Page 8

14

15

TROVANJE PESTICIDIMA I PRVA POMOĆ Pesticidi spadaju u otrovne materije. Čak i male količine tokom izvesnog vremena mogu da prouzrokuju teška i neizlečiva oboljenja. Do trovanja dolazi najčešće usled nepravilnog rukovanja pesticidima i usled greške ili nesrećnim slučajem. Znatan broj pesticida, a posebno insekticida koji se danas koriste u zaštiti bilja predstavljaju jake otrove za čoveka, domaće životinje, pčele, ribe, ptice...Međutim, pri radu sa njima, ako se vodi dovoljno računa o njihovoj otrovnosti i merama predostrožnosti, retki su slučajevi trovanja. Pesticidi se mogu podeliti, prema akutnoj toksičnosti (podela Svetske zdravstvene organizacije) na: • Krajnje opasni; • Znatno opasni; • Umereno opasni i • Neznatno opasni Potencijalnu opasnost za zdravlje radnika ima direktna izloženost pesticidima tokom njihove proizvodnje, transporta, rukovanja ili primene. Pesticidi ulaze u organizam u obliku para, čvrstih i tečnih aerosola na tri načina: • Preko kože. Zbog liposolubilnog karaktera znatne se količine velikog broja pesticida mogu apsorbovati preko nezaštićene kože, ali je takvo unošenje najmanje opasno jer se pranjem otrov može prilično lagano i brzo ukloniti. Za taj način unošenja opasniji su tečni preparati što može biti posebno opasno ako dođu u dodir sa sluzokožom oka. • Preko respiratornog sistema. Tim putem ulaze gasoviti preparati. Osim klasičnih fumigansa, naročito su opasni organofosforna jedinjenja. Opasnost od inhalacijske toksikologije povećava se povišenjem temperature. • Preko gastrointestinalnog trakta. Pesticidi se tim putem obično unose kontaminiranim rukama, pri pušenju, putem kontaminirane hrane ili vode. Svi pesticidi mogu biti deponovani u organizmu ako je brzina razgradnje i eliminacije sporija od apsorpcije što može imati za posledicu hronično trovanje. Profesionalna trovanja pesticidima najčešće su posledica nepridržavanja propisanih mera sigurnosti i lične higijene.

Simptomi trovanja Znaci trovanja mogu, u zavisnosti od vrste pesticida, biti vrlo različiti. Većina od njih, manje ili više, deluju na nervni sistem i izazivaju glavobolju, vrtoglavicu, paralize, uznemirenost i druge nervne poremećaje. Mnogi, pak, izazivaju bolove u stomaku, povraćanje i proliv. Neki od njih izazivaju gušenje ili pojačano znojenje, salivaciju, suze itd. Najzad, veliki broj pesticida i razređivača nadražuje kožu i sluzokože sa kojima dolazi u dodir, izazivajući razne promjene na njima. Simptomi koji upućuju na trovanje pesticidima: • Opšte osećanje: umor i slabost. • Koža: draženje, osećaj peckanja, povećano znojenje, obojenost kože. Putevi kontaminacije pesticidima

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement