Page 1


Warszawsk

2GURNX]GMęFLDZZDUV]DZVNLFKV]SLWDODFKZ\NRQXMH ÀUPD'RURW\L%RU\VD.R]LHOVNLFK)RWRŮ\F]HQLH =GMęFLDDUFKLZDOQHL]JâRV]HQLDGRSXEOLNDFMLQDVWURQLH

ZZZQRZRURGHNZDZSO telefon 602 218 851

2OJD.R]âRZVND Jacek Mierzejewski

$GDP&LXSLľVNL

-DQND.RâE\N

)LOLS'ĊEURZVNL

$QWHN0DýNRZLDN

6WDœ-DEâRľVNL

*DEU\VLD.R]âRZVND

Lena Migdal

Franek Panek

Wiktoria Sulkowska

-Dœ7UHPEXODN

Hubert Gierula

Aleksander Wardecki

Lena Borkowska

Nastazja Radecka

Natalia Gromelska

Dorotka Rysz

6\QHN3DľVWZD*DMRZLDN

Szym

0LFKDOLQD5HV]ND

+DQ

3LRWUXœ'UĊJRZVNL

Martyna Burkwicz

Helenka Prasek

%DUWâRPLHM*âXFKRZVNL

(PLO:ęJLHU

Lena Migdal

:RMWHN6ĊFKRFNL .ODUD2JRľVND

0DWHXV]&KDUDELQ

Lena Oliszewska

3DZHâHN3DUFKLPRZLF]

,JQDœŒZLHWOLN

L

7RVLD-DVLN

Jerzy Bonarski

Paulina Grzelak

Brat Marcela Maciek

Julia Milewska

Krzysio Sawicki

Marta Czajkowska

Julia Basmaji

0DJGDOHQD/HľNRZVND

8OD

Mateusz Kowalczyk

Lena Migdal

(PLO)RMWXFK

)LOLS=LHPLľVNL

Lena Burdzy

=RVLD7UHEDF]

*U]Hœ/HPLHFK

%DVLD5RPDľF]XN

Hania Sawicka

Nina Rewers

Julia Gajos

7RPDV]6WUXJDUHN

Kajetan Wasilewski

%DUWâRPLHM1DNL

.XEXœ&LERUHN

Lena Zawadzka

Martynka Szymecka

Adrian Królik

N

.DFS

Lena Migdal

/DXUD0XV]\ľVND

Jasio Ignaczak

0LFKDâ&]HUZLľVNL

/HQD7RSROVND

6]\PRQ.DPLľVNL

$QLD&DâND

0DU\VLD6NLELľVND

Blanka Julia Kosiorek

.


ka Kronika Urodzin Audycje dla rodziców w Radiu Wnet:

Lena Migdal

Dominik Kmin

Ignacy Kaniewski

&yUHF]ND3DľVWZD-DQDV

Kuba Gozdan

$GULDQ/LœNLHZLF]

Aleksander Maraszkiewicz

Dziecko w Mieście Na żywo w czwartki po 11:00 Podkast i subskrypcja na stronie www.dzieckowmiescie.info

mon Godlewski

.DFSHUŒZLGHUVNL

6WDœ:LHU]FKRZVNL

Lenka Mortka

.DFSHU7UDQ

Jasio Rukat

Audio Mamy

Na żywo w soboty po 9:00, do odsłuchania na stronach www.radiownet.pl

Radio Kogut Domowy Podkast i subskrypcja www.radiokogutdomowy.pl

QLD.DUDVLľVND

0LFKDâ.XODZF]\N

6\QHN$OLFML-DQWRľ

&KLPDREL.ROHZVNL

6]\PRQ.DPLľVNL

Jagódka Wilk

Maja Niedziela

Mateusz Gruda

Lena Migdal

D:LœQLHZVND

$QLHOD6]XâGU]\ľVND

Nikodem Kawa

SHUáXNDVLHZLF]

.LQJDáXNDVLHZLF]

8UV]XOD6]\PDľVND

Marcel Jerzak

Ida Miros

&yUHF]ND3DľVWZD Walencewicz

Hania Lisiecka

5yůD7XURZLF]

Martynka Romanowicz

.DFSHU'ĊEURZVNL

,JQDœ6PROHľVNL

5RNVDQD7UXNDZND

Lena Migdal

Witek Zborowski

Zuzanna Staniszewska

2VNDU7UHVND

Natalia Frankowska

Lena Duczek

6HZHU\Q0DŭG]LDU]

-DJRGD0DU\œ

)UDQHN-XV]\ľVNL

$QWRVLD=LyâNRZVND

Jakub Sitkiewicz

-Dœ.R]DNLHZLF]

Gabrysia Klej

Aleksandra Staniszewska

Lena Kuczman

Lena Migdal

Klara Jurkiewicz

6WDœ1DNRQLHF]Q\

Martynka Grzymkowska

Nadia Gawlik

Alicja Grabiszewska

Ignacy Borowski

Szymon Matuszewicz


Dziecko w Mieście  

Dziecko w Mieście nr 3/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you