Page 13

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

11 S

P

E

C

I

A

L

care rezidă între sistemul de operare şi hardware. El permite maşinilor virtuale multiple să acceseze memorie fizică şi resurse de procesare fără conflicte. Acest hypervizor se foloseşte de suportul de driver de Windows Server împreună cu tehnologia de virtualizare asistată de hardware care include procesoare folosind tehnologiile Intel VT şi AMD-VT. Drept urmare, hypervizorul Windows Server Hyper-V oferă performanţe mari şi scalabilitate pentru sistemele de operare găzduite. Acelaşi sistem îmbunătăţeşte, de asemenea, securitatea. El încorporează aceleaşi principii de design ca şi sistemele de operare tip microkernel. În particular, driverii de sistem de operare şi alte componente care sunt expuse la atacuri sunt executate la un nivel mai puţin privilegiat, ceea ce înseamnă că un atac asupra unui component sau o defecţiune va avea ca rezultat stricăciuni limitate sau deloc asupra părţii

au costuri scăzute, iar maşinile virtuale

Aceasta înseamnă că maşinile virtuale

centrale. Hypervizorul foloseşte o abor-

funcţionează mai eficient. Windows Server

existente create în Virtual Server 2005 pot

dare similară de design pentru a ajunge

Hyper-V pune la dispoziţie capacitatea de a

migra către o gazdă cu Windows Server

la ceea ce se numeşte Trusted Compu-

aloca mai multe resurse din partea micro-

Hyper-V. Administratorii pot crea şi admi-

ting Base (TCB), care nu are driveri pro-

procesorului către o singură maşina virtuală

nistra sarcinile existente în Virtual Server

prii (aceştia sunt conţinuţi în partiţiile co-

şi permite vizualizarea aplicaţiilor tip multi-

2005, iar după alocare, le pot muta direct

pil şi părinte). Această arhitectură oferă o

threaded. De asemenea, aceasta pune la

în Windows Server Hyper-V fără nevoia de

fundaţie mai stabilă şi mai sigură pentru

dispoziţie opţiuni de alocare dinamică de

a crea din nou respectivele maşini virtu-

rularea maşinilor virtuale, în special dacă

CPU. Această capacitate, combinată cu

ale. Acest lucru face ca administratorii să

o comparăm cu platforme de virtualizare

suportul pentru sisteme găzduite pe 64 de

se poată folosi în continuare de investiţiile

bazate pe un hypervizor monolitic – care

biţi şi cu până la 64 de procesoare disponi-

existente în infrastructura virtualizată şi să

încorporează driveri hardware în baza de

bile în Windows Server 2008 Datacenter, fac

mute respectiva infrastructură pe Windows

cod a hypervizorului.

din Windows Server Hyper-V o platformă

Server Hyper-V când sunt pregătiţi.

Colaborarea dintre opţiunile de virtua-

scalabilă pentru virtualizare.

Hyper-V poate rula toate sistemele im-

lizare hardware şi componentele de virtu-

Hyper-V vine cu o nouă arhitectură vir-

portante de tip x86 în mediul de găzduire

alizare software la Windows Server 2008

tualizată I/O pentru performanţe mai mari şi

virtual, dar şi anumite distribuţii de Linx.

duc la o platformă de virtualizare foarte

costuri mai mici. Este vorba de o arhitectură

Windows Server Hyper-V suportă maşini

performantă. Pentru că hypervizorul Win-

de partajare de hardware bazată pe un ca-

virtuale pe 32 şi 64 de biţi cu Windows,

dows Server Hyper-V se foloseşte de avan-

nal de comunicare între partiţii cunoscut ca

Linux şi Linux – Xen. Integrarea lui of

tajele tehnologiilor Intel VT şi AMD-V, o

şi VMBus. VMBus este un memory bus de

Windows Server Hyper-V cu System Cen-

mai mare parte din munca de suport a mai

mare viteză, tip point-to-point şi un meca-

ter Virtual Machine Manager permite au-

multor sisteme de operare găzduite este

nism de comunicare între partiţii. VMBus

tomatizarea rapidă a maşinilor virtuale şi

desfăşurată de hardware şi mai puţină de

este mecanismul pe care maşinile gazdă şi

un set singular de instrumente de adminis-

către sistemul de virtualizare şi hypervizor.

cele găzduite îl folosesc pentru a comunica

trare a resurselor, atât fizice cât şi virtuale.

Platformele de virtualizare care se bazează

între ele. Cum spuneam mai sus, hyper-

Virtual Machine Manager se concentrează

pe emularea software de hardware trebuie

vizorul administrează interacţiunea între

pe cerinţele unice ale maşinilor virtuale şi

să întrerupă frecvent sistemele de operare

sistemul gazdă şi maşinile virtuale, dar şi

este creat pentru a face posibilă folosirea la

găzduite pentru a traduce cerinţe hardware

cu memoria şi procesorul de pe serverul

maxim a serverelor fizice, managementul

din mers într-o formă compatibilă cu me-

gazdă. De asemenea, discurile, reţelistica,

centralizat al infrastructurii cu maşini vir-

diul de virtualizare. Procesoarele Intel VT şi

I/O şi interacţiunea video hardware sunt şi

tuale şi crearea rapidă a unor noi maşini

AMD-V fac ca această translaţie din mers

ele administrate de VMBus.

virtuale. Practic, opţiunile avansate de vir-

să nu mai fie necesară, încorporând exten-

Microsoft® Virtual Server 2005 şi Win-

tualizare de la Windows Server Hyper-V şi

siile de virtualizare în arhitectura x86. Ceea

dows Server Hyper-V suportă ambele for-

noul model de licenţiere duc la economii de

ce înseamnă că platformele de virtualizare

matul comun, deschis, VHD pentru stocarea

timp, bani şi le prezenţa unei platforme di-

care sunt create pentru aceste tehnologii

conţinutului fişierelor maşinilor virtuale.

namice şi optimizate pentru server. 

www.ittrends.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement