Issuu on Google+


I t a l i a nWi n e Ho u s e S h a n g h a i , 2 0 1 2


R a i l wa y ’ s He a r t T o r i n o , 2 0 0 9


F r o n t C a p i t o l T o r i n o , 2 0 1 1

P r og ea z i onedi unc ompl e s s ode sna t oaS oc i a l Hous i ngi po z z a ndol ar e a l i z a z z i onef ut ur ade l Ca pi t ol c ome daP i a no. I l pr og e oèmol t oa e nt oas f r ua r eg l i a ppor s ol a r i a l ďŹ nedi g a r a nr eun’ o mac l i maz z a z i one e duna mbi e nt el umi nos oec onf or t e v ol epe rif ut ur ir e s i de n .L os t udi oa e nt ode l l a pol og i aa bi t av a c ons e nt ei nol t r eunapr oduz i ones t a nda r di z z a t ac hea bba eic os,maa e nt aanonc r e a r euna mbi e nt e monot onoe da l i e na nt e .


I l l eod e i p i r a

S o mma r i v aP . , 2 0 1 2

Gi o c oec o mp l e me n t od ’ a r r e d op e r l a s t a n z a d e i b a mb i n i . Og n i p e z z oèr e a l i z z a t oc o nma t e r i a l ed i r e c u p e r oefi s s a t oa l l eog r a z i ea d e g l i i n c a s t r i c h ec o n f e r i s c o n os t a b i l i t à s e n z a i n t a c c a r el a s t r uu r a . I l r i c h i a moa l mo n d od e i p i r a ar a v e r s op o c h i e l e me n smo l a l af a n t a s i ad e l b a mb i n o , s e n z ai n g a b b i a r l ai nu ng i o c oc o nr e g o l ep r e fi s s a t e . Og n i c o mp o n e n t ep e r meel ’ i n t e r a z i o n ec o ni l b a mb i n o : i lmo n er u o t a , l ’ i n c l i n a z i o n ed e l c a n n o n eèr e g o l a b i l ees p a r ad a v v e r op a l l i n eg r a z i ea du ns i s t e maafi o n d aa l l ’ i n t e r n o , l ev e l ee l ab a n d i e r ap o s s o n oe s s e r ei s s a t ee di n fi n el ab a n d i e r aèf a c i l me n t es o st u i b i l ec o ni d i s e g n i d e i b a mb i n i .


T HA NKF ORY OURA T T E NT I ON


Architecture Portfolio