Page 28

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

26 C

L

U

B

este şi Microsoft, există oameni mai buni,

în sensul în care suntem inovativi, inven-

oportună continuarea existenţei unui mi-

oameni de mijloc şi oameni cu performanţe

tivi şi ne simţim foarte bine unii cu alţii,

nister de profil. Pe de altă parte, noi, ca şi

mai slabe. Dorinţa mea va fi să ajung

atunci viaţa are sens. Sfătuiesc pe oricine

corporaţii internaţionale de IT, suntem da-

să înlocuiesc oamenii neperformanţi din

să părăsească o zonă de lucru unde nu vine

toare de a încerca să clădim un parteneriat

Microsoft România cu oameni mult mai

cu drag la servici.

strategic cu guvernul pentru ca toate de-

performanţi, pentru că valori sau talente în piaţa IT locală există din plin, mai ales

Bogdan Marchidanu: Vă mai poate surprinde ceva?

ciziile guvernamentale care se iau să fie cel puţin validate de cele mai mari corporaţii

în această perioadă. Nu vom aştepta un an

Călin Tatomir: Eu cred că nu ar trebui să

din lume prin prisma experienţei din alte

de zile ca să facem aceste schimbări. Vreau

mai fim surprinşi de nimic. Suntem într-o

ţări. Treaba noastră nu este să ne băgăm

să fiu clar înţeles: La Microsoft România,

societate, într-o ţară şi în faţa unei situaţii

în zona de execuţie a programelor, dar

datorită statutului dobândit, nu se va pune

economice în care nu ar trebui să fim

partea de consiliere reprezintă o datorie a

problema unor eventuale disponibilizări

surprinşi. Trebuie să avem pentru fiecare

noastră.

generate de criză, însă va exista întotdeauna chestiunea modificărilor de personal pe criterii obiective de performanţă. Bogdan Marchidanu: Aţi fost ani de zile antreprenor. Un antreprenor este în primul rând mânat de pasiune. Cum se împacă directorul general de corporaţie cu antreprenorul din acest punct de vedere? Călin Tatomir: Uau. Este o întrebare foarte bună. Acesta este şi motivul pentru care am venit la Microsoft. Călin Tatomir a venit la Microsoft din poziţia unui om care lucrează în IT-ul din România gândind că este cel mai dorit post din IT-ul românesc. Asta înseamnă clar pasiune. De-asta eu, Călin Tatomir, mă simt foarte bine la Microsoft România. Am venit pentru o pasiune şi sunt aici fiindcă îmi face plăcere să fiu aici într-o astfel de perioadă economică. Din acest punct de vedere, cred clar că dacă nu faci ceva cu pasiune, n-ai nicio şansă să realizezi ceva. Trebuie să fim noi înşine într-o astfel de perioadă. Cred că toată lumea din Microsoft ar trebui să înţeleagă foarte bine că şansa de a lucra aici reprezintă o oportunitate majoră pentru fiecare. Probabil că în clipa în care nu va mai simţi aceeaşi pasiune, Călin Tatomir va pleca a doua zi de la Microsoft. Bogdan Marchidanu: Aţi mărturisit public cu ceva vreme în urmă că vă plac jocurile pe calculator. Cât pot influenţa jocurile viaţa şi deciziile unui director general de corporaţie?

situaţie care apare o abordare proactivă, să

Bogdan Marchidanu: Ce moştenire vreţi

Călin Tatomir: Nu mai am acelaşi timp

fim calmi, reci şi să luăm soluţia cea mai

la dispoziţie pentru jocuri, însă plăcerea

bună. Eu unul încerc să învăţ în fiecare zi

Călin Tatomir: Cred că cel mai impor-

este la fel de mare. Cred că jocurile ne

ceva, fie că e vorba de un coleg, un produs

tant lucru pentru mine ar fi ca Microsoft

stimulează foarte mult imaginaţia, curajul

sau un partener Microsoft.

România să aibă câteva „best practices” la

şi realizarea de combinaţii. Ne stimulează

Bogdan

să lăsaţi în cadrul Microsoft?

Marchidanu: Ce facem în

nivel mondial, adică să ridice nişte proiecte

foarte mult gândirea de strategii. Pe de altă

România cu sectorul public, din punct de

sau nişte concepte noi, pe care corporaţia

parte, dacă privim serviciul ca pe o obligaţie

vedere al folosirii IT-ului ca mijloc de ges-

să le aplice în mai multe ţări. În zona de

şi nu ca pe o parte intrinsecă a vieţii

tionare eficientă a crizei?

oameni, mi-aş dori ca la plecarea mea din

noastre, atunci situaţia e tristă. Dacă ser-

Călin Tatomir: Cred că în primul rând

Microsoft să las în spatele meu nu un grup

viciul face parte din viaţa noastră şi venim

şansa noastră în acest moment este că

de oameni, ci o echipă pasionată şi mândră

la servici cu pasiune, iar acolo ne „jucăm”

actualul guvern al României a considerat

că beneficiază de o emblemă Microsoft. 

www.ittrends.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement