Page 1

STOLThet Nyheter och lite annat från Stolab i Smålandsstenar

Vi växer!

Invigning av nya lokaler, nya satsningar – det ser ljust ut!

En sann historia från Smålandsstenar. Läs om hur allt startade 1899.

Möt Annie, Carina & Åsa. Vår kundservice.

4 DEC 2013

1


INNEHÅLL

Carl Malmstenutställning på Waldemarsudde.

15 En sann historia. Hur då?

Det började med en tågresa.

Det pratas mycket om hur viktigt det är med storytelling. Det vill säga värdet av att kunna berätta en historia. Något som gör sig bra i reklamsammanhang, som är lätt att skapa snygga bilder, grafik och inramning till. En story,

Läs mer om hur allt började redan 1899 och viktiga milstolpar fram till idag.

4–7

som inte nödvändigtvis behöver vara sann. Tycker somliga. Vi bygger vidare På Stolab behöver vi inte skapa något. Vår historia (vi säger inte story) är sann från första raden. Den sista raden är dock långt ifrån skriven. Vi bygger hela tiden på med nya lokaler, maskiner, möbler, formgivare och medarbetare.

12–13

Vi är stolta över vår historia och vill gärna berätta den vidare. Det som varit och är kan du delvis läsa om i detta nummer av Stolthet. Vill du få intrycket förstärkt berättar

Nu tar vi kvalitet, miljömedvetande och socialt ansvar till en ny nivå.

och visar vi mer i filmen om oss. Verkligheten genom linsen. En dag i november på stolfabriken.

Cabaña Marconi, Madrid Stolab har fått förmånen att leverera möbler till den omtalade och omskrivna restaurangen Cabaña Marconi i Madrid.

Läs mer om Möbelfakta.

Vill du bli fullständigt övertygad är du mer än välkommen

Skaparen Marcos Olazábal skriver...

till oss i Smålandsstenar, vilken dag som helst. Vi har mycket att berätta..

”Jag har länge haft en idé om att skapa en plats där jag kan använda all min erfarenhet och med passion få våra kunder att njuta av en mycket speciell atmosfär med de bästa internationella köken som gott sällskap.”

Välkommen till oss på Stolab!

”En läcker maträtt med en svensk touch. En livlig konversation med vänner. En stunds avkoppling i vardagen i en omgivning av ekar och trädgård. Eller en fantastisk cocktail som smaksätter helgen.
 Alla dessa egenskaper, och många fler hittar du här på Cabaña Marconi, en plats där allt är utformat för att du ska få det bästa, med ett bestående värde.”

Martin Johansson, VD Stolab

STOLTHET Nyheter och lite annat från Stolab i Smålandsstenar

STOLTHET är ett magasin från Stolab i Smålandsstenar. Ansvarig utgivare: Martin Johansson. IDÉ OCH Text: Creative Craft AB. Layout: Björnbäret DESIGN AB. FOTO: OM INGET ANNAT ANGES, JESPER PETERSSON, AGNETA BOMAN, STOLAB.

Vi växer!

Invigning av nya lokaler, nya satsningar – det ser ljust ut!

För adress och mer information se, www.cabanamarconi.com

En sann historia från Smålandsstenar. Läs om hur allt startade 1899.

Möt Annie, Carina & Åsa. Vår kundservice.

4 DEC 2013

1

2

STOLAB

333 31 Smålandsstenar

Tel 0371-337 50

fax 0371-329 90

e-mail: info@stolab.se

www.stolab.se

3


50-talet

· Samarbetet med Yngve Ekström börjar. Företaget har nu över 50 anställda.

1910

· Johan Carlsson blir chef vid Nässjö Stolfabrik och Oscar André övertar chefskapet och majoritetsägandet i Stolfabriksaktiebolaget. Företaget har runt 10 anställda. · 19:-/dussin kostar stolarna. · 25-30 öre/timme tjänar de som arbetar i produktionen.

Det började med en tågresa...

· Cirka 40.000 pinnstolar tillverkas årligen.

30-talet

· Ture André, son till Oscar, kommer in i företaget och beslutar att slopa de enklare produkterna, på grund av hård konkurrens. De ersätter dessa med möbler av högre kvalitet, vilket sedan blev synonymt för de produkter man tillverkade.

· Samarbete med bl a Swedese inleds vad gäller produktutveckling och marknadsföring. · Maskinverkstad byggs. Ångpannesystemet med axlar och remdrift tas bort och ersätts med elmotorer vid var maskin. · Svart blir årets modefärg 1954.

Stolabs historia tar sin början i en tågvagn mellan Nässjö och Hook redan år 1899. Det är nämligen i denna tågvagn som Disponent Josef Oliv (Smålandsstenars Ångsåg & Snickerifabrik) och Carl André (kontorist från Svenarum) möts för första gången. Tycke uppstod, men det var dock Carls två år yngre bror, Oscar André, som var med och startade Stolfabriksaktiebolaget 1907.

Ett samhälle i tillväxt behöver en industri

Pinnstolar, pinnstolar och pinnstolar

På ”Ångsågen” pratade man om att förädla det björkvirke som man producerade. Smålandsstenar hade börjat att växa och skulle behöva ytterligare en industri som passade bygden. Oscar André var från Svenarum och hade sett stolfabrikernas utveckling i Hagafors och Nässjö. Detta vore kanske något att ta efter för Smålandsstenar…

Affärsidén var glasklar redan från starten. På Stolsfabriksaktiebolaget skulle man tillverka pinnstolar av björk. Det var det som folket behövde och ville ha. Johan August Carlsson åtog sig ledarskapet samt planering och arbete med att bygga upp fabriken och att anskaffa maskiner för rationell drift. Målsättningen var att tillverka många pinnstolar – industrialismen hade även nått Smålandsstenar. Byggnationen av fabriken startade och byggdes klar under sommaren 1907.

Stolaktiebolaget i Smålandsstenar bildas André kände personligen en man som varit verkmästare i Hagfors och Nässjöfabrikerna och som vid denna tidpunkt var verksam vid Värnamo Stolfabrik. Hans namn var Johan August Carlsson. André fick i uppdrag att söka upp honom för en fördjupad diskussion som sedan ledde till att Stolfabriksaktiebolaget bildades i Smålandsstenar 1907. Drivande i detta projekt var, förutom André och Carlsson, riksdagsman S M Petersson och Disponent Josef Oliv, två herrar som sedan också deltog i styrelsen.

4

10-20-talen

40-talet

· Företaget klarar sig bra även under tiden för första världskriget.

· Stolfabriksaktiebolaget börjar satsa på export till Tyskland, USA, Holland och Israel. De skruvade benen, som då var standard på många stolar, möjliggjorde denna exportsatsning.

· Enklare möbler i björk produceras med pinnstolar som huvudprodukt.

forts

· Samarbete med Carl Malmsten börjar.

· Istället för att köpa timmer övergick Stolfabriksaktiebolaget till att först köpa sågade plank och senare limmade ämnen (först till bordsskivorna). Lilla Åland börjar tillverkas år 1942.

5


80-talet

2000-talet

· Göran Martinsson förvärvar Stolfabriksaktiebolaget 1981. · Bolaget byter namn till Stolab Försäljnings AB.

60-talet

· En ny logotyp tas fram av Yngve Ekström. Den innehåller texten STOLAB. · Helt nya fabrikslokaler tas i bruk. 1965 rivs den gamla träbyggnaden till förmån för de nya, ljusa och moderna lokalerna.

70-talet

· Nils-Göran Gustafsson knyts till Stolfabriksaktiebolaget och börjar att rita möbler. · Stolfabriksaktiebolaget i Smålandsstenar blir dotterbolag till Swedese, som i sin tur ägs av Svenska AB Navigator. · Thure André lämnar företagsledningen.

· Stolab börjar på allvar att bygga sitt varumärke.

· Styrelsen beslutar att namnet Stolab från och med nu ska användas i all kommunikation. Det juridiska namnet är Stolab Försäljnings AB.

· Stolab investerar i en ny kopierfräs och en ny dubbeltapp. Totalt nästan 5 MSEK.

· Stolab köper sin första NC-fräs för 1,69 miljoner.

· Stolab är återigen ett självständigt bolag, helägt av Göran Martinsson.

· Stolab startar sin egen tapetseraravdelning. En investering på 30 tkr.

· Stolab bygger till sin utlastning, med ca 800 kvm. Samtidigt byggs kontoret om och ett gemensamt lunchrum skapas.

· Marit Stigsdotter kommer till Stolab för första gången. Pallen Sgabello släpps på Möbelmässan i Stockholm året efter.

· Stolabs VD Göran Martinsson överlämnar VD-skapet till Martin Johansson 2008.

90-talet

2010-talet

· Maskinverkstaden byggs ut med 1000 kvm.

· Bolaget omsätter 71,2 miljoner och har 50 anställda.

· Stolab Försäljnings AB byter namn till Stolab Möbel AB.

· Företaget utses till Årets Leverantör av Möbelhandlarnas organisation 2011.

· Stolab och AB Bröderna Johanssons Sängfabrik slår sina påsar ihop. Göran Martinsson och Frank Benjaminsson blir kompanjoner.

· Mattias Ljunggren, Nils Gulin och Maria Gustavsson/ Swedish Ninja, Jonas Lindvall, Anderssen & Voll ritar sina första produkter för Stolab.

· Det japanska bolaget Kitanosumai köper sina första Lilla Åland stolar för den Japanska marknaden. · Företaget investerar i ytterligare en svarv och en ny CNC-maskin. · Svenssons i Lammhult utnämner Stolab till årets leverantör. · Stolab bygger ut sin maskinverkstad och råvarulager med 900 kvm.

6

7


invigning av nya lokaler

Stolab satsar på produktutveckling, utökad produktion och nya marknader 1907 startade Stolfabriksaktiebolaget i Smålandsstenar. 107 år senare, tillverkas det fortfarande möbler på exakt samma ställe, men i en mycket modern och ändamålsenlig fabrik där det gjorts investeringar för mångmiljonbelopp, senast i form av en helt ny tillbyggnad. Parallellt gör Stolab också stora satsningar på produktutveckling och marknadsföring.

”Ja, man kan verkligen säga att vi bygger för framtiden, men agerar här och nu.

Henrik Möller,

Produktutveckling

produktionschef Stolab: 


Martin Johansson, VD Stolab:


”Ja, man kan verkligen säga

”Det går aldrig att fuska sig till framgång. Det gäller att satsa i

att vi bygger för framtiden,

alla led. Våra produkter är tveklöst våra främsta marknadsförare

men agerar här och nu. De

och vi är aldrig bättre än vårt sortiment. Därför har vi också

helt nya lokalerna är ett myck-

under året lagt mycket tid och resurser på produktutveckling

et välkommet tillskott som ger

genom samarbeten med både nya och befintliga formgivare.

oss nya möjligheter. Nu kan

Vi har ett sortimentsråd där vi har förmånen att blanda egna

vi genomföra den strategi vi

resurser med mycket duktiga externa kompetenser. Under ett

haft att skapa bättre flöden

halvår har vi också haft en möbelsnickare dedikerad till att ta

genom hela produktionen.”

fram prototyper, vilket gör att vi kommer vara väldigt förberedda inför lanseringen av våra nya produkter vid möbelmässan i

En satsning som ger ökad kvalitet och effektivitet


Stockholm 2014. Ett år som vi döpt till Stolens År, vilket kom-

”Man kan tro att det bara handlar om större ytor för våra maski-

mer att märkas.”

ner, lager och utlastning. Men, det är lika mycket en satsning på medarbetarna. Vi vill ha en anläggning som gynnar samarbete

Satsning på Norge


och flexibilitet. Vi ser att det höjer motivationen och ansvars-

”Parallellt med dessa satsningar gör vi även en marknads-

känslan, vilket i sin tur leder till ännu bättre kvalitet på slut-

mässig utveckling i Norge, där en av våra säljare nu ska lägga

produkten. Utbildningen av våra medarbetare har också ökat

sitt fokus. Vi har ställt ut på Designers Saturday i Oslo och fått

effektiviteten vid maskinerna. Ett exempel på detta är att vi nu

mycket goda kontakter som vi nu ska bearbeta vidare under

kan programmera vår sliprobot till att göra ett bättre arbete och

kommande år.” vi minskar därmed tiden för efterslipningsarbetet. Egen svensk tillverkning – ett kundlöfte 


8

Automatisering i kombination med känsla


”Det är en tuff och väldigt hårt konkurrensutsatt marknad som

”Många av de maskiner vi har idag i produktionen är helauto-

Stolab arbetar på. Det gäller att vara på tå hela tiden, lyssna

matiserade celler. Det är fantastiska hjälpmedel. Men, vi kom-

men framförallt tro på det vi gör. Vi har byggt upp ett förtroende

mer aldrig ifrån att det är hantverket, kvalitetssäkra ögon och

hos våra kunder under många år och detta vill vi kunna utveckla

yrkesskicklighet som gör oss unika. Vi bidrar alla med lika stor

ytterligare. Vår egen svenska tillverkning ser vi som ett av våra

del till att Stolabs möbler ska hålla för var dags användning

absolut främsta säljargument idag och är något som vi är riktigt

under många år.”

stolta över.”

