Page 1

giętarka

złom

giętarka maszyna do gięcia metalu bender, bending machine keson skrzynia do prac pod wodą coffer, caisson, coferdam kokila metalowa forma casting die, metal mould odlewnictwo (noun) zalewanie formy founding, foundry, casting odlewnictwo piaskowe sand casting, odlewnictwo kokilowe die casting, odlewnictwo odśrodkowe 1 centrifugal casting; 2 rotocasting odlewnictwo ciągłe contiunuous casting, strand casting prasa (noun, verb) 1 printed publications collectively prasa prasa branżowa trade press, prasa brukowa qutter press, yellow press, the tabloids; 2 a machine or device that applies pressure prasa prasa do matrycowania moulding press, prasa cierna śrubowa friction screw press rozpora (noun) el.konstrukcyjny rozpierający słupy sprag, stretcher: rozpora dolna bottom sprag rozpora dolna bottom sprag, sprzęgło rozporowe sprag clutch spawać (verb) 1 spajać weld spawać ponownie reweld; 2 wymiotować hurl, puke, throw up sworzeń element połączenia sworzniowego bolt, pin sworzeń zwrotnicy kingpin, sworzeń montażowy errection pin, sworzeń tłokowy piston pin walcarka (noun) a machine or set of rollers for rolling out or shaping metal rolling mill, rolling stand walcarka poprzeczna cross rolling machine, walcarka dwuwalcowa two-high mill, walcarka do drutu płaskiego flat wire mill, walcarka do gwintów thread roller, walcarka drobiąca cracker roll mill, walcarka nawrotna reversing mill, maszyna do walcowania gwintów thread rolling machine walcować (verb) kształtować materiał między obracającymi się walcami roll, mill, flatten złom (noun) 1 odpad metalowy scrap, scrap metal złom żelazny iron scrap; 2 coś zużytego clunker; 3 stary samochód jalopy

Mój słownik-pol  

Starałam się zrobić słownik techniczny, używałam terminów przydatnych głównie w przemyśle metalurgicznym, ale zawarłam również codzienne zna...