Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych Poznań, dn. 26.02.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 20.02.1012 tłumaczenie pisemne ENG->POL, liczba znaków: 68941

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-10 Zleceniobiorca:

Agnieszka Lewandowska ul. Szeroka 5 61-001 Włocławek 123-45-67-890 NIP: 123-45-67-890 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 741,00 zł (19,50 zł x 38) 2. Kwota uzysku:

370,50 zł 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania:

370,50 zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia:

66,69 zł 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty:

674,31 zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści jeden groszy)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło (tłumaczenie) wystawiony na podstawie wzorów dostępnych w internecie.

Advertisement