9


Annie Sköld reception/

Åsa Nedstedt arkitekt-

marknadsassistent

ansvarig/innesälj

”Även om jag är relativt ny på

Åsa har jobbat på Stolab i

Stolabs kundtjänst känner jag

många år och det är få som

redan att det finns en mycket

kan våra produkter bättre än

bra kontakt med våra återför-

henne. Åsa kommer från och

säljare och kunder. Vi är ett gott

med hösten 2013 också internt

gäng här i Smålandsstenar som

vara ansvarig för dig som är

verkligen brinner för att ge våra

arkitekt. Det är med andra ord

kunder en bra service. Men,

till Åsa du ska ringa om du har

självklart vill man sätta sin egen

några frågor gällande våra pro-

prägel på det i sitt arbetssätt.

dukter, när inte informationen

Det blir ju så mycket mer personligt då.”.

i vårt informationsmaterial eller på vår webbsida räcker till.

Heltäckande service

Närhet i alla lägen

kontakta oss:

Min förhoppning är att jag snart ska kunna ge en heltäckande service när det gäller frågor kring produkter, order och leveranser. Det är otroligt stimulerande att jobba med kombinationen möbler och människor!”

”Bra service är a och o för oss som tillverkar möbler utifrån kundspecifika beställningar. Våra kunder ska uppleva fördelen

Annie : 0371-337-52, annie.s@stolab.se

med att ha närheten till oss inte bara som leverantör utan också

Carin a: 0371- 337 54, carina.pette rsson@stolab.se

duktionen nära. Jag kan direkt gå ut och fråga om jag inte vet.”

Åsa: 0371-337 51, asa.nedstedt@stolab.se

som tillverkare. Det är ytterligare en av fördelarna med att ha pro”Jag trivs väldigt bra med att ha direktkontakt med kunden. Det blir personligt och varierande. Jag gillar att hjälpa till och lösa problem, vilket jag hoppas att våra kunder känner.” ”20 år på samma arbetsplats säger väl det mesta om hur jag trivs på Stolab. Det är inte svårt att älska sitt jobb när man har tillgång till ett så fantastiskt sortiment.”

r e d n u k a r å v e g i v n a Nu k ! e c i v r e s e r tt ä b u n än

Carina Pettersson, ekonomiansvarig Carina är ansvarig för vår ekonomi och administration kring detta. Carina har också delvis ansvaret för våra medarbetarfrågor och finns dessutom som resurs till vår kundservice.

Under hösten har vi gjort om en hel del i vår organisation här på Stolab i Smålandsstenar. Det som framförallt kommer att märkas för våra kunder är att vi nu kommer att kunna serva er ännu bättre genom Annie, Carina och Åsa.

Många uppgifter, men det är få som slår Carina vad gäller effektivitet och noggrannhet. Mycket puls och varierat jobb ”Att jobba i kundtjänst på Stolab är att jobba nära marknaden, stundtals med mycket puls, vilket är en förutsättning

4 – 8 februari 2014

Stockholm Furniture Fair 2014 Besök oss i monter: A09:30

att man gillar för att göra ett bra jobb.” ”Vi är en relativt liten organisation, och då får man möjlighet att göra varierande uppgifter. En dag är aldrig den andra lik. Det gillar jag!”

10

11


Nu tar vi kvalitet, miljömedvetande och socialt ansvar till en ny nivå Under hösten har vi på Stolab fortsatt vårt arbete med att införliva Möbelfakta på våra möbler. Det är en satsning som känns helrätt med tanke på att vi redan har dessa värdeord väl förankrade i vår verksamhet,
 d v s kvalitet, miljömedvetenhet och socialt ansvar.

Martin Johansson, VD Stolab

Vi måste leva som vi lär


”Vi ser Möbelfakta som en möjlighet att stärka oss ännu mer ut

”Jag är övertygad om att ett starkt varumärke byggs genom att

mot våra kunder och återförsäljare. Vi har länge arbetat med de

ord och handling går hand i hand. Vi måste helt enkelt ta vårt

tre orden: Kvalitet, miljömedvetenhet och socialt ansvar, i vår

ansvar fullt ut som leverantör när det handlar om områden som

verksamhet. Skillnaden är att vi gjort det genom Stolabs kärn-

vi faktiskt kan vara med och påverka. Jag hyllar därför den här

värden: Medveten enkelhet, Egen svensk tillverkning, Miljöan-

typen av initiativ från TMF och hoppas verkligen att Möbelfakta

svar, Form och funktion i harmonisk förening och Massivt trä.

i framtiden ska bli en märkning som används av de leverantörer

När vi nu tillsammans med andra möbeltillverkare kan enas

som verkligen anstränger sig för att ta sin del av ansvaret och

kring samma begrepp ger det en garanti som de flesta av våra

därmed tänker långsiktigt.”

kunder förstår och kan relatera till.”

Håll med andra ord utkik på vår webbsida som vi kontinuerligt kommer att uppdatera med nya produkter som blivit godkända

Många möbler blir snart alla möbler

att använda Möbelfakta.

”Vi har idag fått ett flertal av våra produkter godkända enligt Möbelfaktas kriterier, men vi strävar efter att hela vårt sortiment ska kunna vara märkta med denna symbol, vilket är klart någon gång under 2014.”

LILLA ÅLAND STOL OCH KARMSTOL

SANDÖ STOL OCH KARMSTOL

VENA STOL OCH KARMSTOL

Dessa möbler har Möbelfakta!

VARDAGS STOL OCH KARMSTOL

På www.stolab.se kan du läsa mer om vilka möbler som idag bär Möbelfakta.

OXFORD LOUNGEFÅTÖLJ

ADESSO FÅTÖLJ, 2-SITS OCH 3-SITS SOFFA

SUNDBORN FÅTÖLJ

OCEAN BÄNK

OCEAN BORD EMMA SOFF- OCH LAMP BORD

BJÖRKA BORD

SOLO BORD

SOLO RUNT BORD BJÖRKA HALVRUNT BORD

12

13


I somras invigdes den mycket omtalade idrotts- och evenemangsarenan Tele2 Arena i Johanneshov i södra Stockholm. På Stolab är vi mycket stolta över att ha fått förtroendet att leverera nästan 180 Miss Holly stolar och ett 20-tal bord till en av de fina restaurangerna i arenan. Ansvarig inredningsarkitekt har varit Malin Chapó på Tema i Stockholm. Input Interiör har skött leveranserna.

tolspassion” i den annars

”Vi ville få in lite ”pinns avskalade miljön”.

Carl Malmsten-utställning på Waldermarsudde

Malin Chapó, Tema, Stockholm: ”Vårt koncept inne i restaurangen var att skapa en känsla av modern nordisk lyx som avspeglas bland annat i vår fina hantverkshistoria. Att välja en pinnstol kändes därför som det absolut bästa valet. Vi ville helt enkelt få in lite ”pinnstolspassion”, dels som en kontrast, dels i syfte att höja en klassiker som har följt oss med sin form genom åren. Vi valde ut tre olika, en av dem Miss Holly, vilken definitivt utgör ett fint inslag i restaurangens annars så avskalade miljö där svart, sten och mässingsinslag dominerar.”

Lördagen den 19 oktober öppnade utställningen ”Carl Malmsten – formgivare och pedagog”. Den omfattande utställningen är såväl ett retrospektiv över Carl Malmstens livsgärning som formgivare och inredningsarkitekt som en framåtblickande utställning som visar hur yngre generationers hantverksskicklighet och skaparförmåga tillkommer i Carl Malmstens anda. Utställningen pågår till den 2 mars 2014.Få formgivare har haft en sådan betydelse för svensk formgivning som Carl Malmsten. Stolab på Designers Saturday

Malmstens utpräglade formsäkerhet,

Även i år ställde vi ut på Designers Saturday i Oslo, som denna gång satte besöksrekord. Stolab ställde ut på ett galleri som heter OCA, en fantastisk lokal där våra produkter kom väl till sin rätt. Vår nya, bekväma fåtölj Ponti, stolen Hundranian och vår ljusa mattlack var helt klart de möbler som fick mest uppmärksamhet från våra besökare.

förmåga att förena tradition med innovation, pedagogiska gärning och entreprenörskap har influerat generationer av svenska möbelformgivare. Till utställningen på Prins Eugens Waldemarsudde har museet lånat in unika möbler från företag, institutioner, museer och privata ägare. Möblerna speglar hela Malmstens karriär från
1910-talet fram till hans död 1972. Utställningen arrangeras av Prins Eugens Waldemarsudde i samarbete med Stiftel­sen Siv & Carl Malmstens Minne,

Stolab visade stolt upp vad Sverige har att erbjuda när det gäller egentillverkade massiva trämöbler.

Carl Malmstens Hantverksstiftelse, Carl Malmsten Furniture Studies, Capellagården samt

Ponti

14

Musikinstrumentakademien.

15


Se filmen om oss och vår tillverkning av möbler i generationer för generationer. Under två dagar i november hade vi ett filmteam hos oss i syftet att dokumentera hur vi har det och hur vi gör det här på Stolab. Filmen har cirka 50 huvudrollsinnehavare och du kan se den på www.stolab.se

a i r o t s i h n n a s n E r a n e t s s d n a l å m S n å r f 16

Stolab stolthet 4 2013 low  

Nytt stolt magasin från Stolab.

Stolab stolthet 4 2013 low  

Nytt stolt magasin från Stolab.

Advertisement