Page 1

FAKTURA VAT ORYGINAŁ Sprzedawca:

Nazwa firmy: Tłumaczenia aga.pe ul: Tłumaczeniowa 5 kod i miejscowość: 02-457 Warszawa NIP: XXX-XX-XX-XXX tel: +48444444444

/ KOPIA FAKTURA NR

1/2013

(pieczęć firmowa)

fax:+485555555 DATA WYSTAWIENIA:2013-09-23 DATA SPRZEDAśY:

Nabywca:

2013-09-23

Nazwa firmy: mLingua Sp. z o.o. ul: Stary Rynek 100 kod i miejscowość: 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 tel: +48666666666 fax: +487777777

LP

Ilość

1

4,50

Tłumaczenie pisemne pliku "prezentacja_OBWE_POL.ppt" z jęz. polskiego na angielski

Nazwa towaru lub usługi

47.30.11

Symbol PKWiU

1800 znaków ze spacjami

J.M.

Cena jedn. netto

24,53 zł

Wartość netto

110,39 zł

Wysokość VAT

23%

Wartość VAT

25,39 zł

Wartość brutto (z VAT)

2

2,77

Tłumaczenie pisemne pliku "tłumaczenie wiersza_Embarrassed_POL.doc" z jęz. pol. na angielski

47.30.11

1800 znaków ze spacjami

24,53 zł

67,95 zł

23%

15,63 zł

83,58 zł

3

450,91

Tłumaczenie pisemne pliku "traktaty_unijne_POL.pdf" z jęz. polskiego na angielski

47.30.11

1800 znaków ze spacjami

24,53 zł

11 060,82 zł

23%

2 543,99 zł

13 604,81 zł

11 239,16

23%

135,77 zł

4 5 6 7 8 9

Do zapłaty: w tym

-----------------------------------------------osoba upowaŜniona do wystawienia faktury

-----------------------------------------------osoba upowaŜniona do odbioru faktury

DZIĘKUJEMY ZA KORZYSTANIE Z NASZYCH USŁUG!

2 585,01 zł

13 824,16 zł

Fakturavat apalynyczko  
Fakturavat apalynyczko  
Advertisement