Page 1

Bielsko-Biała, dn. 22.05.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 30.04.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp.z.o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Agnieszka Łękawa

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 8958,175 euro 2. Kwota uzysku: 4479,0875 euro 3. Kwota do opodatkowania: 4479,0875 euro 4. Podatek od wynagrodzenia: 3672,85 euro 5. Kwota do wypłaty: 5285,32 euro (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć euro trzydzieści dwa centy)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH


Zadanie 12 rachunek do umowy o dzielo  

Rachunek do umowy o dzielo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you