Page 1

Pewnego dnia złapał ich Pan Dyrektor i odbyli krótką rozmowę.

3__  
Advertisement