Page 55

108

109

Program prihrane CITRUSA

Program zaštite CITRUSA FOLIJARNA ISHRANA FAZA RAZVOJA

BOLESTI I ŠTETOČINE Trulež korena

SUZBIJANJE

PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FF KRISTAL 10:40:10 + FF HUMISTART + FF BORMAX 20

4,0 + 1,0 + 1,0

Od 5. do 9. nedelje (ponoviti 4 puta na svakih 7-10 dana)

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

4,0 + 2,0

Od 10. do 13. nedelje (ponoviti 2 puta na svakih 7-10 dana)

FITOFERT K-COMPLEX 20 + FF HUMISUPER PLUS

0,25 % + 1,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA

RIDOMIL GOLD MZ 68WG (2 ml u 10 l vode za 1m² – zalivanje - ponoviti za za 45 do 60 dana)

Bela vaš citrusa

NITROPOL S (1,3%) +

Štitasta vaš narandže

NURELLE D - DESPOT (0,1%)

Bakterioze, melanoze

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 %) ili

Od 0. do 4. nedelje (ponoviti 2 puta na svakih 10-15 dana)

Početak vegetacije FUNGURAN OH (0,3%)

Početak cvetanja

Suzbijanje širokolisnih i uskolisnih

PENDISTOP (4 – 6,0 l/ha – faza mirovanja) ili

korova

GLIFOMARK/GLIFOHEM (6 – 8,0 l/ha)

Vlažna trulež korenovog vrata Gumoze

FOSTONIC 80 WP (0,3%) ili TALOCUPER (0,2 %)

Crna vaš,

TEPPEKI 500 WG (0,14 – 0,20 kg/ha) ili

Zelena lisna vaš,

MOVENTO 100 SC (0,15 %)

Pamukova lisna vaš

Po cvetanju

Grinje,

BORNEO (0,06%) ili AKARISTOP (0,06%) ili

Lisni miner agruma

BYFIN 100 EC (0,05%) + NITROPOL S (1,0%)

Žilogriz

NURELLE D (0,1% – 2 tretmana na 20 dana) NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha – zalivanje)

Suzbijanje korova

GLIFOMAR/GLIFOHEM (6 – 8,0 l/ha) ili BASTA 15 (5,0 l/ha) ili DIQUA TOP (4,0 l/ha)

Mediteranska voćna muva Početak sazrevanja plodova

NATURALIS BIOGARD (3,0 l/ha) ili EXIREL (0,075 - 0,1%) ili CORAGEN 20 SC (0,02%) ili VANTEX 60 SC (0,060 l/ha) ili GROM (0,02%)

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement