Page 1

Nr 1/07/2013

Rachunek

ORYGINAŁ

2013-07-27

2013-07-20

data wystawienia

pieczęć firmy

Sprzedawca: XXX Adres: HYT, 00-000 Warszawa NIP: 778-14-35-103 Numer telefonu: 888888888

data sprzedaży

Nabywca: "MLINGUA" Sp. z o.o. Adres: Rynek Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 7781435103

Sposób płatności: Gotówka Termin płatności: 2013-08-10 Lp.

Nazwa

PKWiU

Ilość

Jm

Cena jednostkowa

Wartość

1

traktaty skonsolidowane tłumaczenie

1

29 207,42

29 207,42

2

OBWE tłumaczenie

1

290,03

290,03

3

magazyn tłumaczenie

1

2 651,81

2 651,81

RAZEM

Razem do zapłaty: 32 149,26 PLN

Zapłacono: 32 149,26 PLN

32 149,26

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć PLN 26/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Program do wystawiania rachunków - poRachunek.pl

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Strona 1 z 1


Nr 1/07/2013

Rachunek

KOPIA

2013-07-27

2013-07-20

data wystawienia

pieczęć firmy

Sprzedawca: XXX Adres: HYT, 00-000 Warszawa NIP: 778-14-35-103 Numer telefonu: 888888888

data sprzedaży

Nabywca: "MLINGUA" Sp. z o.o. Adres: Rynek Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 7781435103

Sposób płatności: Gotówka Termin płatności: 2013-08-10 Lp.

Nazwa

PKWiU

Ilość

Jm

Cena jednostkowa

Wartość

1

traktaty skonsolidowane tłumaczenie

1

29 207,42

29 207,42

2

OBWE tłumaczenie

1

290,03

290,03

3

magazyn tłumaczenie

1

2 651,81

2 651,81

RAZEM

Razem do zapłaty: 32 149,26 PLN

Zapłacono: 32 149,26 PLN

32 149,26

Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: trzydzieści dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć PLN 26/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Program do wystawiania rachunków - poRachunek.pl

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Strona 1 z 1

Rachunek  

Przykładowy rachunek wystawiony przez osobę prawną za tłumaczenia o dużej ilości znaków

Rachunek  

Przykładowy rachunek wystawiony przez osobę prawną za tłumaczenia o dużej ilości znaków

Advertisement