Page 1

Nr. 29 2014. gada novembris

Ģimnāzijas Vēstis Vecākiem

V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas avīze skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem

Šajā numurā:  Intervija ar direktori Janu Jansoni  Par Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projektu  Ziņas no ģimnāzijas padomes  Eksāmenu rezultāti  10.klašu saliedēšanās pasākums  Iesvētības Katrīnas baznīcā  Erasmus +  Diena bez auto. Koks par godu mieram  Interešu izglītības pulciņi  Skolas ēkai -50  Baltijas ceļa stāsti  Darīsim paši  Biedrības "Piektdienis" projekts "Viss ir tavās rokās!"  Topošo uzņēmēju klubs

„Skola nav tikai ēka, skola esam mēs paši.” Mūs, kā skolēnus interesētu mūsu skolas nākotne. Ir zināms, ka 23.septembrī notika izglītības stratēģijas projekta publiskā apspriešana. Vai ir zināms, kad pieņems galīgo lēmumu? Ir apkopoti publiskās apspriešanas rezultāti. 21. Oktobrī notika Sociālo,izglītības un kultūras lietu komitejas sēde, kurā tika pieņemts lēmums, ko virzīja uz 30.oktobra Domes sēdi. Tur pieņēma galīgo lēmumu (šobrīd), kas paredz to, ka stratēģijas pieņemšana tiek atlikta, kamēr būs skaidrība par lielajām reformām valstī, tai skaitā par skolotāju algu jauno modeli, kuru skolās varētu ieviest no 2015. gada 1. septembra. Kāds ir Jūsu viedoklis par mūsu skolas nākotnes modeli? Es piekrītu vecāku viedoklim. Ja ir iespējams izveidot Valsts ģimnāziju, tad uz to ir jātiecas un jāiet, jo ģimnāzija mūsu skolā jau pastāv 17 gadu garumā. Tas nav viegls process, ir vajadzīgs atbalsts no pašvaldības un sabiedrības, un, ja būs atbalsts, tad arī esošā pašvaldības ģimnāzija, palielinot skolēnu skaitu, var izpildīt prasības startam uz Valsts ģimnāziju. Savukārt, ja sabiedrība uzskata, ka Valsts ģimnāzija mums nav vajadzīga, tad modelis var būt arī savādāks. Vasara, skolas telpās atkal notikuši remontdarbi. Kura stāva telpās visvairāk ir ieguldīts darbs un līdzekļi? Lielākie līdzekļi ir ieguldīti pirmā stāva telpās. Šie darbi prasīja vislielākos kapitālos ieguldījumus. Ir renovētas sienas, iekarināmie griesti, durvis kabinetos un ari apgaismojums. Liels kapitālieguldījums ir ķīmijas un fizikas laboratoriju telpās, kas šajā vasarā ieguva jaunu izskatu. Tie ir divi lielākie naudas ieguldījumi šovasar. Ir iegādāta papildus virtuves tehnika skolas ēdnīcā, kas ļauj darbiniekiem vieglāk strādāt un ātrāk apkalpot klientus. Pusdienās tagad ir iespējams saņemt uzpūteni vai biezputru, jo ir nopirkts lielais putotājs, kas saputo simts porcijas ar vienu piegājienu. Cik skolēnu mācās un cik skolotāju strādā pašlaik ģimnāzijā? Uz doto mirkli ir 188 audzēkņi un oficiāli strādā 31 skolotājs, no kuriem viens pašlaik ir dekrēta atvaļinājumā. Uz vietas pašlaik ir 30 skolotāji. Ir nomainījies mājturības skolotājs zēniem. Iepriekšējais skolotājs Juris Girvaitis vada tikai lidmodelistu pulciņu, jo strādā savā biznesā. Jaunais skolotājs ir Māris Saulgriezis, ļoti veiksmīgs skolotājs, kas sevi vienā projektā jau pierādījis. No dekrēta atvaļinājuma atgriezusies ģeogrāfijas skolotāja Anita Balode, angļu valodas skolotājas Aira Bērzkalne un Vineta Pērkone. Auto apmācības instruktors ir tikai viens. Šajā gadā pensijā nav aizgājis neviens skolotājs.

Avize 29 novembris  
Avize 29 novembris  
Advertisement