Page 1

coat

wardrobe

coat /kəʊt/ (noun) long jacket płaszcz: It's cold outside, you'd better put your coat on. Na zewnatrz jest

zimno, lepiej ubierz płaszcz. flowers /ˈflaʊ.ər z/ (pl noun) plants kwiaty: Flowers I got for my bithday have to be watered. Kwiaty, które

dostałam na urodziny muszą być podlane. holidays /ˈhɒl.ɪ.deɪ/ (pl noun) time off work usually to go on a trip and relax wakacje: We are planing to

spend our holidays on the beach getting some tun. Planujemy spędzic wakacje na plaży nabierając trochę opalenizny. house /haʊs/ (noun) building you live in dom: The evening is over, we should be going home. Wieczór się skończył, powinniśmy wracać do domu. idea /aɪˈdɪə/ (noun) pomysł: Your idea of telling them the truth was a fiasco. Twój pomysł, żeby im powiedzieć prawde był pomyłką. joke /dʒəʊk/ (noun) funny story kawał: The joke Sara told us yesterday was very funny. Kawał, który Sara opowiedziała nam wczoraj był bardzo smieszny. keyboard /ˈkiː.bɔːd/ (noun) you type on it klawiatura: Try to type not looking at the keyboard. Sprobuj pisać nie patrząc na klawiature. mattress /ˈmæt.rəs/ (noun) a part of bed you sleep on materac: How did you sleep, was your mattress comfortable? Jak ci sie spało, materac był wygodny? meeting /ˈmiː.tɪŋ/ (noun) gathering of people to discuss a subject spotkanie: I have a very important meeting with my boss today, wish me luck. Mam dziś bardzo ważne spotkanie z szefem, życz mi szczęścia. wardrobe /ˈwɔː.drəʊb/ (noun) you keep your clothes in szafa: Tom can you pass mi my dress from the wardrobe? Tom możesz mi podać sukienke z szafy?

slownik  

slownik angielsko-polski