Page 1

Faktura nr FV 1/2013 (oryginał)

Data wystawienia:

27-07-2013

Data sprzedaży:

20-07-2013

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Sprzedawca:

Nabywca:

AB Sp. Z O.O.

mLingua Sp. Z O.O.

XYZ

Stary Rynek 100

00-000 Warszawa

61-773 Poznań

NIP: 7781435103

NIP: 7781435103

Lp

Nazwa towaru lub usługi

PKWiU

Jm

Ilość

Cena netto

Stawk a VAT

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto 12231.34

1

traktaty skonsolidowane tłumaczenie

szt.

1

9944.18

23%

9944.18

2287.16

2

OBWE tłumaczenie

szt.

1

98.75

23%

98.75

22.71

121.46

3

magazyn tłumaczenie

szt.

1

902.85

23%

902.85

207.66

1110.51

Wartość Netto

Wartość VAT

Wartość Brutto

23%

10945.78

2517.53

13463.31

Razem

10945.78

2517.53

13463.31

Forma zapłaty:

przelew 14 dni

Razem:

13463.31 PLN

Termin zapłaty:

10-08-2013

Zaliczka otrzymana:

0.00 PLN

Bank:

Do zapłaty:

13463.31 PLN

Nr konta:

Słownie:

trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy PLN 31/100

BIC/SWIFT: Uwagi:

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Faktura  

faktura VAT wystawiona za tłumaczenia o dużej liczbie znaków za pomocą jednego z programów do tworzenia faktur powszechnie dostępnego w inte...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you