Page 50

98

99

Program zaštite i folijarne ishrane JAGODE *preporučene količine su za 10 ari sa 100 litara vode i 500 m dužnih špalira

FENOFAZA

BOLESTI I ŠTETOČINE Pegavost lista

SUZBIJANJE CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 – 0,7%) ili FUNGURAN-OH (0,3%)

Početak vegetacije

Plamenjača korenovog vrata

FOLIJARNA ISHRANA

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (3 – 4,0 kg/ha)

FF HUMISTART (0,25%) + FF BIOFLEX-L (0,25%)

zalivanje u koren (po potrebi) Početak i period listanja

Grinje

AKARISTOP (0,1%)

Antraknoza

FIESTA (0,07 %) +

Pegavost lista

Pred cvetanje

Lisne vaši

TEPPEKI 500 WG (0,014%) +

Jagodin rilaš

GROM (0,03%)

Grinje

SANMITE (0,06 - 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Pegavost lista,

CAPTAN 80 WG (0,20 %) + PYRUS 400 SC (0,2%)

Početak cvetanja i period cvetanja

FF BIOFLEX-L (0,25%) + FF BORMAX 20 (0,25%)

Siva trulež Antraknoza

FITOFERT HUMISTART (0,25%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

Lisne vaši Jagodin rilaš Siva trulež

LUNA SENSATION (0,08 %) ili TALOCUPER (0,2%)

Formirani plodovi i početak promene boje

BYFIN100 EC (0,03 %) ili GROM (0,025 %)

Lisne vaši

AMOS (0,02%)

FF HUMISUPER PLUS (0,5%) + FF CALCIUM ORGANO 30 (0,2%)

Jagodin rilaš 7 dana pred berbu

Siva trulež Pegavost lista

Lisne vaši

Suzbijanje korovskih biljaka

Grinje

AFINEX 25 SP (0,03%) SANMITE (0,08 – 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%) + VIN FILM (0,03%)

Jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korovske vrste

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3 %) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%) (primeniti odvojeno)

QUEEN (0,08%) ili FIESTA (0,07%)

Posle berbe

Po potrebi

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha)

*u slučaju registovanja pojave imaga Azijske voćne muve (Drosophilla suzukii) primeniti EXIREL (0,075%)

FF HUMISTART (0,25%) + FF COMBIVIT 20 (0,2%)

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement