Page 18

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

16 O

P

I

N

I

I

Dincolo de criză

Î

nainte de 1990, termenul de „criză” (însoţit de cuvinte precum economică, financiară, socială şi aşa mai departe) era asociat invariabil capitalismului. În absenţa unei cât de mici crize reale, apologeţii socialismului

ştiinţific găseau de cuviinţă să invoce o criză generică şi perpetuă a întregului sistem capitalist („în putrefacţie” se

Mircea Sârbu

zicea), care se părea că a început pe vremea lui Marx şi avea să se încheie indubitabil prin prăbuşire totală. În contrast,

iPhone, dar are în continuare nevoie de parteneriate cu reţele

socialismul glorios părea de-a dreptul incapabil să producă

de telefonie mobilă. Previziunile pentru 2009 converg spre

vreo criză, oricât de anemică, iar această perfecţiune oficială

ideea că majoritatea producătorilor vor încerca să concureze

a mers fără abatere spre implozie.

cu Apple folosind Android, softul open source de la Google,

Concluzia empirică pe care o trag este că, până la urmă,

care nu doar că este gratuit (ceea ce nu-i puţin lucru), dar

criza e în firea capitalismului şi – în ciuda unui oarecare

este şi foarte flexibil şi va aduce o avalanşă de aplicaţii de

deranj – este un lucru bun: orice şut în dos e un pas înainte.

la proiectanţi independenţi, astfel încât producătorii îşi vor

Dificultăţile stimulează creativitatea iar însănătoşirea aduce

putea individualiza produsul prin selecţia componentelor.

un plus de înţelepciune şi de noutate. Poate părea cinică o

Încă nu este clar dacă Nokia va deveni al treilea pol, cu Sym-

astfel de optică în zilele acestea, dar o scurtă privire în is-

bian sau cu o variantă Linux, dar este cert că „butoanele”

toria informaticii ne arată ceva interesant: toate platformele

vor dispărea de pe telefoane pentru a lăsa loc unui ecran cât mai mare pentru a naviga pe Web, oricând şi oriunde.

Toate platformele de calcul importante s-au impus în vremuri de criză şi recesiune. Ce ne va aduce criza actuală?

«

A doua tendinţă majoră o reprezintă migrarea centrelor de date către aşa-numiţii „nori de calcul” (cloud computing) din internet. Este o formă specială de externalizare, în care utilizatorul cumpără putere de calcul (brută sau specializată) şi plăteşte cât consumă, exact ca în cazul unor utilităţi publice precum electricitatea. Spre deosebire de paradigma SaaS (Software as a Service), în care un furnizor rulează un set de aplicaţii pe platforma proprie oferind prin web acces

de calcul importante s-au impus în vremuri de criză şi re-

clienţilor la propria instanţă, cloud computing merge spre

cesiune, care s-au succedat la intervale de aproximativ o

ceea ce se cheamă Platform as a Service, oferind clienţilor

decadă. Minicomputerele au scos capul la începuturile anilor

posibilitatea să-şi construiască propria platformă virtuală de

70, PC-urile au devenit importante în recesiunea anilor

calcul, pentru propriile aplicaţii. Visul oricărui administra-

80, începutul anilor 90 (o altă criză) a marcat impunerea

tor de reţea se împlineşte: printr-un simplu drag-and-drop

modelului client-server iar internetul a devenit o adevărată

poate să adauge un router, un firewall, un Apache sau un

platformă de calcul abia la ieşirea din criza provocată de

MySQL, să le configureze on-line şi să dimensioneze di-

căderea dot-com-urilor din 2001. Dacă această corelaţie este

namic totul în funcţie de nevoi. Există speranţe că anul

corectă, întrebarea se impune de la sine: ce ne va aduce criza

acesta prima companie cu peste 1000 de angajaţi va migra

de acum? Există două variante care se întrevăd şi, dată fiind

în nori, însă acest aranjament este avantajos şi pentru start-

amploarea crizei, n-ar fi exclus ca ambele să contribuie la

up-uri cu idei îndrăzneţe şi cu bani puţini, care vor putea să

impunerea unei noi paradigme.

experimenteze pe aceste platforme înainte de a investi într-o

Prima tendinţă importantă este, fără îndoială, impunerea

infrastructură proprie.

dispozitivelor mobile conectate la internet. Chiar dacă spo-

Chiar dacă cele două tendinţe par disjuncte, ele de fapt

turile WiFi vor fi din ce în ce mai numeroase, modalitatea

merg mână în mână. Mobilitatea nu poate fi deplină fără

standard de conectare va fi de reţeaua de telefonie mobilă.

suportul web-ului iar norii de calcul sunt cei mai potriviţi

Este de notat că în această ecuaţie avem trei variabile im-

să-l ofere. Dacă asta va lăsa în urmă criza, merită să

portante – hardware, software şi carrier – şi este cu totul

supravieţuim. 

improbabil ca un jucător de pe această piaţă să reunească competenţe pe toate fronturile. Apple a impus modelul prin www.ittrends.ro

mircea.sarbu@intraweb.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement