Page 54

106

107

Program zaštite LESKE

FENOFAZA

Program zaštite ORAHA

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Cvetanje

Monilioza

PYRUS 400 SC (0,2%) ili CORMAX (0,02%)

Precvetavanje

Bakterioze Monilioza Siva trulež - botritis

FUNGURAN OH (0,3%) ili CUPRABLAU Z ULTRA (0,4 %) ili FUNGOHEM SC (0,5%)

Monilioza Siva trulež - botritis Pegavost lista

FIESTA (0,07%) + FUNOMIL (0,1%) (za 10 do 20 dana ponoviti tretman kombinacijom CAPI (0,3%) + MILI (0,1%) )

Listanje (sredina aprila)

Porast ploda (sredina maja)

Voćna pipa Grinja Stenica

Sredina juna

Sredina jula

Prvi tretman (krajem aprila)

SYSTHANE 240 EC (0,02 %) + DITHANE DG NEO TEC (0,25%) ili BALEAR 720 SC (0,2%)

Surlaš leske Strižibuba leske

NURELLE D / DESPOT (0,1%) ili RELDAN 22 EC (0,15 %) AKARISTOP (0,1%) ili BYFIN 100 EC (0,05%) + VIN FILM (0,03%)

Bolesti lista

TEBUKON 250 EW ili LIRA (0,03%) + BALEAR 720 SC (0,2%)

Surlaš leske Biljna vaš Stenica

RELDAN 22 E (0,15 %) + AFINEX 20 SP (0,025%) ili LOBO (0,2%) ili BYFIN 100 EC (0,05 %)

Grinja

SANMITE 20 WP (0,06%) ili AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Bolesti lista i ploda

FIESTA (0,07%)

Surlaš leske Stenica Grinja

VANTEX 60 SC (0,01 %) ili GROM (0,03 %) ili KOZMA (0,15 %) SANMITE 20 SC (0,06%)

BOLESTI I ŠTETOČINE Bakterioza Lisna pegavost Prezimljujuće forme insekata Grinje Lisna pegavost

Drugi tretman (sredina maja)

BYFIN 100 EC (0,05%)

Pepelnica Pegavost

Grinja

FAZE TRETIRANJA

Treći tretman (sredina juna)

Četvrti tretman (početkom jula)

Peti tretman (krajem jula)

Lisna vaš Smotavac

SUZBIJANJE CUPRABLAU Z ULTRA (0,35%) ili FUNGURAN-OH (0,3%) ) ili FUNGOHEM SC (0,5 %) + DITHANE DG NEO TEC (0,2 %) NITROPOL S (2,0%) BALEAR 720 SC (0,25 %) + TEBUKON 250 EW ili LIRA (0,3 l/ha) NURELLE D - DESPOT (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

SYLLIT 400SC (0,25%) ili AGRODIN 65 WP (0,1 %)

Lisna vaš Smotavac

AFINEX 20 SP - LOBO (0,025%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

CAPTAN 80 WG – CAPI (0,25 - 0,3%)

Lisna vaš Smotavac

RELDAN 22EC (0,2%) ili KOZMA (0,15%)

Grinja

AKARISTOP (0,1%) ili BYFIN 100 EC (0,05%) + VIN FILM (0,03%)

Lisna pegavost

PENNCOZEB WG (0,25%) ili DITHANE DG NEO TEC (0,025 %)

Smotavac Grinja

VANTEX 60 SC (0,01%) ili CORAGEN 20 SC (0,02%) + SANMITE 20WP (0,06%) + VIN FILM (0,03%)

Program prihrane LESKE i ORAHA FOLIJARNA ISHRANA PREPARAT

KOLIČINA kg(l)/ha

FF HUMISTART + FF MANGAN ORGANO 13 + FF ZINK ORGANO 14

5,0 + 1,0 + 1,0

FF BORMAX 20 + FF HUMISTART

2,0 + 3,0

Zametanje i nalivanje plodova

FITOFERT MAGNI-CAL B + FF HUMISUPER PLUS

3,0 + 2,0

Plodonošenje i berba (30 dana)

FF CALCIUM ORGANO 30 + FF HUMISUPER PLUS

2,0 + 2,0

10 dana nakon berbe

FITOFERT K-COMPLEX 20

5,0

STADIJUM/PERIOD RAZVOJA Početak vegetacije (period punog listanja)

Pred cvetanje

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement