Page 57

112

Program zaštite ŠAMPINJONA

FAZA RAZVOJA Dezinsekcija objekta i opreme

BOLESTI I ŠTETOČINE Štetni insekti (mušice)

AMBARIN (60 ml/100 m²)

Mokra i suva trulež šampinjona

BALEAR 720 SC* (2,5 ml u 10 l vode) Preparati na bazi Tiabendazola

Štetni insekti (mušice)

Preparati na bazi Ciromazina ili Diflubenzurona

Šampinjonska mušica

NATURALIS BIOGARD (50 ml u 10 l vode – zalivanje)

Dezinfekcija i dezinsekcija supstrata

Tokom perioda iskorišćavanja

SUZBIJANJE

*Preparati na bazi aktivne materije registrovani za primenu u uzgajilištima šampinjona u SAD

Za sveže plodove tokom cele godine

113

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement