Page 29

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

27 O

P

I

N

I

I

Starea situaţiei... de criză

An bogat, An sărac

C

ine nu-şi mai aduce aminte de cunoscutul serial care a rulat la noi în anii `70, dat ca exemplu pentru slăbiciunile sistemului capitalist? Originalul, nu clona autohtonă cu simpaticul Brenciu...Ce actori!

Ce intrigă! Ce răsturnări de situaţii... Ce departe eram de

Radu Crahmaliuc

toate astea... Păstrând acest fir, orice încercare de analiză a pieţei de IT pentru 2009 este o aventură, la fel de puţin

semne de „oboseală” din primele luni ale verii. Toate atipiile

predictibilă, de la un episod la altul...

pieţei locale s-au coalizat la un moment dat într-un blocaj

Totul e să nu ne ia valul. Bogat sau sarac, 2009 va fi

financiar - care nu avea încă nicio legătură cu criza. Lipsa de

cu certitudine un an al schimbărilor pe piaţa de IT. Un an al

lichidităţi s-a suprapus cu o pierdere de încredere a băncilor,

consolidării, al maturizării, în care toţi cei care vor rezista

stoparea creditelor generând o mare harababură pe piaţa de

vor ieşi întăriţi. Valul crizei internaţionale – adevărata criză

distribuţie, unde marginile în general mici nu mai puteau

– nu a ajuns înca noi, ci s-a manifestat mai mult prin vuietul

compensa şi depăşi pierderile de curs sau cele operaţionale.

de panică şi reculuri. Fără să fie în mod direct destructiv,

Revizuiri negative. Sfârşitul de an a venit cu un cor de

acest val se suprapune peste undele laterale şi superfciale

revizuri ale bugetelor, unde doar cei mai optimişti jucători

generate de alte cauze, în marea lor majoritate interne. La

şi-au menţinut creşteri, dar şi acestea doar de o cifră... Re-

fel ca la mişcările seismice, aceste unde secundare sunt cele

tailul se restrânge. Se închid magazine, iar locul rafturilor

Dramatica depreciere a leului este un efect al marelui val, dar am mai trecut peste asta. O politică sănătoasă de minimă cumpătare ne poate scoate la liman.

«

de produse IT este luat de pempers, cafetiere şi jucărioare... Nimeni nu se mai încumetă să lucreze cu stocuri, iar aceasta este o mare problemă pentru onlineri. Fireşte că există şi domenii IT care vor contiua să crească mai accelerat, precum comunicaţiile, networking-ul şi soluţiile de software enterprise. Piaţa mai are încă putere de absorbţie pentru aceste ramuri şi premisele societăţii informaţionale sunt încă la nivel de utopie.

mai periculoase, ţinând de funcţionarea sistemului în sine.

În aşteptarea marilor proiecte, vendorii şi integrato-

Dramatica depreciere a leului este un efect al marelui val,

rii sunt încă sceptici cu privire la contractele din zona

dar am mai trecut peste asta. O politică sănătoasă de minimă

guvernamentală, unde la un moment dat nimeni nu îşi mai

cumpătare ne poate scoate la liman, până la ţărmuri finan-

asuma niciun angajament. În aceste condiţii, majoritatea

ciare mai stabile. Pericolul vine de la ceaţa reprezentată de

organizaţiilor joacă pe „creşterea zero”, mizând pe rezultate

bâjbâiala politico-economică şi colţurile de stâncă ascunse

cel puţin egale cu cele de anul trecut, iar firmele locale îşi fac

ale mecanismelor de piaţă.

bugetele doar pe un semestru.

Ce a fost, a fost... Spre ghinionul nostru, 2007 a fost pen-

Miza pe infrastructură. Riscând câteva predicţii pentru

tru IT-ul din România un an foarte bun. De aici, orice încer-

acest an, cred că va fi, fără îndoială, o perioadă de consoli-

care de a menţine aceleaşi ritmuri de creştere de până acum

dare. Cei care îşi permit să investească în infrastrutură, for

trebuia privită circumspect de la bun început. După creşterile

trebui să se gândească de două – trei ori, să se chivernisească,

de 25%-30% din ultimii ani, era de prevăzut o stagnare,

dar rezutatele de eficienţă vor aparea neîndolielnic. Să nu

generată de maturizarea pieţei. Pentru unele domenii din

uităm că leit-motivurile tehnologice ale momentului sunt

IT - precum echipamentele de birou, această stagnare a venit

conectarea şi comunicarea, reţelele inteligente, virtualizarea

mult mai repede, pe fondul unei saturări treptate a pieţei

şi consumurile ecologice.

şi a frânării ritmului de dotare industrială. În acelaşi timp,

În fond IT-ul a avut întotdeauna un rol vitalizant, genera-

2007 a fost anul post-aderare şi al efervescenţei proiectelor

tor de eficienţă şi supapă de progres. Folosite cu pricepere,

structurale, în timp ce cele 2 lungi bătalii electorale au facut

resursele IT vor ajuta organizaţiile să treacă peste momentul

ca în 2008 toate marile proiecte să îngheţe. „Ei cu ei- Noi cu

critic şi să îşi pregătească evoluţia din următorii ani, de pe

Noi... dar nimeni cu IT-ul”. Concomitent, maturizarea pieţei

o nouă treaptă. 

a generat frânarea dinamicii din retail, care a dat primele www.ittrends.ro

rcrahmaliuc@yahoo.com

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement