Page 1

PÅSKPYSSEL MED EUROPA PRESS Kryss och pyssel för Påskhelgen.

NYHET!

a dna ™emiTkciuQ rosserpmoced GEPJ - otohP .erutcip siht ees ot dedeen era

Våra färdiga påsksidor finns i alla storlekar och format. I år även med material för de allra minsta!

2010


PÅSKPYSSEL MED EUROPA PRESS 2010 INNEHÅLL

BARNKRYSS BARNPYSSEL VUXENPYSSEL TABKRYSS UPPSLAGS KRYSS HALVSIDES KRYSS PAGINERADE SIDOR X 3 *Tabloid *Broadsheet *Barn SPECIAL KRYSS MOT BESTÄLLNING

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


Barnkryssen finns i tv책 olika varianter. Lilla krysset - lite sv책rare barnkryss

V책rt gamla hederliga barnkryss - med stora fina illustrationer.

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


Barnpyssel

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


Vuxenpyssel

Glad

p책sk

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


Muhrtab: Ett kryss av det lite klurigare slaget.

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


Tematab: Samma format, lite lättare. ©KGB/432 AVSLAGET

HANS SEGRAR BLEV OCKSÅ MÅNGA

SYDAFRIKANER LEVERANSEN

BLIR HAND EFTER HÅRT ARBETE

GÅR TVÅ TILL

HAR BORDET EFTER MATEN

RUSAR JAPAN

HETSAT PÅ HAR VINFLASKAN

HAR TVÅ ÅR BAKOM SIG

DELA SIG SAGOVÄSEN

BYST RYSK SJÖ

ÄR DET GLATT I

MÅTT

RADDA

FYNDAS DET VÄL PÅ

VARAR FASTAN TILL

MÄRKS

BRUKAR DEN SOM INTE HITTAR

GÖR ATT MAN TAR EN LUR NATT

SMEKER

SKRED ÄR FÖR SOPPOR

ÅS

POSTORDERFIRMA ÄR RIKTIGT DUM RYMMER SOSSAR

KLINGAR I GLASET

KAN MAN INTE HA SETT PÅ SKREV ÄVEN SHAKESPEAR

FYLLS MED RÄTTER

LÅTA ILLA

KREVADEN VISAR OROLIG

ÄR DE KÄRA HÖGT

KYLT NER

SPETS

BLEV ETT MED Q8

SÄNDA PROGRAM TILL VISSA

POPPIS

KAN KLIBBA

VALUTA BLÅBÄRSBUSKE

BOAR TILLSAMMANS

VIDRÖRA SPRITTYP

©Kryssmakaren/Europa Press BÄRS

IVER MUNTLIGT LUGN

DEN OLYDIGE POJKEN

FILMISK GRETA

FELLISTA

SPRÅKET

TENNISTÄVLING

SVAVEL

ELEGANT

EGEN TYP RYMMER BREV

CARTWRIGHTFARM SÄCKAR

KNAPPLÄGE

SOMMARNÖJE

HÅLL

RYMMER SNÖ

KAN ALLT

BISTÅ

TALDEL

TJEJ I USA ALUMINIUM

KOSBO INLEDDE SPELET DRA IHOP SIG

SITTER MED LURAR PÅ SIG KROM

EVENTUELLT KORT VIRKE

BRUKAR STUVARE SKEPP

STÖRS KRUSAR YTAN GREJ

GUILLOUFIGUR

SÄDESKÄRVE

GRÖNSAK

HÖRN

KÄNT MUSEUM

HAR HUS KLANDRET UPPVAKTADE

AUTOMATKARBIN ÄR OFTA ROTRIK

RYKTBAR DAM

ANFALL GÖR MAN TÄVLING HADE LEDAMÖTER

FÄRSK

SPELAR IHOP

GEORGIA

SKYDDAR FRÅN FALL CEN

DRAS IN

SÄNDA TILL NÅGON ANNAN

UNDERKÄNT SKRIVA UT LÄKEMEDEL

BLAD

DUNDRET

HITTADE SAKER SMÄRTANDE

BRYKAR YSTRA KALVAR

SNASKET

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se

TOG THOR ÖVER HAVET


Elefantkrysset Ett tabloid kryss fรถr uppslag

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


Lite mindre kryss Lillen: ett vanligt kryss, bara mindre

KRYSSUDOKU Det 채r en kombination av ett kryss och ett bokstavssudoku. I Sudokut f책r man ett ord som 채r perfekt som svarsord.

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


I Kryptot behöver man inte svara på en massa konstiga frågor. Här är det bara att nyttja siffersinnet och knäcka kryptot.

NOSTALGI-KRYSS - ett litet kryss med tema på svunna tider

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


BILDKORSORDET

PAGINERAT Broadsheet

LILLEN

ORDBYTET

FEMFEMMAN

Svaren går vågrätt och lodrätt, vilket gör att ju mer du kan desto lättare blir det.

PUSSELKRYSS

Kan du finna ut de åtta svaren på fyra bokstäver var och sedan pussla in dem i rutmönstret?

KRYPTO

SUDOKU

v1: kalle v2: valle L1: aksljfdöaj L2:aköljsöalk v1: kalle v2: valle L1: aksljfdöaj L2:aköljsöalk

LÖSNINGAR FÖREGÅENDE KRYSS

Så här gör du: Fyll i de tomma rutorna så att varje vågrätt och lodrätt rad och varje 3 x 3ruta innehåller siffrorna 1 - 9 utan att någon siffraförekommer två gånger.

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


PAGINERAT Tabloid SUDOKU

PÅSKKNÅP OTÄT PÅ LONDONBIL SVIN

HAR SINA LATER

RUM FÖR KUNDE SPRIDA ÖPPNA DET SOM HETA STUNDER GRINDEN SKA GRO FÖRR

LEDER MOT FRIHETEN

GIFTIGT VÄXTÄMNE

EFTER DÖDEN

MUSIKINSTRUMENT

FÄRGTON ANGES I SIFFROR NUMERA

GJORDE DEN SOM FOR

GICK DEN SNURRAR GÖR DET SOM KORRUNT MISSADE TARE VÅR SOL ORT KANTÄNKA PUBLIKBRÅK

IDIOT LEDER VÄTSKA

LUGNVATTEN MAN

VERKA

LIKA HELA TIDEN

ÄR STOR KRONA SAGOTANT

Lätt

STÅR POSTEN PÅ I KUREN

Så här gör du: Fyll i de tomma rutorna så att varje vågrät och lodrät rad och varje 3x3-ruta innehåller siffrorna 1–9 utan att någon siffra förekommer två gånger.

RYMMER INTE MÅNGA OCKSÅ

RENSAS BORT

©BQ 3724

©Kryssmakaren/Europa Press

MÖTE FÖR AKTIVA

KAN DET STÅ PÅ DÖRREN

TORKA SKÄMTAS DET OFTA OM

ÄNNU EN GÅNG GÖRS DET STICKPROV MED

GUDINNA

LEDDES AV NAGY TÄVLINGSLEDNING

SÄGS VARA PENGAR ÄR RÖDA

KAN DEN SOM INTE SER UPP FORM G AV L KLAN- O DER

TA OM DET ÄNNU EN GÅNG

STARK FRÖRÖRA

FYLLS MED GODS

MÖTS RYSK PLANTYP

BETALADES

VASS KNIVDEL

FRÄTNING

svår

BILJÄTTE LEDER BLOD ÄR RIVEN HUD GARDNER PÅ VITA DUKEN

SPELADE BAKOM ADELSMÄRKE BELEVADE

PÅ LADA I SOFIA

TVÄTTAD

BRÅK

MEN PRONOMEN

KAN AREAN ANGES I

PUCK

MINSKAS STÖT TYCKER KAN SÄTVÄLDIGT TAS PÅ FLERA ILLA OM SÄTT

STRÄNG HINK BEDYRA

VÅLLAR KLÅDA SKIVA

SPETSIGT TORN PRODUKT FLOD

UTBREDDA

DUNDERGUDEN

VANLIG FIRMAFORM

REDE

I TVÅ DELAR SJUKDOM

GE IGEN FÖR

TILLTALAR LITE FINARE

GÖRA LIVET SVÅRT

KORT FÖR POSTADRESS

LAWRENCIUM KORT

MENING KREDIT PÅ NOTA

ADAPTERAT RADIOBAND

KAN RYMMA BILDER

TON

HÅLLER SKEPPET PÅ PLATS

LILLEN

HUMOR

FYRKLÖVERN FYRKLÖVERN FYRKLÖVERN Hitta bokstäverna som

Hitta bokstäverna somtomma fattas. Fyll fattas. Fyll i de i derutorna tomma rutorna attfår du får så attsådu 33 lodräta och 3 vågräta ord. lodrätaoch 3 vågräta ord.

Hitta bokstäverna som fattas. Fyll i de tomma rutorna så att du får 3 lodräta och 3 vågräta ord.

STÅR POSTEN PÅ I KUREN

HAR SINA LATER

OTÄT PÅ LONDONBIL SVIN

A E D R R E

EFTER DÖDEN

MUSIKINSTRUMENT

FÄRGTON

LIKA HELA TIDEN

RENSAS BORT

©BQ 3724

TORKA

TA OM DET ÄNNU EN GÅNG

BETALADES

FYLLS MED GODS

VASS KNIVDEL

FRÄTNING

SPELADE BAKOM ADELSMÄRKE BELEVADE

PÅ LADA I SOFIA

B E S K Ä R

GÖRS DET STICKPROV MED

A

STARK FRÖRÖRA MÖTS

S E ÄR RIVEN HUD

R

TVÄTTAD

BRÅK

MEN

S K Y L T A T H A R S T O R A T O R A V B E S V A R A ©KGB/EuropaPress/FK01 A M B O T R A K O M

A B E F Ö R L R A N P K A MINSKAS STÖT

TYCKER KAN SÄTVÄLDIGT TAS PÅ FLERA ILLA OM SÄTT

I TVÅ DELAR SJUKDOM

©KGB/EuropaPress/FK01 S K I GE RNA ADE D E

MÖTE FÖR AKTIVA

KAN DEN SOM INTE SER UPP FORM G AV L KLAN- O DER

LÖSNINGAR TILL FÖREGÅENDE KRYSS

GICK DEN SNURRAR GÖR DET SOM KORRUNT MISSADE TARE VÅR SOL ORT KANTÄNKA PUBLIKBRÅK

ANGES I SIFFROR NUMERA VERKA

GJORDE DEN SOM FOR

STRÄNG HINK BEDYRA

VÅLLAR KLÅDA SKIVA

SPETSIGT TORN PRODUKT FLOD

UTBREDDA

DUNDERGUDEN

K O R A L E R

LEDER MOT FRIHETEN

GIFTIGT VÄXTÄMNE

GUDINNA LEDDES AV NAGY TÄVLINGSLEDNING

G E N A D E

S T SVE V I K KA L A R

RUM FÖR KUNDE SPRIDA ÖPPNA DET SOM HETA STUNDER GRINDEN SKA GRO FÖRR

KAN DET STÅ PÅ DÖRREN

S K S T O K S V V I K A

ORDBYTET

Hitta bokstäverna som fattas. Fyll i de tomma rutorna så att du får 3 PUSSELKRYSS G B lodrätaochD3 vågräta ord.A V I O L A P O S T U M Kan du finna ut de åtta svaren på fyA V R E S T E ra bokstäver var och sedan pussla SK O KN S ST A N T Å OR GT AR ÄL in dem i rutmönstret? U T R E G A P Å S K T O KN T I N U N G R A S V G E E I RV S N A Å E V I N A S K Ä L L E R L A D K A D EE T S S T A T E B G A A E D AR T I G RH R EE P S F AI AL SL T VANLIG FIRMAFORM

REDE

GE IGEN FÖR

ADAPTERAT

RADIOBAND

SK TO SVER V I KA KA L L AE RR

LAWRENCIUM KORT

KAN RYMMA BILDER

KORT FÖR POSTADRESS

HÅLLER SKEPPET PÅ PLATS

B Y K E V A R S E T E T T Ä R R I V L I N D E N Å L A T I D S E N A O R D G M S S Å R I A D E R E N A R V A N T A R R P I N Å S I A S S A N K A R ÄR STOR KRONA SAGOTANT

LUGNVATTEN MAN

RYMMER INTE MÅNGA OCKSÅ

SKÄMTAS DET OFTA OM

ÄNNU EN GÅNG

SÄGS VARA PENGAR

IDIOT LEDER VÄTSKA

S L A N G A R

ÄR RÖDA

RYSK PLANTYP

BILJÄTTE LEDER BLOD

GARDNER PÅ VITA DUKEN

PRONOMEN

KAN AREAN ANGES I

PUCK

GÖRA LIVET SVÅRT

MENING

KREDIT PÅ NOTA

TILLTALAR LITE FINARE

P Å G O D I S J A K T E TON

S K I GE RNA ADE D E

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


PAGINERAT Pyssel

HIDATO

HIDATO

Hitta vägen - lös pusslet

Varje siffra ska vara bredvid, verikalt, horisontellt eller diagonalt sin efter följande siffra.

SUDOKU

ORDBYTET

ORDBYTET

Här gäller det att gå från ett ord till ett annat. Du ska byta ut en bokstav i taget. Alla ska bytas ut. Fler lösningar är möjliga.

Här gäller det att gå från ett ord till ett annat. Du ska byta ut en bokstav i taget. Alla ska bytas ut. Fler lösningar är möjliga.

PUSSELKRYSS

FEMFEMMAN

Kan du finna ut de åtta svaren på fyra bokstäver var och sedan pussla in dem i rutmönstret?

Svaren går vågrätt och lodrätt, vilket gör att ju mer du kan desto lättare blir det.

Hitta vägen - lös pusslet

Varje siffra ska vara bredvid, verikalt, horisontellt eller diagonalt sin efter följande siffra.

Så här gör du: Fyll i de tomma rutorna så att varje vågrätt och lodrätt rad och varje 3 x 3-ruta innehåller siffrorna 1 - 9 utan att någon siffraförekommer två gånger.

BARNPYSSEL

LÖSNINGAR

FEMFEMMAN

ORDBYTET

PUSSELKRYSS

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


INTRESSERAD? Kontakta Europa Press Tel 08-522 103 02 eller maila magnus@europapress

Specialkryss på beställning. Naturligtvis kan vi även göra kryss efter era egna önskemål. Speciella mått - eller kanske ert eget speciella tema?

Kontakta Magnus Agnwik 08/ 522 103 02 - magnus@europapress.se


Påsk kryss 2010  

Europa Press

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you