Page 3

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

1 E

D

I

T

O

R

I

A

L

Continuarea instit să fiu, nu-mi place de fel expresia „un nou

C

început”. Consider că toată viaţa continuăm ce am făcut, ce am acumulat şi, fără dubii, totul se amestecă într-un vârtej numit viaţă. Nu suntem singuri, suntem

fiinţe sociale şi depindem unii de alţii şi de vremurile pe care le trăim. După acest preambul poetic este evident că susţin conti-

Dan Iancu, redactor şef

nuitatea din activitatea noastră cu această apariţie, revista pe care o citiţi acum şi căreia îi spunem IT TRENDS, pentru a sublinia ce ne propunem să facem. Nu e pentru nimeni

rile meselor rotunde organizate de revista noastră cu diferite

vreo surpriză să-i spun că noutăţile se află din Internet. Nu

teme legate de contextul general, dar şi de specificul intern,

mai sunt timpurile telexurilor sau neapărat ale agenţiilor

veţi putea să urmăriţi comentariile unor reputaţi experţi în

de ştiri care ajung la oameni prin intermediul ziarelor. În

această lume, poate mult mai rapidă decât cea reală, şi veţi

acest mileniu al comunicaţiilor rapide, simpla relatare a

fi la curent cu cele mai importante evenimente şi produse.

faptelor nu mai este vreo prioritate, pentru că le vei afla

Nu ne propunem să abordăm tehnic prezentările de produse,

mult înaintea hârtiei. O revistă, chiar cu o apariţie aproape

oricum nu ar fi loc pentru teste comparative sau fişe exhaus-

bilunară (douăzeci şi unul de numere pe an) are sarcina de

tive, ci să vă oferim răspunsuri la întrebări decizionale foarte

a proceda mai subtil. Vom sugera, prin selecţii de ştiri şi co-

simple. „Cui, de ce sau care e noutatea” vor fi întrebările la

mentarii, sensul direcţiilor în care se vor dezvolta diferitele

care vom răspunde în materialele ce vi le oferim spre lectură

componente ale domeniului TIC şi implicaţiilor ecomomico-

şi nu numai.

financiare, ce vor urma în legătură cu ele. Din această cauză

Mulţi dintre dumneavoastră se vor întâlni cu revista aceas-

suntem siguri că alegerea numelui revistei noastre a fost un

ta la conferinţele ATC, la SolePAD, Green IT sau eLiberatica

lucru natural, iar nu unul fortuit sau trendy.

pentru că vom fi un suport activ pentru tot ce organizează

O revistă are sarcina de a sugera, prin selecţii de ştiri, interviuri şi comentarii, sensul direcţiilor în care se vor dezvolta diferitele componente ale domeniului TIC.

«

Agora Media SA şi ne vom implica fără doar şi poate în aceste activităţi pe care le privim ca un tot unitar, desigur fiecare cu specificul ei. Relatările despre aceste evenimente, dar şi alcătuirile de dosare sau articole tematice vor fi permanent în atenţia redacţiei. Nu vrem numai să devenim o simplă bibliografie, dar dorim astfel să găsim căi mai ample de comunicare cu publicul ce ne citeşte, să putem să-l provocăm la discuţii constructive şi să creăm o comunitate activă în

Scriam mai sus despre continuitate. Agora Media SA are un

promovarea mult mai implicată a TIC în România. Suntem

anumit standard de expertiză cu privire la evaluarea pro-

conştienţi că paşii făcuţi în aceşti ani au fost importanţi, dar

duselor din piaţă şi a diferitelor legături cu mediul de busi-

credem sincer că se poate mai mult şi, în fond şi la urma

ness. Am preferat închiderea a două reviste licenţiate Ziff

urmei, este raţiunea noastră de a exista.

Davis pentru a construi o revistă românească ce va îmbina

O parcurgere a secţiunilor revistei vă va lămuri mai bine

părţi din experienţa acumulată cu PC Magazine România,

decât acest editorial. Nu doresc să dezvălui aici toate sur-

cu platforma din eWeek. De aici continuitatea, iar nu un

prizele pe care vi le-am pregătit, pentru că plăcerea va fi a

început, după cum gândesc eu. Practic ne-am pus laolaltă,

voastră. Vă voi spune totuşi câteva cuvinte despre secţiuni

Bogdan Marchidanu, Elena Liţă, Monica Muscă, Cristian

pentru o mai bună „indexare”. La „Eveniment” e clar, „Fo-

Faur, Octavian Fulger şi eu, împreună cu colegii noştri

cus” se va ocupa de produse şi soluţii, „Club” e destinat

Elena Netea, Nicolae Bucur, Marian Teodorescu şi Eugen

personalităţilor, „Context” e locul unde vorbim de mediul de

Silişte, pentru a gândi o publicaţie incitantă deschizătoare

afaceri cu prediliecţie, iar „Stil” vine la urmă precum de-

de discuţii, cu mult mai multe interfeţe cu publicul şi mult

sertul cu destinderea unor obiecte frumoase, supertehnice

mai aproape de ce considerăm un ideal în materie.

şi foarte utile, dar nu numai. Vom pregăti un „Special” unor

Veţi avea prilejul să citiţi mai multe interviuri cu oa-

subiecte arzătoare la ordinea zilei, dar această secţiune nu

meni importanţi din domeniul TIC, mediul de afaceri sau

va fi permanentă. Evident, lipsiţi de prejudecăţi şi restricţii,

alte activităţi unde calculatorul reprezintă la oara actuală o

autorii opiniilor nu vor fi „cazaţi” la o anumită secţiune. 

necesitate absolută, veţi avea plăcerea să urmăriţi dezbatewww.ittrends.ro

dan.iancu@agora.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement