Page 1

2013-01-28 KKK

Faktura VAT Nr FV/2/13

Data i miejsce wystawienia dokumentu

KOPIA

Data sprzedaŜy

2013-01-28

Sprzedawca: Agnieszka Wiecheć 00-000 KKK, Bla bla NIP: 234234234234 Regon: 234234234

Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Płatność: gotówka

Termin: 2013-01-28

LP

Nazwa

Jm

Ilość

Cena netto

Wartość netto

VAT

Wartość VAT

Wartość Brutto

1 2

tłumaczenie EN - PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej tłumaczenie EN - PL Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006r

1800 znakó 1800 znakó

425 37

24,53 24,53

10 425,25 23% 907,61 23%

2 397,81 208,75

12 823,06 1 116,36

3

tłumaczenie EN - PL OBWE

1800 znakó

5

24,53

122,65 23%

28,21

150,86

11 455,51 X 11 455,51 23%

2 634,77 2 634,77

14 090,28 14 090,28

Razem W tym

Razem do zapłaty: 14 090,28 zł Słownie: czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia osiem groszy Zapłacono: 14 090,28 zł Pozostało do zapłaty: 0,00 zł

Nauka wystawiania dokumentów księgowych .................................... (osoba upowaŜniona do odbioru dokumentu)

.................................... (osoba upowaŜniona do wystawienia dokumentu)

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

DRUK: Mega Fakturka - POLDATA Sp.j. Projektowanie stron internetowych www.poldata.pl

Strona 1 ostatnia

Faktura VAT  

Faktura VAT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you