Page 17

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

15 E

V

E

N

I

M

E

N

T

Viitorul e deja bine nul dintre cei mai cunoscuţi furnizori de soluţii IT la nivel mondial – Sun Microsystems Inc. – a organizat în data 16 decembrie ultima întâlnire din anul 2008 între reprezentanţii conducerii şi jurnaliştii trimişi de diverse ziare, televiziuni şi reviste. Evenimentul a dat ocazia vorbitorilor prezenţi de a aduce viziunea şi strategia companiei în atenţia publică şi de a discuta perspectivele evoluţiei sale pe piaţă.

U

Principalul invitat al conferinţei de presă a

portofoliul de clienţi Sun Microsystems în

fost Denis Heraud, Senior Vice President,

Romania). Criza financiarã nu va afecta

Emerging Markets. Poziţia sa de conduce-

Sun Microsystems, conform declaratiilor

re urmareşte identificarea şi atingerea ce-

domnului Mihai Dumitrescu, ci va repre-

lor mai bune rezultate în domeniu în ţări

zenta chiar o oportunitate de dezvoltare.

precum India, China, Hong Kong, Taiwan şi

În Romania, compania furnizeaza sisteme

regiuni ca Europa de Est şi America Latină.

(servere/ stocare/ reţele), software, baze de

Date fiind investiţiile Sun în valoare de 2

date/ stocare – având cea mai mare cotă de

miliarde de dolari în domeniul cercetării-

vânzari a pachetelor MySQL la nivel global,

dezvoltării, fundamentul unei astfel de

datorită mai ales maturităţii dovedite în do-

mişcări îndrăzneţe se clădeşte pe siguranţa

meniului telecomunicaţiilor.

unor perspective deosebite, bazate pe poten-

Viitorul Sun Microsystems se fundamen-

ţialul semnificativ de dezvoltare a pieţelor

tează pe un portofoliu cuprinzător, oferind

emergente. Cu o rată de creştere globală de

soluţii bazate pe tehnologie optimizată pen-

12% pe aceste pieţe – şi un procentaj de 40%

tru reţele: mediu de programare (Net Beans,

în Romania – anul 2009 se anunţă extrem

Apache Foundation software), baze de date/

de promiţător pentru Sun Microsystems Inc.

stocare (MySQL, ZFS), aplicaţii platformă

chiar în contextul crizei mondiale.

Denis Heraud, Senior Vice President, Emerging Markets

Mihai Dumitrescu, General Manager Sun Microsystems România

(Java, Project Glassfish), simulare (xVM,

uni unice – Reţeaua reprezintă Computerul

Mihai Dumitrescu, Directorul General

Virtual Box), sisteme de operare (Solaris,

– Sun promovează conceptul de reţea prin

al Biroului de Dezvoltare din România, a

Open Solaris), sisteme (Sun Microsystems,

comunicarea inovaţiei, dezvoltarea comu-

specificat faptul că din 2004, de când a in-

Fujitsu, IBM, DELL, HP), microprocesoare

nităţii şi a programelor „open source”, cu

trat pe piaţa din ţara noastră, compania s-a

(Open Sparc, Intel).

prezenta în peste 100 ţări şi pe Internet, la

ridicat prin parteneriate, având în prezent

Strategia de dezvoltare regională şi glo-

mai mulţi parteneri oficiali precum Softwin,

bală a Sun Microsystems este susţinută de

Romsys, Eta2U. Perspectivele pentru anul

lansările de produse inovatoare, precum:

urmator includ crearea unei companii de

Open Storage 7000, Sparc Enterprise T5440

sine stătătoare în Romania, cu scopul stra-

Server, alături de un pachetul Sun Volume

tegic de a veni în întampinarea nevoilor de

(X86 Rack & Blade, CMT Blades, Open

informatizare din sectorul public: guvern,

Source NAS Storage), cu scopul de a atinge

administratie, educaţie, sănătate, păstrând

o cota de piaţă de 10% până în anul 2011.

activ interesul pentru companiile private

Sun Microsystems creează tehnologii

(telecomunicaţiile reprezentand 45% din

care susţin piaţa globală. Fidelă unei vizi-

Versiune nouă OpenSolaris Sun Microsystems şi comunitatea globală OpenSolaris au anunţat lansarea celei mai noi vesiuni de OpenSolaris, 2008.11. „Clienţii care vor să-şi îmbunătăţească eficienţa centrelor de date şi să reducă impactul lor asupra mediului pot opta pentru soluţiile Sun, care sunt la preţuri foarte bune şi sunt foarte eficiente şi open-source, precum GlassFish, OpenSolaris şi MySQL”, a spus John Fowler, executive vice president, Systems Group, Sun Microsystems. „Inovaţiile pentru cei ce fac dezvoltare, implementare şi administrare nu pot fi decât veşti bune pentru toată lumea”. În ultimele şase luni, OpenSolaris a reuşit să depăşească mai multe recorduri mondiale în testele benchmark. Sistemul se foloseşte de procesoarele Intel Xeon şi va fi optimizat pentru microarhitectura de generaţie următoare Intel Core (Nehalem). OpenSolaris va putea profita şi de alte inovaţii şi va avea suport pentru tehnologiile de virtualizare de la Intel.

www.ittrends.ro

adresa sun.com. 

Schimbări la Sun Compania americană a anunţat formarea unei noi unităţi Emerging Markets, care să se ocupe de dezvoltare şi creşterea vânzărilor în Europa de Sud-Est, America Latină, India şi China. De asemenea, Sun a anunţat numirea lui Peter Ryan în funcţia de executive vice president al organizaţiei Global Sales and Services, sub supravegherea lui Jonathan Schwartz. Noua regiune Emerging Markets va fi administrată de Denis Heraud, vice preşedinte al zonei Asia Pacific. Heraud va avea atribuţii extinse în conducerea zonei Emerging Markets şi va raporta lui Ryan. În trimestrul 3 al anului fiscal 2008, Sun a anunţat creşteri impresionante în pieţele emergente, printre care creştere de la an la an de 20% în Brazilia, 30% creştere de la an la an în India şi 18% vânzări mai mari în zona EMEA, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Ryan a fost, înainte de noua poziţie, senior vice president la Sun America Sales Region.

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement