Page 48

Program zaštite i folijarne ishrane MALINE

94

95

*preporučene količine su za 10 ari sa 100 litara vode i 500 m dužnih špalira

FENOFAZA

Kasno zimsko prskanje

Početak listanja

Diferencijacija cvetnih pupoljaka i intenzivni porast rodnih grančica

Početak cvetanja (1 do 3% otvorenih cvetova)

BOLESTI I ŠTETOČINE

SUZBIJANJE

Sušenje izdanaka, Didimela, Antraknoza

*CUPRABLAU Z ULTRA (0,5%) +

Malinin moljac

NITROPOL S (1,5) + CYTHRIN 250 EC (0,03)

Sušenje izdanaka Didimela

FUNGURAN-OH (0,3%) ili FUNGOHEM SC (0,5 %) + BYFIN 100 EC (0,03 %)

Sušenje izdanaka, Didimela

FIESTA (0,05 - 0,07%) ili CAPTAN 80 WG (0,2%)

Lisne vaši

GROM (0,04 - 0,05%)

Grinje

**SANMITE (0,06 - 0,1%) ili AKARISTOP (0,1%)

Didimela, Sušenje izdanaka Siva trulež Malinin cvetojed Lisne vaši

CAPTAN 80 WG (0,2%) ili SIGURA (0,035%) + PYRUS 400 SC (0,2%) BYFIN 100 EC (0,03- 0,04%)

Puno cvetanje i početak formiranja plodova

Siva trulež, Didimela

LUNA SENSATION (0,06 - 0,08%) ili MILI (0,5 kg)

7 dana pred početak berbe

Siva trulež, Voćna muva (Drosophilla suzukii)

SWITCH 62,5 WG (0,08%)

Didimela, Sušenje izdanaka,

FIESTA (0,7%) ili CAPTAN 80 WG (0,2 %) + SIGURA (0,35 %) +

Muva galica, Malinina mušica,

ACTARA 25 WG (0,02) ili AMOS (0,02 %) +

Grinje

SANMITE 20 WP (0,06%)

Ljubičasta pegavost, Sušenje izdanaka,

CUPRABLAU Z ULTRA (0,35 - (0,7%) ili TALOCUPER (0,2%)

Štetni insekti

BYFIN 100 EC (0,05%)

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi (pre kretanja vegetacije) Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi

TERBIS 500 (3,0 l/ha)

“Hemijsko košenje”

DIQUA TOP (3- 4,0 l/ha) ili CUNAMI (4,5 l/ha) ili BASTA 15 (4,0 l/ha)

Odmah po završenoj berbi

Tokom jesenjih meseci

Suzbijanje korova

* U slučaju registrovanja imaga Azijske voćne muve (Drosophilla suzukii) primeniti EXIREL (0,075%) u fazi početka zrenja plodova

KLETOX (0,8 – 2,0 l/ha) ili FLOYD (0,8 - 1,3 l/ha)

FOLIJARNA ISHRANA

FF BIOFLEX-L (0,25%) + FF HUMISTART (0,25 %)

FF BORMAX 20 (0,2%) + FF BIOFLEX-L (0,25%)

FF HUMISTART (0,2%) + FF CALCIUM ORGANO 30 (0,25 %) FITOFERT HUMISUPER PLUS (0,5 %) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2 %)

FITOFERT K-COMPLEX 20 (0,3%) + FITOFERT CALCIUM ORGANO 30 (0,2%) (primeniti odvojeno)

FF HUMISTART (0,25%) + FF COMBIVIT 20 (0,2%)

Profile for Agromarket

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Agrosvet 96 specijalno izdanje  

03 Reč urednika 04 Distributivni centri 06 O sredstvima za zaštitu bilja 09 Pravilno postupanje sa sredstvima za zaštitu bilja 11 Najčešće...

Profile for agmsa
Advertisement