Page 12

Nr. 1 - 26 Ianuarie 2009

10 S

P

E

C

I

A

L

O abordare pragmatică resiunea pe departamentele IT este

Ca răspuns la această situaţie, Microsoft

acum mai mare ca niciodată. Oa-

a introdus opţiuni avansate de virtualizare

menii din spatele infrastructurii

în Windows Server® 2008 prin Windows

sunt presaţi să administreze şi

Server Hyper-V™, o tehnologie de virtu-

să ofere suport pentru resurse de calcul,

alizare de generaţie nouă, pe 64 de biţi,

transfer şi stocare tot mai mari, reducând,

care facilitează agilitatea şi managementul

totodată, costurile.

îmbunătăţit atât al componentelor virtu-

P

Virtualizarea de server, metodă nu

ale, cât şi al celor fizice. Ca şi părţi cheie

nouă, de altfel, cea care permite mai mul-

a oricărei strategii de consolidare, soluţiile

tor maşini virtuale (VM) să ruleze în

care folosesc Windows Server Hyper-V

acelaşi timp pe acelaşi server fizic, devine

cresc gradul de folosire al componentelor

metoda poate cea mai populară de satis-

şi permit organizaţiilor să configureze şi să

facere a acestor cerinţe. Desigur, teh-

aloce rapid servere noi.

maximizarea utilizării de hardware, con-

nologia a fost cu noi de ceva vreme, dar

Pentru a face managementul maşinilor

acum, când organizaţiile sunt din ce în ce

virtuale şi mai uşor, şi mai eficient, Micro-

mai constrânse să reducă cheltuielile cu

soft a introdus, de asemenea, Microsoft®

În al doilea rând, managementul de con-

spaţiul şi cu echipamentele în centrele de

System Center Virtual Machine Mana-

tinuitate a afacerii (business continuity

date, tehnicile de convertire a serverelor

ger 2007, care îmbunătăţeşte eficienţa

management) – cel care reduce impactul

fizice în maşini virtuale care rulează pe

operaţională reducând perioada de timp

timpilor morţi prevăzuţi sau neprevăzuţi şi

un singur server par să fie redescoperite

necesară administrării serverelor indivi-

care dă posibilităţi de recuperare în caz de

şi apreciate la justa lor valoare. În plus,

duale şi migraţiei sistemelor fizice pe cele

dezastru cu opţiuni precum cele de migrare

graţie capacităţii maşinilor virtuale de a-şi

virtuale.

rapidă sau clustering. Mediile de dezvoltare

solidarea sarcinilor şi reducerea costurilor de administrare.

reveni mult mai rapid decât cele fizice în

Nu în ultimul rând, Microsoft a simpli-

şi de test vor duce la apariţia unor medii

cazuri de dezastre, acestea fac ca virtua-

ficat modul de licenţiere şi de folosire a

mai flexibile şi usor de administrat care

lizarea să scadă în timpul în care serverul

licenţelor pentru Windows Server® 2008

vor pune în valoare maximă aparatura de

este din nou funcţional şi disponibil.

Enterprise şi Windows Server® 2008 Data-

test, vor reduce costurile şi vor îmbunătăţi

Ca urmare, IDC a estimat că piaţa ser-

center, făcând alocarea de maşini virtuale

managementul ciclurilor de viaţă şi capaci-

viciilor de virtualizare va creşte de la 5,5

mai ieftină şi simplificând licenţele pentru

tatea de acoperire a testelor.

miliarde $ cât era în 2006 la 11,7 miliarde

managementul sistemelor de operare.

Nu în ultimul rând, centrele dinamice de

$ în 2011, pe măsură ce unităţile cu centre

Practic, este vorba de patru tipuri de

date vor putea profita de virtualizare pen-

de date vor avea manageri din ce în ce mai

valoare adăugată pe care le aduce ca noutăţi

tru a crea infrastructuri mai agile combi-

preocupaţi de rezolvarea cerinţelor tot mai

Windows Server 2008. În primul rând,

nate cu noi posibilităţi de management şi

mari de putere şi răcire, dar şi a celor de

consolidare de server: reducerea cantităţii

permiţând mutarea maşinilor virtuale fără

capacitate sporită continuu.

totale şi a costului operării de servere prin

afectarea utilizatorilor. 

Eficienţa ca strategie entru că Windows Server Hyper-V

P

înseamnă pentru o organizaţie suportul

mai multă memorie. Maşinile virtuale vor

are design pe 64 de biţi, rolul de

pentru x64? Aceasta va putea virtualiza

putea, de asemenea, să beneficieze şi de pe

virtualizare trebuie jucat pe ediţii de

mai multe aplicaţii care au cerinţe mari de

urma opţiunilor de realocare a resurselor,

Windows Server 2008 x64. Arhi-

memorie şi va putea beneficia de cantitatea

care pot face ca fiecare maşină virtuală să

tectura pe 64 de biţi poate folosi mult mai

mai mare de memorie accesibilă în mediul

primească o cantitate variabilă de RAM în

multă memorie decât platformele de virtu-

de lucru pe 64 de biţi, ceea ce înseamnă,

funcţie de cerinţele de moment. Cu această

alizare bazate pe arhitecturi x32 – până la

practic, scalabilitate aproape nelimitată

flexibilitate în atribuirea de resurse, sisteme

2 TB de RAM pe serverul gazdă. De ase-

pentru maşinile virtuale. Maşinile virtuale

multiple de operare oaspete pot fi consoli-

menea, pentru că anumite aplicaţii sunt

găzduite de Windows Server Hyper-V vor

date pe o singură gazdă, fiecare rulând

disponibile numai în versiuni pe 32 de biţi

putea primi fiecare câte 64 GB de RAM.

aproape fără niciun compromis în privinţa

iar altele numai în versiuni pe 64, hyper-

Mai mult, pentru că Windows Server 2008

eficienţei. Windows Server Hyper-V folo-

vizorul suportă şi sisteme de operare pe

Enterprise şi Windows Server 2008 Data-

seşte un hypervizor pe 64 de biţi pentru

64 de biţi, şi pe cele pe 32. Atât maşinile

center suportă, ambele, până la 2 TB de RAM

a furniza o bază sigură şi robustă pentru

virtuale pe 64 de biţi, cât şi cele pe 32 pot

pe serverul gazdă, acest lucru înseamnă că

soluţiile de virtualizare. Acest hypervizor

rula împreună pe acelaţi server gazdă. Ce

maşinile virtuale vor putea beneficia de şi

este, de fapt, un strat subţire de software

www.ittrends.ro

Profile for Agora Group

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

IT TRENDS 1  

IT TRENDS - Business in the Digital Age - numărul 1, ianuarie 2009. Revistă despre tehnologie pentru business. O publicaţie Agora Media SA.

Advertisement