Page 33

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

31 C

„Toate

propunerile

noastre

sunt

O

N

T

E

X

T

o

zitului, scutirea de impozitul pe profitul

cu reprezentanţii Alianţei Confederaţiilor

emanaţie a dialogului permanent pe care

reinvestit şi reducerea fiscalităţii (a impo-

Patronale din România – ACPR, organism

structurile noastre teritoriale, din fiecare

zitului pe veniturile micro-întreprinder-

de reprezentare unitară a mişcării pa-

judeţ, le au cu întreprinzătorii din sec-

ilor cu 1% şi a contribuţiilor de asigurări

tronale din România.

torul IMM. De asemenea, în paralel cu

sociale obligatorii cu minim 5%); stabili-

„Subliniez faptul că toate aceste pro-

această activitate, CNIPMMR realizează,

rea unui program naţional pentru dezvol-

puneri se înscriu şi în linia Planului de

la nivel central, cercetări bine fundamen-

tarea de portaluri şi comerţ electronic, de

relansare economică iniţiat de Comisia

tate şi care au caracter de referinţă, privind

parcuri industriale, spin-off, clustere, cen-

Europeană, cuprinzând măsuri privind

situaţia mediului de afaceri, prin evaluări

tre de branding pentru IMM-uri; includerea

acţiuni coordonate ale statelor membre,

semestriale, dar şi anuale, Carta Albă a

reprezentanţilor organizaţiilor patronale

propuneri de accelerare a reformelor struc-

IMM-urilor din România devenind, după

reprezentative la nivel naţional în toate

turale, măsuri de investiţii inteligente, pro-

numeroase ediţii, o lucrare fundamentală”,

organismele regionale care elaborează

puneri pentru stimularea pieţei muncii şi

conform domnului Mintaş.

politicile de dezvoltare, de gestionare şi

creşterea cererii, precum şi măsuri pentru

monitorizare a fondurilor europene etc.;

ajutorarea IMM-urilor.

Oficialul a precizat, de asemenea, că evaluările şi previziunile organizaţiei pe

dezvoltarea

contractelor

„În ceea ce priveşte sectoarele cele

care o reprezintă privind anul 2009 sunt

de parteneriat public-privat pentru apli-

mai afectate de criză, deşi se vorbeşte

bine ancorate în realitate şi sunt rezultatul

carea politicilor regionale şi accesarea de

relativ mult despre ele, aş dori să nu fac

unor activităţi care se înscriu cu succes în

finanţări europene, precum şi realizarea

nominalizări pe domenii. Actictivităţile

modelul bunelor practici europene.

unui mecanism eficace pentru absorbţia cu

economice sunt angrenate, toate, într-un

acordurilor

şi

În privinţa perioadei dificile prin care

succes a fondurilor structurale; adoptarea

mecanism complex în afara căruia nu

trece întreaga economie mondială acum,

de măsuri excepţionale pentru contraca-

rămâne niciun sector, ceea ce ne face să

domnul Mintaş a declarat că, în ciuda unor

rarea efectelor crizei adaptate fiecărei

credem că, în general, ar putea să apară

păreri exprimate de anumite persoane,

categorii de agenţi economici afectaţi,

anumite dificultăţi în orice domeniu”,

criza actuală este o realitate care trebuie

pentru stabilirea acestora solicitându-se

ne-a

acceptată şi ale cărei efecte trebuie contra-

noului Guvern organizarea unei întâlniri

CNIPMMR. 

mai spus prim-vicepreşedintele

carate. În ceea ce priveşte cauzele crizei, deşi s-au identificat mai multe direcţii în care se poate arăta „cu degetul”, organizaţia din care face parte consideră că, în prezent, este mult mai important „să vedem în ce fel putem reacţiona de o manieră optimă asfel încât IMM-urile să aibă cât mai puţin de suferit.” Dacă ne gândim la ceea ce a făcut Consiliul, acesta a formulat deja, public, propuneri privind îmbunătăţirea mediului de afaceri şi dezvoltarea sectorului IMM. În anul 2009, fundamentale pentru limitarea crizei economice şi a impactului acesteia asupra IMM-urile sunt, în opina conducerii CNIPMMR, următoarele măsuri: alocarea anuală, prin Legea bugetului de stat, de fonduri în valoare de minim 0,5% din PIB pentru finanţarea programelor de dezvoltare şi a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi IMM-uri; reducerea semnificativă şi în regim de urgenţă a birocraţiei şi a parafiscalităţii; creşterea accesului întreprinzătorilor la servicii de consultanţă şi formare profesională prin folosirea voucherelor; flexibilizarea rapidă a pieţei forţei de muncă din România - una dintre cele mai rigide din UE - concomitent cu adaptarea de măsuri de creştere a siguranţei înfiinţării de noi locuri de muncă; menţinerea cotei unice a impo-

Piaţa principală de servicii IT în 2009 Cei mai importanţi cumpărători de servicii IT în 2009 vor fi IMM-urile, în proporţie de 50%, arată un micro-studiu realizat pe grupe reprezentative de clienţi ai industriei de consultanţă şi servicii IT, realizat de compania Computer Trobleshooters. Conform studiului, dintr-un eşantion de 100 de persoane cu vârste între aproximativ 18 şi 55 de ani, de la patron la Senior Director, de la vicepreşedinte la management şi alte funcţii, 47% din totalul respondenţilor sunt de părere că îşi vor reduce cheltuielile cu 40% şi peste, în condiţiile în care vor externaliza necesităţile de service IT către o companie specializată; 23% cred că nu va exista o reducere a cheltuielilor, iar 38% din respondenţi au nevoie de mai multe informaţii pentru a decide asupra reducerii de costuri. În ceea ce priveşte companiile interesate în a-şi externaliza serviciile de IT, cele mai interesate sunt IMM-urile. În proporţie de 50%, reprezentanţii companiilor respondente sunt de părere că această externalizare le va aduce o reducere a costurilor între 40 şi 50%. Pe locul doi sunt marile companii, la care de asemenea se estimează o reducere a costurilor cu 40% - fiind de acord cu această afirmaţie un procent de 45,4% din respondenţi. În cazul multinaţionalelor şi organizaţiilor, un procent de 31,1% prevăd o reducere de 40% în urma externalizării serviciilor IT, iar la companiile medii, acest procent ajunge la 11,1%. Ca factor de decizie, patronii- în proporţie de 60% -, aceştia cred că îşi vor reduce cheltuielile cu 50% şi peste; tot la această concluzie au ajuns directorii de firme şi vice-preşedinţii, într-un procent de 49,9%; pe locul trei se situează specialiştii din diverse domenii de activitate ale unei firme, cu un procent de 36,8%; managerii se află pe ultimul loc, cu 27,1%. Potrivit companiei, în condiţiile în care industria mondială de consultanţă IT a depăşit deja cifra de 50 de miliarde de dolari în 2007, iar rata de creştere globală era stabilită în 2005 undeva la 5.2% (de către IDC), rata de creştere pe piaţa românească este de 20% . De asemenea, conform Gartner, pentru anul financiar 2008, în Europa, este de aşteptat un ritm de creştere al pieţei de servicii IT de 5,3%, de până la 211 miliarde de euro. Conform firmei Computer Trobleshooters, la studiul referitor la evoluţia pieţei de consultanţă şi servicii IT în 2009 au răspuns un număr de 100 de reprezentanţi din mai multe categorii de companii, de la multinaţionale la IMM-uri, cei mai interesaţi de externalizarea serviciilor sunt micile companii, adica IMM-urile, precum şi companiile mari, pe ultimul loc aflându-se cele medii, iar înaintea acestora, multinaţionalele.

www.ittrends.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement