Page 1

Oryginał

miejscowość, dnia 2013-01-29

FAKTURA VAT NR 001/2013 Sprzedawca:

Nabywca: Agnieszka xxxxxxx Ul. Malinowa 123 12-345 Piła

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Nazwa towaru lub usługi (symbol PKWiU)

Lp.

Jednostka miary

Ilość towaru/ usługi

Cena za jednostke netto

Wartość netto

Podatek Stawka Kwota % netto

Wartość brutto

1

Tłumaczenie pisemne prezentacji multimedialnej PL-SP

PLN

1

101,04

101,04

23

23,24

124,28

2

Tłumaczenie pisemne książki PL-SP

PLN

1

17126,42

17 126,42

23

3 939,08

21 065,50

3

Tłumaczenie pisemne książki SP-PL

PLN

1

8488,35

8 488,35

23

1 952,32

10 440,67

Razem W tym

25715,81 25715,81

X 23%

5914,64 5914,64

31630,45 31630,45

trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści złotych i czterdzieści pięć groszy Słownie: 31630,45 29.01.2013 Razem do zapłaty: Data sprzedaży: Płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury Sposób zapłaty: otrzymujący fakturę

podpis

wystawiający fakturę

podpis

Faktura VAT  

faktura VAT