Page 1

M+ KONFERENCE

TAK FOR

MANDAG D. 1. OKTOBER 2012, COPENHAGEN MARRIOTT HOTEL

SIDST


I mandags afholdt vi den første M+ konference Udover M+ virksomhederne deltog flere medlemmer af Foreningen Nydansker samt eksterne virksomheder og organisationer, som er interesserede i at arbejde med mangfoldighed. Hos Foreningen Nydansker er vi meget begejstrede over hvor lærerig og inspirerende konferencen var. For de af jer, der ikke kunne deltage er her et hurtigt overblik over hvad der skete på dagen. Leif Bloch Rasmussen, lektor ved CBS, fortalte om mangfol-dighedens rolle i moderne økonomi, og hvordan en komplekst sammensat medar-bejderstab er alfa og omega for succes i videnssamfundet.

Se billeder og ’tag’ dig selv her Læs mere om M+ her Slides fra konferencen er tilgængelige ved henvendelse.

A diversity and inclusion strategy must fit for business purposes, actively led by senior management and responsive to employee feedback Surinder Sharma, Management Consultant

Surinder Sharma har over tredive års erfaring med at arbejde med mangfoldighed som en del af forretningsstrategien i private og offentlige virksomheder i England. Han lægger vægt på, at det er vigtigt at være systematisk og proaktivt i sin mangfoldighedsindsats.


Human Shojaee fra Foreningen Nydansker gennemgik de nye ratingsystem, som er udviklet i forbindelse med M+ og Interreg-projektet ’Excellence i Mangfåld’. Ratingsystemet har til formål at dokumentere virksomheders indsats på mangfoldighedsområdet med henblik på at synliggøre udviklingsområder og give en standard som virksomheder kan brande sig med over for både arbejdskraft og kunder. Ratingsystemet måler virksomheder på fem områder: Ledelse

Kommunikation

Innovation

Partnerskaber

Rekruttering

På hvert område bliver virksomhedens mangfoldighedsindsats ratet ud fra fire standarder:


INFORMATION OM M+ OG RATING KONTAKT

HUMAN SHOJAEE FAGLIG LEDER MANGFOLDIGHED OG INNOVATION TELEFON: +45 3338 6205 MOBIL: +45 2929 0767 HUS@FORENINGEN-NYDANSKER.DK

M+ konference 2012  

Kort opsummering af mangfoldighedskonferencen afholdt d. 1. oktober 2012