Page 1

r a i B

2019


Taller Multimarca Venta y reparación de toda clase de vehículos

Avda. Villena, 4 Apdo. 45 03410 BIAR - ALC t. 965 810 31 m. 640 512 881 info@biarcarautomocion.com www.biarcarautomocion.com


¡¡Bones Festes 2019 Biar!!

Ctra. Yecla, 21,03400 Villena, Alicante


www.decolamp.com


Biar 2019

Programa d'actes / Programa de actos

A les 19:30 hores, cercavila per l’itinerari de costum a càrrec de la Colla de Dolçaines i Tabals “La Bassa la Vila” de Biar. A les 20:00 hores, “Prova dels Campanes”, tradicional volteig de totes i cadascuna de les campanes, de forma individualitzada i després totes en conjunt. A les 23:45 hores, concentració de totes les compases en la Plaça d’Espanya amb el seu banderí i banda de música corresponent. A les 24:00 hores, es dispararà “l’Albà” des del castell. A continuació, s’iniciarà la desfilada de comparses pel carrer Major fins a la Plaça de la Constitució.

A las 19:30 horas, pasacalles por el itinerario de costumbre a cargo de la Colla de Dolçaines i Tabals “La Bassa la Vila” de Biar. A las 20:00 horas, “Prova de Campanes”, tradicional volteo de todas y cada una de las campanas, de forma individualizada primero y después en conjunto. A las 23:45 horas, concentración de todas las comparsas en la Plaza de España con su banderín y banda de música correspondiente. A las 24:00 horas, se disparará la “alborada” desde el castillo. A continuación, se iniciará el desfile de comparsas por la calle Mayor hasta la Plaza de la Constitución.


ยกFelices Fiestas!

Os esperamos en la terracita del Raval


Biar 2019

Programa d'actes / Programa de actos

A les 12:00 hores, des del balcó central de l’Ajuntament, rés de l’Àngelus i a continuació seran hissades les banderes nacional, autonòmica i europea, als concordes dels respectius himnes nacional, autonòmic i local, interpretats per la banda Unió Musical de Biar. Seguidament es procedirà al tret d’una gran “mascletà”. Finalitzada aquesta, cadascuna de les bandes de música interpretarà el tradicional pasdoble de plaça, seguint després l’itinerari de costum. A les 16:45 hores, estaran concentrades totes les Comparses i les seues corresponents bandes de música a l’inici del carrer Torreta. A les 17:00 hores, GRAN ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS. Iniciarà la mateixa la Societat Unió Musical de Biar, transcorrent pels crrers: Torreta, Barrera, Santa Ana, Plaza d’Espanya, carrer Major, i finalitzant en la Plaça de la Constitució.

A las 12:00 horas, desde el balcón central del Ayuntamiento, rezo del Ángelus y a continuación serán izadas las banderas nacional, autonómica y europea, a los acordes de los respectivos hinos nacional, autonómico y local, interpetados por la banda Unión Musical Bairense. Seguidamente se procederá al disparo de una gran “mascletà” y, finalizada ésta, cada una de las bandas de música interpretará el tradicional pasodoble de plaza, siguiendo el recorrido de costumbre. A las 16:45 horas, estarán concentradas todas las Comparsas y sus correspondientes bandas de m´suica al inico de la calle Torreta. A las 17:00 horas, GRAN ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS. Iniciará la misma la Sociedad Unión Musical de Biar, transcurriendo por las calles Mayor, y finalizando en la Plaza de la Costitución.


Biar 2019

Programa d'actes / Programa de actos

A continuació, les Comparses del bàndol Cristià i bàndol Moro. Finalitzada l’Entrada, des de l’Església Parroquial, l’esquadra oficials de cadascuna de les Comparses, amb la seua bandera i banda de música iniciaran la pujada al Santuari de La nostra Senyora de Gracia, precedint a la imatge de La nostra Senyora del Roser, la “Porigoseta”, acompanyada de les Autoritats Civils i Religioses, Majordoms i Junta de la Cofraria de la Mare de Déu de Gràcia. A l’arribada de la comitiva al Santuari, les comparses iniciaran la processó de la baixada de la imatge de la Mare de Déu de Gràcia. Durant la baixada s’encendran les tradicionals fogueres en les muntanyes circumdants. A l’entrada de la Mare de Déu a la Plaça d’Espanya, s’entonarà el cant de Benvinguda per la Massa Coral “Mare de Déu de Gràcia”. Seguidament, en processó, serà traslladada a l’Església Parroquial, on serà rebuda i aclamada per tots amb el càntic de Biarenses. Durante el seu ascens al tron, es cantarà la Salve Regina per la Massa Coral.

A continuación, las Comparsas del Bando Cristiano y Bando Moro. Finalizada la Entrada, desde la Iglesia Parroquial, las escuadras oficiales de cada una de las Comparsas, con su bandera y banda de música, iniciarán la subida al Santuario de Nuestra Señora de Gracia, predediendo a la imagen de Nuestra Señora del Roser, la “Porigoseta”, acompañada de las Autoridades Civiles y Religiosas, Mayordomos y Junta de la Cofradía de la Virgen de Gracia. Llegada la comitiva al Santuario, iniciarán las comparsas la procesión de la bajada de la Virgen. Durante el recorrido se enenderán las tradiconales hogueras en los montes circundantes. Al llegar la Virgen a la Plaza de España, se entonará el Canto de Bienvenida por la Masa Coral “Mare de Deu de Gracia”, y seguidamente en procesión, será trasladada a la Iglesia Parroquial, siendo recibida y aclamada por todos con el cántico de Biarenses. Durante su ascenso al trono, se cantará la Salve Regina por la Masa Coral.


Pequeño multi-servicio Cristalería Carpintería Fontanería

Cerrajería Albañilería Electricidad

Abrimos domingos de 9 a 13:30h

s a t s e i F s Felice s o n a i t s i r C y s o r o M e d Móvil 670 68 99 73


Biar 2019

Programa d'actes / Programa de actos

A les 8:15 hores, volteig general de campanes i DIANA per part de cadascuna de les Bandes de música oficials de les Comparses. A les 9:00 hores, Missa del Bàndol Moro, mentre a la Plaça de la Constitució es realitza el simulacre de la Guanyada del Castell per part del Bàndol Cristià. Finalitzat l’acte anterior, Missa del Bàndol Cristià, mentre en l’exterior del temple el Bàndol Moro realitza la Guanyada del Castell. A les 11:30 hores, solemne MISSA MAJOR Finalitzada la Missa Major, al voltant de les 13:00 hores, donarà començament la desfilada de LES MOGUDES en la plaça de la Constitució. A les 17:00 hores, LLAMADA per a la Guerrilla. A les 18:00 hores, estaran totes les comparses en el seu lloc corresponent del Turó de Sant Nocolás per a donar començament l’acte de la GUERRILLA, inalitzant aquest a la Plaça d’Espanya.

A las 8:15 horas, volteo general de campanas y DIANA por parte de las Bandas de Música oficiales de cada una de las comparsas. A las 9:00 horas, Misa del Bando Moro, mientras en la Plaza de la Constitución se realiza el simulacro de la guanyada del Castell por parte del bando Cristiano. Finalizado el acto anterior, Misa del Bando Cristiano, mientras en el exterior del templo el bando Moro realiza la Guanyada del Castell. A las 11:30 horas, solemne MISA MAYOR Finalizada la Misa mayor, alrededor de las 13:00 horas, dará comienzo el desfile de LES MOGUDES en la plaza de la Constitución. A las 17:00 horas, LLAMADA para la guerrilla. A las 18:00 horas, estarán todas las comparsas en su lugar correspondiente del Cerro de San NIcolás para dar comienzo el acto de la GUERRILLA, fiinalizando la misma en la Plaza de España.


AHORA ES EL MOMENTO DE CAMBIAR TUS VENTANAS APROVECHA EL

INCENTIVO

90€/m

2

*hasta 3.000€ de ayuda - Hasta el 13 de junio de 2019

AISLAMIENTO TÉRMICO AISLAMIENTO ACÚSTICO PIDE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Tlf. 965 035 007

Avda. de Villena, nº2 . 03410 BIAR

www.immoncerramientos.com


Biar 2019

Programa d'actes / Programa de actos

A continuació, desfilaran les Comparses del Bàndol Cristià fins la Plaça de la Constitució. Tot seguit es durà a terme l’acte de la MEDICIÓ DELS ESPIES i al finalitzar aquet, desfilarà el Bàndol Moro. Arribats a la Plaça, tindrà lloc l’AMBAIXADA DEL MORO AL CRISTIÀ. Finalitzada l’Ambaixada i retirades les Comparses de la Plaça, donarà començament el poupar i únic BALL DELS ESPIES, des de la Plaça d’Espanya fins a la Plaça de la Constitució, culminant aquet amb el trasllat de l’efígie de La Mahoma al Castell de les Ambaixades. A les 24:00 hores, donarà començament l’acte de la RETRETA, que aquest any es realitzarà en dos bàndols. En primer lloc eixirà el Bàndol Cristià, seguit pel Bàndol Moro per l’itinerari habitual.

A continuación, desfilarán las Comparsas del bando Cristiano hasta la Plaza de la Constitución. Acto seguido se llevará a cabo el acto de la MEDICIÓ DELS ESPIES y finalizado el mismo, desfilará el bando Moro. Llegados a la Plaza, tendrá lugar la EMBAJADA DEL MORO AL CRISTIANO. Finalizada la Embajada y retiradas las Comparas de la Plaza, ldará comienzo el popular y único BALL DELS ESPIES, desde la Plaza de España hasta la Plaza de la Constitución, culminando dicho acto con el traslado de la efigie de la Mahoma al Castillo de las Embajadas. A las 24:00 horas, dará comienzo el acto de la RETRETA, que éste año se realizará en dos bandos. En primer lugar saldrá el bando Cristiano, encabezado por los faroles de las cuatro Comparsas Cristianas, seguido por el bando Moro por el itinerario habitual.


Biar 2019

Programa d'actes / Programa de actos

A les 8:15 hores, voltreig general de campanes i DIANA per part de les Bades de Música oficials de cadascuna de les comparses. A les 9:00 hores, Missa del Bàndol Cristiano, mentre en la Plaça de la Constitució es realitza el simulacre de la Guanyada del Castell per part del Bàndol Moro. Finalitzat l’acte anterior, Missa del Bàndol Moro, mentre en l’exterior del Temple, el Bàndol Cristià realitza la Guanyada del Castell. A les 11:30 hores, solemne MISSA MAJOR Finalitzada la MISSA MAJOR, al voltant de les 13:00 hores, donarà començament la desfilada de LES MOGUDES en la Plaça de la Constitució. A les 17:00 hores, LLAMADA per a la guerrilla.

A las 8:15 horas, volteo general de campanas y DIANA por parte de las Bandas de Música oficiales de cada una de las comparsas. A las 9:00 horas, Misa del Bando Cristiano, mentras en la Plaza de la Constitución se realiza el simulacro de la Guanyada del Castell por parte del Bando Moro. Finalizado el acto anterior, Misa del Bando Moro, mientras en el exterior del Templo, el Bando Cristiano realiza la Guanyada del Castell. A las 11:30 horas, solemne MISA MAYOR Finalizada la MISA MAYOR, alrededor de las 13:00 horas, dará comienzo el desfile de LES MOGUDES en la Plaza de la Costitución. A las 17:00 horas, LLAMADA para la guerrilla.


MERCERIA I CORSETERIA

“Et vestím per dins I per fora”


Biar 2019

Programa d'actes / Programa de actos

A les 18:00 hores, estaran totes les Comparses en el seu lloc corresponent a la Serreta de Sant Nicolau, per a donar començament a l’acte de la GUERRILLA, finalitzant la mateixa en la Plaça d’Espanya. A continuació, desfilaran les Comparses fins a la Plaça de la Constitució i tindrà lloc l’Ambaixada del Cristià al Moro. Finalitzada aquesta, es donarà el comiat a l’efígie de la Mahoma acompanyada per les esquadres oficials del Bàndol Moro amb les seues respectives bandes de música, fins al final del carrer Torreta, fent-se càrrec de la mateixa les Autoritats i Junta Centra de Fiestas de Villena. Seguidament, solemne Processó amb la imatge de La nostra Senyora de Gràcia pel recorregut de costum.

A las 18:00 horas, estarán todas las Comparsas en su lugar correspondiente del Cerro de San Nicolás, para dar comienzo al acto de la GUERRILLA, finalizando la misma en la Plaza de España. A continuación, desfilarán las Comparsas hasta la Plaza de la Constitución y tendrá lugar la EMBAJADA del Cristiano al Moro. Finalizada la misma, dará la despedida a la efigie de la Mahoma acompañada por las escuadras oficiales del bando Moro con sus respectivas bandas de música, hasta el final de la calle Torreta, haciéndose cargo de la misma las Autoridades y Junta Central de Fiestas de Villena. Seguidamente, solemne Procesión con la imagen de Nuestra Señora de Gracia por el recorrido de costumbre.


Biar 2019

Programa d'actes / Programa de actos

A les 8:30 hores, volteig general de campanes. A les 9:00 hores, celebració de la Santa Missa en sufragi de tots els festers difunts durant l’any. Finalitzada la Missa, s’iniciarà la DESFILADA de les comparses pel recorregut habitual.

A las 8:30 horas, volteo general de campanas. A las 9:00 horas, celebración de la Santa Misa en sufragio de todos los festeros fallecidos durante el año. Finalizada la Misa, se iniciará el DESFILE de las comparsas por el recorrido habitual. A las 12:00 horas, MISA MAYOR.

A les 12:00 hores, MISSA MAJOR. Finalitzada la Missa Major, al voltant de les 13:00 hores, LES MOGUDES en la Plaça de la constitució. A les 19:00 hores, S’iniciarà la pujada de totes les comparses al Santuari. Els dispars d’arcabusseria arribaran fins al final del Passeig del Plátano. Darrere dels arcabussers s’incorporaran les esquadres de les comparses amb les seues respectives bandes oficials.

Finalizada la Misa Mayor, alrededor de las 13:00 horas, LES MOGUDES, en la Plaza de la costitución. A las 19:00 horas, Se iniciará la subida de todas las comparsas al Santuario, disparando los arcabuces hasta el final del Paseo del Plátano. Detrás de los arcabuceros se incorporarán las escuadras de las comparsas con sus respectivas bandas de música.


La soluciĂłn a tus problemas visuales

OpticaBiar

opticabiar@hotmail.com

Desde ahora, tambiĂŠn velamos por tu salud auditiva


Biar 2019

Programa d'actes / Programa de actos

A continuació sortirà de Temple Parroquial la Imatge de La Nostra Senyora de Gràcia. A l’arribada la Imatge de Nostra Senyora de Gràcia la Plaça d’Espanya, s’interpretarà el Cant de Comiat per la Sassa Coral. Seguidament, i ja sota l’arbre del Plátano, es girarà la imatge cap al poble i es procedirà a la pujada al Santuari. Arribada la Imatge al Santuari, totes les Comparses emprendran el retorn a la població. A l’arribada d’aquestes a la Plaça de la Constitució, esperaran que arribe la Imatge de La nostra Senyora del Roser, La Porigoseta, acompanyada de les autoritats Civils i Religioses, Majordoms, i Junta de la Cofraria de Mare de Déu de Gràcia. Seguidament, per a concloure les Festes Patronals, les Comparses efectuaran la seua eixida de la Plaça per a realitzar, cadacuna d’elles, la seua “TANCÀ DE BANDERA”, finalitzant aixi les FESTES DE MAIG DE 2019

A continuación saldrá del Templo Parroquial la imagen de Nuestra Señora la Virgen de Gracia. Llegada la Imagen de Nuestra Señora de Gracia a la Plaza España, se interpretará el Canto de Despedida por la Masa Coral. Seguidamente, y ya bajo el árbol del Plátano, se girará la imagen hacia el pueblo y se procederá a la subida al Santuario. Llegada la Imagen al Santuario, todas las Comparsas emprenderán el regreso a la población. A la llegada de éstas a la Plaza de la Constitución, esperarán a que llegue la Imagen de Nuestra Señora del Rosario La Porigoseta, acompañada de las autoridades Civiles y Religiosas, Mayordomos, y Junta de la Cofradía de Mare de Déu de Gràcia. Seguidamente, para concluir las Fiestas Patronales, las Comparsas efectuarán su salida de la Plaza para realizar, cada una de ellas, su “TANCÀ DE BANDERA” y finalizando así las FIESTAS DE MAYO DE 2019


Biar 2019

FESTES DE MOROS I CRISTIANS En Honor a la Mare de Déu de Gràcia


Biar 2019

FESTES DE MOROS I CRISTIANS En Honor a la Mare de Déu de Gràcia


Biar 2019

FESTES DE MOROS I CRISTIANS En Honor a la Mare de Déu de Gràcia


Biar 2019

FESTES DE MOROS I CRISTIANS En Honor a la Mare de Déu de Gràcia


Biar 2019

FESTES DE MOROS I CRISTIANS En Honor a la Mare de Déu de Gràcia


Biar 2019

FESTES DE MOROS I CRISTIANS En Honor a la Mare de Déu de Gràcia


Biar 2019

FESTES DE MOROS I CRISTIANS En Honor a la Mare de Déu de Gràcia


Al estar situado en el centro de Villena reúne dentro de su tradición de antigua posada, unas condiciones inmejorables. Después de 100 años de servicio al turismo regional y a la empresa comarcal, posee una experiencia profesional de todo su equipo, así como unas instalaciones con todos los requisitos para un buen descanso.

DISTINCIÓN Y CALIDAD EN EL CENTRO DE VILLENA

Avda. Constitución, 102 - 03400 Villena (ALC) T. 965 80 09 50 - hrsalvadora@arrakis.es


s a t s e i F s Felice s o n a i t s i r C y s o r o De M

VILLENA C/ Pascual Marquina, 35 T. 965 80 30 32

BIAR Avda. de Alcoy, 8 T. 965 81 11 25

www. parodi.org info@parodi.org

Profile for Agora Habla

Libro de Fiestas Biar 2019  

Libro de Fiestas Biar 2019  

Advertisement