Page 36

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

34 C

O

N

T

E

X

T

Un an cu efecte negative moderate de Bogdan Marchidanu

ând IT&C-ul din România a ajuns să reprezinte 10% din PIB, nimeni nu mai poate nega relevanţa lui pentru întreaga economie, în ciuda dinozaurilor de toate speţele care continuă să gândească doar în termeni de industrie prelucrătoare, agricultură şi comerţ. Şi mai important este că acest domeniu a crescut, în marea lui majoritate, prin forţe proprii şi la modul sănătos. Ceea ce, probabil, îl va scuti de apoplexia urmată de paralizie născută din ceea ce se numeşte „criză economică”.

C

tec va trebui să se lupte cu BitDefender. Symantec şi-a comercializat produsele în România, în 2007, prin cei doi parteneri actuali, Romsym Data şi Omnilogic, care au contribuit cu 60%, respectiv 40% la vânzările totale. Printre planurile reprezentanţei locale Symantec se află şi

Criza de pe piaţa financiară internaţională

companiilor offshore, a anunţat, pe 15

afectează şi România, primele semne

ianuarie 2008, că a deschis un cen-

ELO Digital Office GmbH, companie ger-

vizibile fiind prezente pe piaţa imobiliară

tru de suport tehnic la Bucureşti pentru

mană care dezvoltă şi distribuie soluţii

şi domeniile conexe, industria textilă,

clienţii din Uniunea Europeană. În primă

software pentru domeniile de document

precum şi pe piaţa auto. Companii care

fază, centrul va furniza servicii în do-

management, arhivare electronică şi ma-

activează în aceste sectoare au anunţat

meniul financiar şi contabil, precum şi

nagementul fluxurilor de lucru, şi-a deschis

deja restructurări de personal, oprirea

servicii suport pentru clienţi, în limbile

oficial, pe 26 februarie 2008, biroul în ţara

investiţiilor sau, mai rău, întreruperea

franceză, germană, italiană sau spaniolă.

noastră. Această lansare a fost însoţită de

activităţilor pe plan local. În ceea ce pri-

Akos Csernus, fost manager la General

semnarea

veşte piaţa tehnologiei informaţiei, im-

Electric România şi manager regional pen-

cu Konica Minolta Business Solutions

pactul crizei se va simţi mai târziu, sunt

tru PricewaterhouseCoopers în Ungaria, a

România, furnizor de echipamente de birou,

de părere unii analişti din piaţă, întrucât

fost numit de WSN ca director operaţional

şi doi dintre cei mai cunoscuţi integratori IT

în ţara noastră există încă o foarte mare

pentru Europa Centrală şi de Est.

din România – Ager Business Tech şi NET

nevoie de investiţii în infrastructura de IT, în special în cadrul instituţiilor publice.

depăşirea pieţei din Ungaria.

unor

parteneriate

strategice

Directorul de marketing pentru Europa

Brinel. Deschiderea reprezentanţei ELO din

de Est al Symantec, Hedvig Bartha, decla-

România face parte din strategia de extindere a companiei în Europa şi Asia.

Specialiştii estimează, în 2009, o mic-

ra, în octombrie 2007, că producătorul

şorare a vânzărilor de hardware, o creş-

american de soluţii de securitate va deschi-

Furnizorul olandez de software şi servicii

tere moderată a pieţei de software şi

de un birou în Bucureşti, numindu-l pe

de consultanţă pentru planificare şi optimi-

oportunităţi pentru dezvoltarea serviciilor

Gabriel Tomescu, care a lucrat anterior

zare ORTEC a deschis, la începutul lunii

IT. În 2009, companiile prezente pe piaţa românească vor încerca să-şi reducă cât mai mult costurile şi vor apela la servicii ca outsourcingul (externalizarea către alte companii a unor activităţi) sau Software as a Service (SaaS – aplicaţii găzduite şi accesibile direct prin Internet). Firmele vor

»

În ceea ce priveşte piaţa tehnologiei informaţiei, impactul crizei se va simţi mai târziu, întrucât în ţara noastră există încă o foarte mare nevoie de investiţii în infrastructura de IT.

găsi mai avantajoasă oferta de a închiria aplicaţii, decât să plătească pentru software-ul tradiţional, care costă deloc puţin

la IBM, în funcţia de country manager.

aprilie 2008, o filială în România. Herman

şi necesită upgrade-uri periodice.

Inaugurarea s-a produs pe 30 ianua-

Wierenga (proiecte & servicii) şi Adi Kara-

La începutul lui 2008, specialiştii din do-

rie 2008, prilej cu care directorul regio-

mehmedovic (marketing & vânzări) au

meniu preconizau că lupta jucătorilor din

nal al companiei, Gabriel Tomescu, a

fost numiţi responsabili de această filială.

sectorul tehnologiei informaţiei va fi una

declarat că doreşte ca până la sfârşitul

„Am ales România ca locaţie pentru că aici

strânsă. De asemenea, se estima că in-

anului 2008, toate marile companii din

se găseşte cea mai mare piaţă din regiune.

dustria IT autohtonă îşi va continua tren-

România să testeze produsele Symantec.

În plus, ne situăm şi în apropierea portului

dul ascendent, fiind în continuare loc de

Tomescu a adăugat că Symantec urmăreşte

maritim de la Marea Neagră”, a spus Her-

creştere. Ce a însemnat însă 2008 la finalul

să-şi dezvolte reţeaua de parteneri în

man Wierenga.

acestui an?

România şi să instruiască cel puţin 200

Autodesk, producătorul american de so-

de specialişti, iar până la sfârşitul anului

luţii software pentru proiectare asistată

Intrări pe piaţa locală IT în 2008

2009 să obţină o cotă de 50% din piaţa

pe computer (CAD), a deschis în septem-

WSN Global Services, furnizorul indian

românească de antivirus. Pentru atinge-

brie 2008 biroul de la Bucureşti, care va

de soluţii de externalizare a activităţilor

rea unei cote de piaţă de 50%, Syman-

funcţiona ca reprezentanţă pe piaţa lo-

www.ittrends.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement