Page 1

Koszalin, dn. 29.01.2013r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 05.11.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Agnieszka Xxxxx

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 9583 EUR 2. Kwota uzysku: 4791,5 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 4791,5 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 862.47 EUR 5. Kwota do wypłaty: 8720.53 EUR (słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia euro i pięćdziesiąt trzy centy)

...........................................

...............................................

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

„Nauka wystawienia dokumentów księgowych”

Rachunek do umowy o dzieło  
Rachunek do umowy o dzieło  

rachunek do umowy o dzieło

Advertisement