Page 1

Dane kluczowe


Nowoczesne rozwiązania

dla miast i przemysłu w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej, odpadowej

DOCHÓD WG DZIAŁALNOŚCI (W MLN € )

11 347,7 Woda

8 692,0 Odpady

4 925,1 Energia

24 965 mln euro obrotu  2


Veolia na świecie WODA

ODPADY

ENERGIA

liczba wyprodukowanej energii

53 TWh

liczba obsługiwanych budynków wielorodzinnych

3,4 mln

liczba obsługiwanych obiektów przemysłowych

2 tys.

liczba obsługiwanych sieci ciepłowniczych i chłodniczych

779

liczba osób zaopatrywanych w wodę pitną

100 mln

liczba osób objętych usługą odprowadzania nieczystości

63 mln

liczba zarządzanych zakładów uzdatniania wody pitnej

4245

liczba zarządzanych oczyszczalni ścieków

3, 3 tys.

liczba osób, którym zapewniony jest odbiór odpadów na 39 mln zlecenie władz lokalnych liczba klientów przemysłowych

553,5 tys.

liczba zarządzanych zakładów przekształcania odpadów

601

liczba pracowników

ok. 174 tys.

dane na dzień 31.12.2015

www.veolia.com

3


Veolia w Polsce

od 1997 roku

zainstalowana moc cieplna

4,1 GW

zainstalowana moc elektryczna

0,7 GW

liczba miast, w których Veolia zarządza sieciami ciepłowniczymi

40

liczba obiektów, w których Veolia świadczy usługi

7,2 tys.

mieszkańcy objęci usługami (energia)

3,12 mln

długość sieci ciepłowniczej

ok. 3,5 tys. km

ciepło sprzedane do klientów

51 107,2 TJ

energia elektryczna sprzedana do klientów

1,9 TWh

zarządzana powierzchnia

5,66 mln m2

liczba pracowników zatrudnionych (woda, energia)

4,5 tys.

liczba miast, w których Veolia jest obecna

74

wielkość obrotu (energia, woda)

3,67 mld zł

liczba mieszkań objętych usługami

1,42 mln

VEOLIA ENERGIA POZNAŃ/POZNAŃ ZEC

www.energiadlapoznania.pl

w grupie od 2004 (ZEC); 2002 (VPOZ)

ciepło sprzedane do klientów

7 558,8 TJ

energia elektryczna sprzedana

0,8 TWh

długość sieci (własne i obce)

632,6 km

liczba mieszkańców objęta usługami

ok. 521 tys.

liczba węzłów (własne i obce)

ok. 6 tys.

www.energiadlalodzi.pl

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ

w grupie Veolia od 2005

ciepło sprzedane do klientów

9 412,7 TJ

energia elektryczna sprzedana

1,1 TWh

długość sieci

800,8 km

liczba mieszkańców objęta usługami

420 tys.

liczba węzłów

ok. 9,3 tys.

4

www.veolia.pl


VEOLIA TERM

www.veoliaterm.pl

w grupie Veolia od 2008 roku

ciepło sprzedane do klientów

4066,1 TJ

energia elektryczna sprzedana

0,02 TWh / 19,05 GWh

długość sieci

448 km

liczba mieszkańców objęta usługami

ok. 258 tys.

liczba miast, w których spółka jest obecna

22

liczba węzłow

ok. 6 tys.

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA

www.energiadlawarszawy.pl

w grupie Veolia od 2011 roku

ciepło sprzedane do klientów

29661,9 TJ

długość sieci własnej

ok. 1,6 tys. km

długość sieci własnej i obcej

ok. 1,7 tys. km

liczba mieszkańców objęta usługami

1,9 mln

liczba węzłów

ok. 16,1 tys.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

www.pwik-tg.pl

w grupie Veolia od 2002 roku

liczba obsługiwanych ujęć wody

13

liczba obsługiwanych stacji uzdatniania wody

4

liczba obsługiwanych oczyszczalni ścieków

6

liczba obsługiwanych przepompowni ścieków

49

liczba obsługiwanych laboratoriów akredytowanych

1

długość eksploatowanej sieci wodociągowej

683 km

długość sieci kanalizacyjnej

362 km

liczba mieszkańców objętych usługami

ok. 76 tys.

dane na dzień 31.12.2015

www.veolia.pl

5


Grupa Veolia w Polsce centrala – ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa tel: +48 22 568 81 00 www.veolia.pl

Veolia mep pl