Page 1

Warszawa, dn. 25.07.2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 20.07.2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Agnieszka Bartczak, ul. XYZ, NIP: ABC

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3082,45 EUR

2. Kwota uzysku: 1541,23 EUR 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1541,22 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 277,42 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 2805,03 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące osiemset pięć euro 3/100)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo (3)  

Rachunek do umowy o dzieło wystawiony na dużą kwotę w Euro za tłumaczenia o dużej ilości słów

Advertisement