa locală de hardware din partea

părat, în iunie 2008, importatorul şi

chine România S.R.L. - se ocupă exclusiv de

Asesoft Distribution. Firma a cumpărat

distribuitorul de componente şi echipa-

distribuţia produselor software Autodesk,

50% din Combox Delivery, companie care

mente IT Caro Group, devenind ast-

lider mondial în dezvoltarea de aplicaţii

activează în distribuţia de produse peri-

fel unul dintre primii zece jucători

software de proiectare 2D şi 3D destinate

ferice, media, componente, produse sub

pieţei autohtone de IT din România.

pieţelor de proiectare mecanică, arhitectură,

marcă proprie şi alte accesorii pentru PC.

CEO Caro Group, Liviu Brezae, a de-

construcţii, infrastructură, media şi enter-

Asesoft Distribution i-a plătit omului de

clarat că valoarea tranzacţiei este de

tainment. Această schimbare a făcut parte

afaceri Sebastian Ion, care deţinea 50% din

aproape un milion de euro, specifi-

din planul de dezvoltare a afacerii Autodesk

Combox, suma de două milioane de euro,

când că în ultimii ani grupul a înregis-

pe plan local, având ca obiective principale

reprezentând preluarea propriu-zisă, plus

trat o creştere medie anuală de 30%.

valorificarea oportunităţilor de afaceri din

investiţia în companie. Celălalt procent de

Caro Group se compune din: Caro Com-

România, dezvoltarea şi susţinerea reţelei

50% aparţine directorului general Vlad

puter Distribution (import şi distribuţie

de parteneri şi consolidarea poziţiei de lider

Dumitru.

echipamente şi componente IT şi software

în toate industriile cărora li se adresează.

ai

Cele două companii vor acţiona la nivel

Microsoft), Caro Store (reţeaua proprie de

Filiala locală a Man and Machine este

operaţional pentru integrarea platformelor

magazine retail, compusă din cinci maga-

condusă de Luminiţa Popescu.

şi, în acelaşi timp, pentru dezvoltarea

zine prezente în Bucureşti, Galaţi, Brăila,

Un eveniment important pe piaţa de soft-

oportunităţilor comune. Stanciu a de-

Piteşti) şi Caro Network (furnizor de ser-

ware în februarie 2008 l-a reprezentat

clarat că această tranzacţie vine să susţină

vicii Internet, subdistribuitor RDS).

achiziţia companiei bulgare de IT Latona,

intenţiile declarate la începutul acestui an

În august 2008, grupul RTC Holding a

specializată în tehnologia informaţiei şi

cu privire la dezvoltarea şi întărirea reţelei

comunicat că vinde divizia de distribuţie

în consultanţă pentru afaceri, de către

locale de parteneri, Combox având o zonă

IT&C ProCA grupului de firme R.H.S.,

producătorul de soluţii informatice Siveco

de produse IT complementară gamei cu-

unul dintre cei mai importanţi furnizori

România. Cele două companii au colabo-

rente Asesoft Distribution.

de componente, accesorii şi sisteme IT

rat anterior la implementarea sistemului

Neogen, cel mai mare portal de Internet

din România. Valoarea tranzacţiei nu a

informatic integrat pentru Fondul Naţional

de pe piaţa românească, a anunţat că a

fost făcută publică. Reprezentanţii com-

de Asigurări de Sănătate din Bulgaria.

achiziţionat compania de software Inspire

paniei au declarat la acea vreme că, după

Grupul RTC a comunicat, în martie 2008,

Development din Iaşi. Neogen mai deţine

obţinerea acordului din partea Consiliului

vânzarea a 60% din distribuitorul de

două centre de dezvoltare software, în

Concurenţei, ProCA va deveni parte a gru-

jocuri video Best Distribution către CD

Mureş şi Chişinău, în cadrul cărora lucrează

pului de firme R.H.S., RTC păstrând inte-

Media, unul dintre cei mai importanţi

110 angajaţi, dintre aceştia 42 fiind pro-

rese importante în noua structură. 

www.ittrends.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement